Demokratikonferanse på Røros

Monica Mæland Foto: Hans Jørgen Brun

22.- 23.november kaller Trøndelag Fylkeskommune inn til konferanse på Røros med tema «Lokaldemokrati i endring». Stortingspolitikere, politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunen i Trøndelag deltar i konferansen, og hovedinnleder er Kommunal – og moderniseringsminister Monica Mæland.

Samlingen på Røros i november erstatter KS sin tradisjonelle høstkonferanse. Arrangementet skjer i samarbeid mellom Fylkesmannen og fylkeskommunen.

På planen står flere foredrag:

  • Journalist og foredragsholder Edna Eriksson: Vårt skjøre demokrati og hvordan forsterker vi det?

• Claus Sonberg, partner i Zynk: Polarisert samfunn, eliter under press- om trender i kommune-Norge

• Professor Thomas Nordahl, leder av Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet: Møte mellom reformer, hvordan møte utfordringer som skoleeier?

• Frode Lindtvedt, avdelingsdirektør KS og politisk redaktør Tone Sofie Aglen: Demokrati forutsetter en fri ytringskultur- hvordan står det til i Norge?

• Forandringsfabrikken på saken: Hvis kunnskapen fra barn var viktig, hvordan så skole og hjelpetjenestene ut da?