Ekstremtest på Isola-taket

Malingen på disse H-bjelkene ekstremtestes på Isola-taket før de tas i bruk i oljeindustrien i arktiske strøk.
Foto: Tore Østby

Rørosingen Morten Borgos er Forskningsleder ved Jotun Coatings. Nå har han tatt med seg jobben hjem, og prøver ut brannhemmende maling på Isolataket.

I dag ble bjelkene montert på taket ved hjelp av kran. De skal stå på taket i ett år, og hele tiden overvåkes det hvordan været påvirker malingens egenskaper.

Malingen, som påføres ståloverflater, har stor betydning for sikkerheten, blant annet på oljeinstallasjoner.

Morten Borgos ble intervjuet av Tore Østby.

Malingen har den egenskapen, at ved oppvarming bobler den opp, og lager et isolerende lag. Det forsinker oppvarmingsprosessen, og gjør at stålbjelkene bevarer bærestyrken lengre ved branner der temperaturen er ekstremt høy. Det kan gi bedre tid til å redde ut folk, før konstruksjoner bryter sammen.

Det er imidlertid ikke nok at malingen har denne egenskapen, hvis malinga blir svekket i vær og vind. Når oljeindustrien nå inntar arktiske strøk, gjør det at malinga må tåle ekstreme temperaturer, og temperaturendringer over tid. Den store forskjellen mellom de kaldeste vinterdagene og de varmeste sommerdagene, gjør Røros godt egnet som test-sted.

H-bjelkene dekt med brannhemmende malingFoto: Tore Østby
Bjelkene ble montert på taket med mobilkran. Foto: Tore Østby