Dømt til 14 måneder i fengsel

En rørosing er dømt til ett år og to måneder i fengsel for bedrageri. Den dømte var siktet for bedrageri mot en person i nær familierelasjon og deres felles bank, samt underslag mot sin tidligere arbeidsgiver og to organisasjoner. Tiltalte har erkjent straffskyld i saken og tilstått de forhold som ligger til grunn for tiltalen og dommen.

Vedkommende er dømt for grove underslag som beløper seg til totalt 1 649 903 kroner, grove bedrageri som beløper seg til kr 460 000 kroner og underslag på 56 000 kroner. Pengene er ikke tilbakebetalt, med unntak av et mindre beløp til banken.

I dommen er tiltalte godskrevet tilståelsesrabatt i form av en tredjedels reduksjon i utmålt fengselsstraff. Fengselsstraffen er også redusert med to måneder, på grunn av lang behandlingstid i rettssystemet.

Retten har fastslått at den dømte skal betale erstatning til de to organisasjonene lik det som er underslått. Aktor unnlot å fremme det erstatningskrav som opprinnelig var fremmet på vegne av bank/en person i nær familierelasjon og arbeidsgiver. Aktors beslutning innebærer ikke at fornærmedes eventuelle krav faller bort, men erstatning til dem er ikke nevnt i dommen.