Ansatte i næringshagen

En ressurs i næringsarbeid og utvikling

Annonsørinnhold: Rørosregionen Næringshage bidrar gjennom rådgivning og veiledning til at regionen årlig tilføres millioner i støtte til forskning, utvikling og innovasjon – omlag 25 millioner bare i 2021.

Et eksempel på hvordan Næringshagen samarbeider med næringslivet er prosjektet Kutt Matsvinn Servering. Bergstadens Hotel mottok støtte fra Innovasjon Norge, via den pandemiutløste omstillingsordningen for reiselivet, til å teste ut, og starte nødvendige endringer i servering og kommunikasjon med gjester. Målene var å etablere en nullvisjon for matsvinn, tilrettelegge kjøkken og servering for å redusere matsvinn. Forbedre digital kommunikasjon med gjester i servering og bestilling. Øke innkjøp og andel av lokalmat, samt øke kundeopplevelse ved hjelp av digitale virkemidler. 

Næringshagen har bistått hotelledelsen med råd og veiledning gjennom hele prosessen fra idé via prosjektutvikling til gjennomføring og rapportering av prosjektet.

Bergstadens Hotel har gjort omfattende endringer gjennom prosjektet. En av de første effektene gjestene merket, var at den store julebordsbuffeten ble borte: Samtlige julebord i 2022 fikk i stedet servert en femretters meny – og dermed ble matsvinnet kuttet dramatisk. Hotelldirektør Kenneth Ericson forteller at prosjektet er med på å signalisere at de tilpasser seg endringene som skjer i markedet. Gjestene signaliserer i større grad at de er opptatt av miljø, matsvinn og bærekraft, og Bergstadens Hotel ønsker å bygge et konsept som møter disse kravene.  

Hotellet er godt i gang med videre tiltak for å redusere sitt fotavtrykk og samtidig forsterke gjestenes opplevelse – med buffeten som et lukket kapittel. 

Det grønne skiftet drives fremover av mange slike små og store tiltak gjort av omstillingsdyktige og fremtidsrettede lokale bedrifter. Næringshagens viktigste jobb er å bistå disse bedriftene med tilgang til kompetanse, kapital og nettverk, slik at flere gode ideer kan settes ut i livet.

Hvem er du – en podkast fra næringshagen.

Rørosregionen Næringshage
Næringshagen er et av Norges sterkeste utviklingsmiljø for næringsliv i distriktene. Vi er et regionalt innovasjonsselskap og operatør av Sivas Næringshageprogram i kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal. Vi bistår med bedriftsutvikling, kommersialisering, og råd om hvordan bedriftene kan lykkes med bærekraftig utvikling og vekst. Gjennom å løfte lokalt og regionalt næringsliv skal næringshagen bidra til sysselsetting og utvikling av regionen, og med det legge grunnlaget for tilflytting og bosetting.

Regionen kjennetegnes av et variert næringsliv med sterke miljøer innenfor flere bransjer. Dette, sammen med unike historiske, kulturelle og naturgitte forutsetninger gir næringslivet et stort mulighetsrom. Gjennom våre samarbeidspartnere og kunder har vi et særlig fokus på bedrifter innenfor industri, reiseliv, kultur- og opplevelsesnæring, lokalmat og bygg/anlegg. Vi jobber med bedrifter både én-til-én og flere sammen. Vi har et bredt nettverk av samarbeidspartnere og holder oss oppdatert på utvikling som påvirker næringslivet, slik at vi kan hjelpe bedrifter med å gripe forretningsmuligheter, f.eks. knyttet til det grønne skiftet og digital transformasjon. Slik åpner vi dører og senker terskelen for samarbeid og vekst. En av næringshagens viktigste oppgaver er å legge til rette for gode møteplasser som samler aktører fra ulike bransjer og sektorer, og personer med interesse for næringsutvikling i vår region. Gjennom regionens omlag 25.000 hytter har vi en stor deltidsbefolkning, hvorav mange er ressurspersoner med en sterk tilknytning til området. Mange muligheter oppstår når mennesker kan møtes og utveksle erfaringer og ideer – og dette ønsker vi å bidra til.

Næringshagens tjenester og tilbud
Gjennom å sikre tilførsel av kompetanse, kapital og nettverk, bidrar vi til å skape merverdi og økt konkurranseevne for næringslivet i vår region. 

Kompetanse
Vi arrangerer KompetanseForum, kurs og konferanser, og kan hjelpe bedrifter med behov for ny kunnskap med å finne frem til riktig kompetansepartner, enten det dreier seg om forskermiljø, studentsamarbeid eller private tilbydere. Kompetansen som regionens egen befolkning allerede besitter, både fast- og deltidsboende, er en stor ressurs, og gjennom ulike arrangement og prosjekter som bringer aktører sammen bidrar vi til at denne kompetansen kan deles og forsterkes.

Nettverk
I det grønne skiftet er samarbeid en avgjørende faktor, og tilgang til et godt nettverk er viktig for bedrifter. Vi er en aktiv del av et landsomfattende kompetanse- og innovasjonsnettverk, og vi hjelper bedrifter og kommuner med å komme i kontakt med riktige ressurser. Vår region har en rekke sterke lokalt baserte nettverk, som Rørosmat, som bidrar til økt verdiskaping gjennom strategisk samarbeid. Vi ønsker velkommen alle med engasjement for næringsutvikling i vår region til å delta på våre møteplasser og ta del i vårt nettverk.

Kapital
Vi bistår med rådgivning om finansieringsstrategi og bruk av ulike verktøy for å skaffe kapital til drift og/eller utvikling. Vi har bred erfaring med bruk av ulike offentlige og private støtteordninger, og kan også bistå med mobilisering av privat kapital. 

Fjelltrainee
Fjelltrainee-ordningen gir en fantastisk mulighet for bedriftene å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedrifter. For traineen gir det en gylden karrieremulighet!

Fjelltrainee startet opp allerede i 2009 og har i flere år sikret at ung kompetent arbeidskraft har blitt tilført regionens arbeidsmarked. Siden oppstarten har det vært mellom 40 – 50 Fjelltraineer, og mange av dem er blitt tilbudt fast arbeid i regionen under eller etter trainee-perioden.