Enstemmighet om kulturminneplan

Foto: Tove Østby

Utvalg for plansaker sluttet seg i dag enstemmig til forslaget til kulturminneplan for Røros kommune Røros kommune. Saken går videre til Kommunestyret, og planforslaget fikk sterk ros fra formannskapsmedlemmene.

Planen skal gi en helhetlig og strukturert oversikt over kulturminner og kulturmiljøer i kommunen, avklare kommunens strategi for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer og bidra til samarbeid og felles forståelse, samt foreslå tiltak for videre registrering, forvaltning og formidling av kulturarven.

Planen har vært utredet av Komite for kultur og samfunnsutvikling, og ført i pennen av Byantikvar Magnus Borgos. Kulturminneplanen vil som kommunedelplan være retningsgivende for rulleringsarbeidet med kommuneplanen, for offentlig og privat reguleringsplanarbeid, og for behandlingen av byggesaker. Kulturminnevernet har vært en viktig del av samfunnslivet på Røros siden slutten av 1800- tallet/begynnelsen av 1900-tallet, men dette er første gang temaet får sin egen kommunedelplan.

Følgende delmål er oppført i tilknytning til tema verdensarv:

  1. Styrke kompetansen på forvaltning av verdensarven.
  2. Styrke kompetansen på å drive næringsutvikling på verdensarvens premisser.
  3. Styrke formidlingskompetanse.
  4. Bedre og mer helhetlige planprosesser.