Dømt for oppbevaring av narkotika

En mann i trettiårene er dømt for oppbevaring av narkotika i en bolig på Røros. Det var onsdag 21. desember 2016 han ble tatt for å oppbevare 304 gram hasj, og ca. 10 gram fleinsopp. Siktede avga en uforbeholden tilståelse i retten.

Han er dømt til 58 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120  dager og en subsidiær fengselsstraff på 60 – seksti – dager.

I dommen heter det at forholdet i utgangspunktet kvalifiserer til en ubetinget fengselsstraff. Kvantumet tilsier at det forelå fare for spredning av stoffet til andre. I formildende retning er det tatt hensyn til at saken er blitt gammel, uten av dette kan lastes siktede.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest