Flyplassen redder julemarkedet

Avinors utrykningsleder Åge Sandnes som laster snø på lastebilen til Jan Tamnes i Tamnes transport. Foto: Gudbrand Rognes.

I dag har det kommet veldig mye snø på Røros, men den ligger veldig spredt. Det er mange som har ventet lenge på denne snøen, og blant dem er arrangørene av Julemarked i Bergstaden. Gatene er hvite, men snølaget er tynt.

Foto: Gudbrand Rognes

På flyplassen er laget like tynt, men fordi arealet er stort, blir det mye når alt samles sammen og flyttes til gatene. Lufthavnsjef Røros lufthavn/Sjefflygeleder Røros TWR/APP Gudbrand Rognes sammenligner det å selge snø på Røros med å selge sand i Sahara. Det er kanskje prisen som gjør utslaget. Julemarked i Bergstaden får snøen gratis opplastet mot avhenting.

Julemarkedet på Røros er et av de store arrangementene i regionen, med ekstrafly hver dag fra 6. – 9. desember. Avinor Røros lufthavn bidrar gjerne med snø fra snølageret, for å sikre at Julemarkedet kan arrangeres til beste for lokalsamfunnet, sier Gudbrand Rognes til Rørosnytt.