Digital tømmeplan

Foto: FIAS

Den papirbaserte Miljøkalenderen fra FIAS er historie. Nå må du selv gå inn på FIAS sin hjemmeside for å finne ut når avfallet hentes hos deg neste gang. I forbindelse med lanseringen av den digitale tømmeplanen, har FIAS også oppgradert sin hjemmeside, slik at den ivaretar kravene til universell utforming.

– På fias.no kan du registrere adresse eller gårdsnummer/bruksnummer, da vises de neste hentedagene for restavfall, papir og plast på skjermen. Nettsiden er tilpasset bruk på mobiltelefoner, så du er ikke lenger avhengig av å installere en app på telefonen for å få den informasjonen du trenger. Ved å oppgi mobilnummer, kan du få en gratis påminnelse på SMS dagen før henting, og du kan velge å skrive ut tømmekalenderen for hele året på papir, sier Kommunikasjonssjef i FIAS, Hanne Maageng Olsen.

Ikke alle i Fjellregionen har tilgang til internett, og ikke alle har mulighet for utskrift. De kan besøke kommunens servicetorg eller en av FIAS sine gjenvinningsstasjoner, og få med seg en utskrift derfra. Kommer man innom før jul, kan man få med en gratis julesekk til gavepapiret. Den samme sekken som tidligere er delt ut sammen med Miljøkalenderen.

Bakgrunnen for den endringen FIAS nå gjør, er at de med digital informasjon blir mer fleksible til å gjøre endringer i løpet av året. Det blir viktig når de i 2020 skal innføre endringer i renovasjonsordningen. Men FIAS vil heller ikke legge skjul på at en digital tømmekalender vil bli rimeligere for FIAS på sikt, i tillegg til at de møter innbyggernes forventning om tilgang til informasjon både på mobil og PC.

– Selv om tømmeplanen for 2019 er ny, er det ellers ingen endringer for deg som abonnent. Avfallet hentes på samme dag som tidligere, og like ofte. Restavfall hentes hver 14.dag, og papir og plast hentes hver 4.uke. FIAS vil også fortsette å gi ut FIAS-posten på papir to ganger pr. år, sier Hanne.