Faller kraftig på kommunebarometeret

Foto: Tove Østby

Røros kommune er helt nede på 268. plass i kommunebarometeret for 2018. Det er et fall på 101 plasser fra året før. I 2017 var Røros på 167. plass. Det er Kommunal rapport som publiserer kommunebarometeret, basert på rapporter fra kommunene.
Tynset kommune har nå klatret til sjetteplass på kommunebarometeret, der Førde i Sogn og fjordane er best i kommuneklassen. Porsanger i Finnmark er sist av de 425 kommunene som er rangert i kommunebarometeret.

Barometeret består av 12 ulike sektorer, med forskjellig vekt. Grunnskole og pleie og omsorg er viktigst, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi. Disse sektorene utgjør 70 prosent av barometeret samlet.

Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 152 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. Her er rangeringene Røros kommune kommer ut med i de 12 forskjellige kategoriene (fjorårets plassering i parentes):

Barnehage:      nr 283 (292)
Barnevern: nr 221 (175)
Grunnskole: nr 72 (60)
Helse: nr 317 (102)
Kostnadsnivå nr 89 (98)
Kultur nr 39 (62)
Miljø og ressurser nr 292 (315)
Pleie og omsorg nr 358 (309)
Saksbehandling nr 138 (89)
Sosialtjeneste nr 321 (304)
Vann avløp renovasjon nr 124 (240)
Økonomi nr 284 (246)