Får varm støtte i kommentarene

Fem fra Røros lensmannskontor samtidig i frivillig tjeneste for Rørosbanken Yngres cup. Foto: Tore Østby

Mange av de som har gått inn og og gitt Røros lensmannskontor sin støtte i underskriftsaksjonen i regi av SV, har lagt inn hyggelige kommentarer. Her kan du lese kommentarene etter opprop om å bevare de sivile tilbudene ved Røros Lensmannskontor.

https://www.opprop.net/tilbud_om_utstedelse_av_pass_ved_roros_lensmannskontor_ma_opprettholdes

– Nå må da sentraliseringa snu. Vi kan ikke bo i byene! Det trengs folk på landet også.

– Jeg ønsker gode tilbud på Røros.

– Fordi dette er viktig for de som fortsatt bor der.

– Nærpoliti er politi nært oss – ikke 2 timer unna.

– Vi må beholde lensmannskontoret på Røros. Nærpoliti er viktig. Å kunne ordne pass og attester er viktig for nærmiljøet.

– 1 ting er at behovet for et lensmannskontor på Røros er tilstede er viktig, en annen ting er at hvis kontoret blir lagt ned så må folk som skal skaffe seg pass ta fri fra jobb for å reise til Stjørdal, om jeg ikke tar feil……

– Vi trenger sivile tjenester. Vi har dobling av innbyggertallet i lange perioder i året, og avstand til tenkt nærmeste tjenestested er lang.

– Det er viktig å få beholde slikt ut i distriktene også!!!! Vi kan ikke finne oss i at alt skal være i de store byene!

– Jeg er uenig i den sentraliseringen som pågår. Dette vil ikke gagne samfunnet vårt.

– Vi trenger dette tilbudet på Røros lensmannskontor!

– Jeg ønsker å opprettholde tilbudet og sikkerheten i distriktet.

– Dette er ikke noen forbedring men en sentralisering som tilslutt medfører en ytterligere fraflytting av bygdene.

– Det er viktig at vi opprettholder sånne tilbud i distriktene.

– Det er viktig!

– Det blir langt å reise. Tar en hel dag å utføre div tjenester, de vi kan utføre innen en time i dag.

– Bli for dumt å må ta fri en dag på jobb for å ordne pass og våpensøknad etc!

– Jeg vil ha et levende trygt samfunn. Her på Røros raseres alt av statlige kontorer. Vi trenger også å ha tilgang på tjenester på lik linje som samfunnet for øvrig.

– Et helt klart behov om at dette finnes i Rørosregionen.

– Ønsker man å avfolke distriktsnorge? Norge trenger distriktene, og et mangfoldig samfunn. Distriktene trenger flere folk og samfunnsnyttige tjenester.

– Veldig viktig med lokalt lensmannskontor! Det blir mange som må ta fri i mange timer bare for å få fornyet passet hvis denne funksjonen blir tatt fra oss. Helt tullete.

– Bor i Selbu kommune men med lange køer på de nærmeste stedene for pass (Trondheim og Stjørdal) så dro flere fra mitt dalføre til Røros og fikk utstedt pass der.

– Jeg signerer fordi jeg synes at det er veldig viktig for oss som bor i fjellregionen å beholde det tjenestetilbudet på Røros.

– Vi trenger det.

– Dette er å gå baklengs inn i framtida. Helt håpløst forslag.

– Det kan ikke være meningen at vi må kjøre 4 timer tur retur for å skaffe seg pass.

– Fordi det er viktig å ha det tilbudet på Røros.

– Jeg flytter til Røros i løpet av sommeren og trenger snart nytt pass. Ekstrakostnaden ved å reise til Tynset vil jeg gjerne unngå. Myndighetenes innsparing gir økte reisekostnader for folket!

– Stopp ✋ sentraliseringa.

– Det gjelder min arbeidsplass.

– Det blir for dumt å måtte ta en dag fri for å ordne seg pass pga. avstand.

– Jeg ønsker å beholde politiet sine arbeidsoppgaver her og ikke i Trondheim. Hvordan skal vi da ha kontakt når deres tjenester blir på laveste nivå.

– Enkelt: Vi må ha tilgang til de tjenestene vi har på Røros lensmannskontor.

– Vi kan ikke sentralisere alt, la distriktene leve!!!!!

– Vi trenger virkelig lensmannskontoret her på Røros. Å måtte dra 30 mil for et pass og andre tjenester er for langt. Må ta fri på jobb en hel dag.

– Et lensmannskontor i fjellregionen er helt nødvendig.

– Jeg signerer fordi jeg tror at det vil bli mer problematisk for mange personer å få pass. Tilgjengelighet, kjennskap til folk, raskere tidsmessig, sikrere i forhold til å unngå forsøk på misbruk.

– Det er viktig for å opprettholde tryggheten i lokalsamfunnet!

– Raseringen av alt i distriktene må stoppes.

– Vil beholde tjenesten på Røros da dette er en tjeneste alle bruker. Det er heller ikke en kostnadsmessig god endring for samfunnet i sin helhet.

– Sjøl om eg ikkje bur i Røros så betyr denne saka for meg veldig mye, folk skal ha tjenestene sine så nærme som det kan for å ha eit godt liv.

– Det er viktig å beholde tilbudet på Røros! Selvsagt for oss som bor her, men også for alle de besøkende vi har er det viktig med et betjent lensmannskontor!

– Det er tullete at vi skal være nød til å reise til Trondheim å stå i kø for å få nytt pass – nok en sentralisering.

– Regjeringen er i ferd med å ta fra oss vesentlige servicetilbud, og i tillegg provoserer de med nytale a la Orwell. Er det rart politikerforakten blomstrer?

– Nedleggelsen er en hodeløs handling, fra noen en skulle tru hadde hode og ikke en gjeng med hodeløse høns.

– Vi trenger et fullverdig polititilbud på Røros!

– Røros er en by.

– Det er samfunnsviktig å opprettholde lensmannskontor med tilhørende service rundt om i landet.

– Ønsker ikke å miste dette tilbudet.

– Det er galskap å fjerne lensmannskontoret på Røros med den service og trygghet det er for befolkinga.

– Lensmannskontoret/lensmannen besitter svært viktig lokalkunnskap, og sørger derfor for sikkerhets- og kvalitetsaspekt for hele regionen. Dette er viktige tjenester for lokalsamfunnet!

– Det er svært viktig å ha slike offentlige tjenester tilgjengelig der folk bor og virker, dessuten er nærhet til politi / lensmann viktig for sikkerhet og trygghet. Det er på tide igjen å tenke sted og ikke sektor når det offentlige tjenestetilbudet skal organiseres.

– Lensmannskontoret trengs i framtida.

– Ønsker å beholde tilbudet til passutstedelse.

– Det er fornuftig og viktig å opprettholde en slik tjeneste. Hvis ikke må folk ta seg fri å reise langt for å få utført slike tjenester. Det er ikke god samfunnsøkonomi.

– Røros Lensmannskontor bør forbli slik det er i dag.

– Oppvokst i distriktriktet og bodd der i mange år som voksen. Syns det er viktig at alle tilbud opprettholdes i distriktene.

– Jeg vil ikke ha sentralisering av passutstedelse!

– La oss beholde alle tjenester ved Røros Lensmannskontor, det er ingen som er tjent med å måtte reise langt for å ordne nytt pass. Ikke alt må sentraliseres.

– Jeg vil ha politi i Røros på plass. Folk får føler trygghet. Jeg underskriver for jeg vil ha Røros lensmannskontor!