Evaluering av Duodjeinstituhtta og veiledningstjenestene for duodji

Sametingsråd Berit Marie Eira. Foto: Kenneth Hætta

Telemarkforskning skal evaluere Duodjeinstituhtta og veiledningstjenesten for duodji. Evalueringen skal være ferdig i løpet av mars 2019, skriver Sametinget i en pressemelding. 

Sametingets mål for duodji er at det skal bli flere duodjiutøvere som driver med duodji som næring. Sametinget ønsker å utvikle duodji som en framtidsrettet og attraktiv næring, og ønsker at profesjonaliteten, inntjeningen og lønnsomheten i næringen økes.

Duodjeinstituhtta (DI) er en institusjon med lange tradisjoner og har en viktig rolle i bevaring og utviklingen av duodji. Ordningen med duodjiveiledere har vært tillagt DI i mange år og inkluderer veiledere over hele Sápmi.

– Sametinget ønsker først og fremst å få vite om i hvilken grad DI bidrar til å oppnå Sametingets mål med duodji. Vi vil også vite hvem som bruker instituttets ulike tilbud, og hvor tilfredse brukerne er med tilbudene. For Sametinget er det viktig å få vite mer om næringsutøvernes behov, og i hvilken grad DI bidrar til å dekke næringens behov. Sametinget ønsker også å vite mer om i hvilken grad veilederstillingene dekker kompetanse behovet i duodjinæringen, sier sametingsråd Berit Marie Eira.

– Telemarksforskning vil ta kontakt med utvalgte duodjiutøvere og næringsutøvere. Vi oppfordrer alle til å ta godt imot Telemarksforskning og det arbeidet som skal gjøres. Sametingsrådet har store forventninger til resultatene av evalueringen, og vi håper evalueringen vil være et godt grunnlag for å vurdere videre strategier for oppfølging og utvikling av duodjinæringen, avslutter sametingsråd Berit Marie Eira.