Foto: Tore Østby

Fikk fram maling fra 1782

Håndverkeren Vaabo Vainomaa har brukt sommeren, på å fjerne strøk på strøk med maling, fra døra til Peder Hiorts gravkapell på kirkegården ved Rørs kirke. Nå er arbeidet ferdig, og han har lykkes med  få frem døra akkurat slik den så ut da den var nymalt i 1782.

Peder Hiorts gravkapell er unikt på mange måter. Huset er både myteomspunnet og har en viss uhygge over seg. Under gulvet ligger de balsamerte likene til Peder Hiort og hans nærmeste familie. De var lagt der i kister i friluft.

Rundt 1900 ble gravkjelleren fylt med sand, så nå er tilstanden uviss, både når det gjelder kistene og de balsamerte likene. Selve gravkapellet er i bra stand, og gjennomgår for tiden en helrenovering. Denne prosessen innebærer også at man finner tilbake til opprinnelsen, og fjerner det som er påført bygget i nyere tid. Det foreligger også et forslag om å ta bort igjen sanden, slik at de balsamerte likene igjen ser dagens lys.

Peder Hiort var ikke som andre bergverksdirektører. Han sørget for byggingen av Bergstadens Ziir, og samtidig bygde han et eget gravkapell for seg selv og familien. Han skal være  ikledd full bergmannsuniform der han ligger.

Peder Hiorts gravkapell er et tilleggsmoment over en enestående mann i Røroshistorien. Hovedmonumentet er naturligvis Bergstadens Ziir. Bergstadens Ziir sto ferdig i 1784, og gravkapellet ble fullført to år tidligere. Det kan vært den eldste malingen på Røros, som nå igjen pryder døra på Peder Hiorts gravkapell.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest