Ferdig asfaltert

Olavsgruveveien. Foto: Tore Østby

I kveld klokken 18.45 var asbalteringen av veien til Olavsgruva ferdig. Nå lastes asfalteringsutstyret opp og kjøres til nye oppdrag, og neste uke blir veien åpnet for trafikk.

Oppretting av veien til Olavsgruva er et etterlengtet tiltak, som har vært etterspurt i årevis. I fjor var veien så dårlig, at det var fare for skader på bilene for de som humpet seg opp til gruvemuseet. Etter en del diskusjon mellom Røros kommune og Riksantkvaren, kom finansieringen på plass, og veiarbeidet kunne starte i vår. Nå ligger den nye fine veien der.