Foto: Inge Even Danielsen / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag).

Endringer i rovdyreratatninger

Det kan se ut som Regjeringa tror norske rovdyr vil endre sine matvaner neste år, og gå mer over fra husdyr til tamrein. Regjeringa foreslår å redusere erstatningsutbetalingene til husdyr tatt av rovdyr. Samtidig foreslås en økning potten for rovdyrskader på tamrein.

Bevilgningene til erstatning for beitedyr tatt av rovvilt et en overslagsbevilgning. Utbetalingene vil bli justert ut fra innrapporterte skader.

Ordningen skal sikre full erstatning for dokumenterte og sannsynliggjorte rovviltskader på husdyr og tamrein slik dette er nedfelt i Naturmangfoldloven.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest