Foto: Tove Østby

Fikk toppkarakter fra Riksantikvaren likevel

15 kommuner får toppkarakter fra Riksantikvaren for sitt arbeid med kulturminner. Røros kommune er likevel blant kommunene som fikk toppkarakter. I en pressemelding som ble sendt ut i går om Riksantikvarens kommunerangering fikk Røros 6 poeng og var et stykke ned på listen. I en korrigert pressemelding i dag er Røros oppført med 9 poeng, og er dermed en av kommunene som likevel får toppkarakter fra Riksantikvaren.

Riksantikvaren har rangert kulturminnearbeidet i alle norske kommuner ut fra tall fra kommunenes rapportering i KOSTRA (Kommune-stat-rapportering hos Statistisk sentralbyrå). Det er fjerde gang Riksantikvaren rangerer kommunenes kulturminnearbeid, og helt i toppen finner vi flere nykommere.

─ I år er det mange kommuner som har forbedret sine resultater og klatret til topps i rangeringen. Vi gratulerer disse, og oppfordrer dem til å fortsette det gode arbeidet, sier riksantikvar Jørn Holme.

Dette er de 15 beste kommunene i rangeringen: Asker, Brønnøy, Folldal, Haugesund, Hå, Karmøy, Kristiansand, Lesja, Odda, Oslo, Røros, Skedsmo, Suldal, Sørum og Trondheim.

De skårer høyest på spørsmål om kompetanse, gode oversikter, planer og penger til kulturminner.

Se hele rangeringen av norske kommuner på Riksantikvarens nettsider (oppdatert versjon)

Tydal kommune
Tydal kommune i Sør-Trøndelag er en av kommunene med størst framgang i årets rangering, fra 2 poeng i fjor til 8 poeng i år. I Tydal er det mange kulturminner etter eldre bosetting og næring, sør-samiske kulturminner og kulturminner i forbindelse med kraftutbygging. Kommunen har prioritert å legge inn en ekstra innsats i kulturminneplanlegging, og har i 2017 søkt og fått innvilget tilskudd fra Riksantikvaren til arbeidet.

– Godt å se at det gode arbeidet med registreringer av kulturminner, som er i gang, blir lagt merke til. Dette er veldig viktige oppgaver for å forstå og ta vare på historien vår. Jobben er ikke fullført, men vi er skikkelig i gang, sier Ole Bjarne Østby, ordfører i Tydal.

Riksantikvarens kommunerangering

Hvert år rangerer Riksantikvaren norske kommuner ut fra tall fra kommunenes rapportering i KOSTRA. Et av målene med rangeringen er å motivere kommuner til å ta større ansvar for forvaltning av kulturminner. KOSTRA som kilde er usikker fordi flere kommuner ikke har rapportert på alle spørsmålene. I år er det færre kommuner enn i fjor som har svart.

Spørsmålene vi har brukt fra KOSTRA-rapporteringen er

  • Har kommunen bevilget penger til kulturminner/kulturmiljøer? (1 poeng)
  • Har kommunen knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse? (2 poeng)
  • Har kommunen utarbeidet oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (3 poeng)
  • Er kulturminner og kulturmiljøer forankret i planer og fastsatt i juridisk bindende kommune(del)plan? (2 poeng, i planer eldre enn 2005: 1 poeng)
  • Er det samme, eller økning, i antall dekar som er regulert til vern av kulturminner og kulturmiljøer per 31.12? (1 poeng)

Til sammen gir dette en toppskår på 9 poeng.

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest