Etablering av el-billadestasjon ved Røros lufthavn

Foto: Gudbrand Rognes - Lufthavnsjef Røros lufthavn/Sjefflygeleder Røros TWR/APP.

Avinor Røros lufthavn går inn i el-bilalderen. I formiddag begynt graving for å etablere ladestasjon for el-biler ved lufthavna på Røros.

– Stasjonen vil bli montert i løpet av de nærmeste dagene, sier Gudbrand Rognes som er Lufthavnsjef ved Røros lufthavn/Sjefflygeleder Røros TWR/APP.