Marit Trollerud Jansen og Bernt Tennstrand får vie folk på vegne av Røros kommune. Foto: Tore Østby

Får rett til å vie

Formannskapet har i dag gått inn for å gi Marit Trollerud Jansen og Bernt Tennstrand rett til å vie på vegne av Røros kommune. 1. januar 2018 ble vigselsmyndigheten delegert til kommunene. Ordfører og varaordfører er tildelt vigselsmyndighet direkte etter loven.

Det er for å sikre  at kommunen til enhver tid har tilstrekkelig kapasitet og et godt nok vigselstilbud, at to til nå foreslås å få rett til å vie. Det er kommunestyret som skal beslutte hvem andre som skal ha vigselsmyndighet i tillegg til ordfører og varaordfører.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest