Behandling av klage fra Coop utsatt

Formannskapet utsatte i dag ankesaken etter avslag på riving av bolig og uthus i Peder Hiortgata 13.  Samtidig får ordfører Hans Vintervold i oppdrag å gå i samtaler med Coop om saken. Dette skjedde etter forslag fra Jens Ivar Tronshart (Ap).

– Coop har en reell mangel på parkeringsplasser, som vi må ta på alvor, sa Tronshart i Formannskapet i dag.

Administrasjonen ba politikerne avvise klagen fra Coop Røros om å rive bolig og uthus i Peder Hiortgata 13. Coop Røros ønsker å rive huset, for å utvide parkeringsplassen ved Domussentereret.

Coop Røros henvendte seg til kommunen om riving 6. april i 2015. Kommune sa til slutt nei til riving, med begrunnelse at tomta der huset ligger, er regulert til boligformål og ikke parkering. Coop klaget på avslaget 12. november i 2015. Klagen kommer opp til behandling i Utvalg for plansaker 4. februar.

Domus protesterte på avslaget, blant annet på bakgrunn av det de mener er flere saksbehandlingsfeil. Både i den opprinnelige søknaden, og i klagen vises det til at boligen nå er i en så dårlig stand, at om den skal brukes til boligformål, må den uansett rives, og ny bolig må settes opp.

Klageren er overrasket over at det har tatt så lang tid å behandle anken. Det vises til en klagesak i forbindelse med ombyggingen av Øgle til boliger, der saksbehandlingen var mye raskere. Administrasjonen i Røros kommune sier i sakspapirene at denne sammenligningen er irrelevant fordi den eiendommen er regulert til blandet formål som bolig/kontor/forretning.

Administrsjonens innstilling i saken, var at klagen avslås, og oversendes til  Fykesmannen som etter det, avgjør saken endelig. Nå vil saken komme opp igjen i Utvalg for Plansaker, før det eventuelt går til Fylkesmannen. Utsettelsen ble vedtatt enstemmig.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn