Fengsel for halloweenvold

En mann fra Hedmark er dømt til 45 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år for vold under en halloweenfest på Røros i fjor. Mannen slo en annen festdeltaker i ansiktet, slik at vedkommende ble påført et T-formet kutt i pannen over høyre øye. Kuttet var om lag 2,5 cm langt og 1 cm bredt, og ble sydd med åtte sting.

Aktor hadde lagt ned påstand om 90 dagers fengsel. I formildende retning vektlegges tiltaltes tilståelse, som har hatt betydning for sakens oppklaring og iretteføring, og at volden ikke var helt uprovosert.