Profitt har en pris som ansatte betaler

Leserinnlegg av René Hedmark Holm

I årets valgkamp er en av de tydeligste konfliktene privatisering og profitt i velferden. I den sammenhengen har det stor betydning om det er de rødgrønne eller høyrepartiene som får makta i din kommune.

Kommersialisering av velferdstjenestene gir ikke mer valgfrihet, tvert imot.

Mangfoldet som høyresida bejubler forsvinner når markedet domineres av store kommersielle konsern – som blir mektigere, samtidig som innbyggernes makt blir mindre.

Fagforbundet mener at velferdstjenester ikke kan sammenliknes med andre tjenester, slik høyresida og regjeringa mener. Velferdstjenester finansieres over skatteseddelen; det er tjenester til barn, eldre og sårbare brukere, men også vann og renovasjon, og de fungerer som et sikkerhetsnett for alle innbyggerne i kommunen. 

Påstanden om at kommersielle aktører kan levere velferdstjenester billigere og til minst like god kvalitet som det offentlige mener Fagforbundet er feil. 

Forretningsstrategien til velferdsprofitørene er å holde lønninger, pensjoner og bemanning nede for å tjene mest mulig penger.

Dette øker faren for at sårbare brukere får et dårligere tilbud.

Offentlig tjenester finansieres av oss alle via skatter. Vi har alle eierskap til velferdstjenestene. Folk flest synes ikke det er greit at private aktører tar ut store summer i ekstraordinær høy fortjeneste, noe som er godt dokumentert både i Norge og Sverige. Folk ser at velferden er så viktig at den ikke kan overlates til markedet. 

Motstand mot privat profitt

Standpunktet om at skattepengene våre skal gå til felles velferd, ikke til privat profitt, fikk et kraftig oppsving etter forrige kommunevalg.

 I fem av de største bykommunene; Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø, har ulike rødgrønne konstellasjoner vedtatt å stoppe privatiseringen og kommersialiseringen av offentlige finansierte velferdstjenester. I mange kommuner landet rundt har tjenestene blitt re-kommunalisert.

Dette skjer til store protester fra alliansen av høyreorienterte partier og interesseorganisasjoner som NHO og PBL m.fl. Vi får høre at den rødgrønne politikken ødelegger mangfoldet, fratar folk valgfrihet, underkjenner verdien av det arbeidet som utføres i private barnehager, skoler og helse- og omsorgstjenester, representerer ideologisk stahet og allergi mot private, og at den bryter med norske lover og EU-direktiver om fri konkurranse.

NHO Service og Handel anklager Fagforbundet for å ikke være opptatt av innbyggernes ve og vel og av gode tjenester. Det faller på sin egen urimelighet.  

Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, hevder at marginen for kommersielle velferdskonsern er liten, likevel legger eiere seg opp millionformuer. 

Den viktigste økonomiske virkningen av at kommersielle selskaper får drive velferdstjenestene våre er økte inntekter til eierne og reduserte inntekter og lavere pensjonssparing for de ansatte. Helsefagarbeidere taper gjerne 60.000-100.000 kroner hvert år i lønn og tjenestepensjon ved overgang fra kommunal til privat arbeidsgiver.

Med andre ord bidrar kommersialiseringen til mer ulikhet. I tillegg er det dårlig samfunnsøkonomi. Dette fordi kutt i lønns- og pensjonskostnader betyr lavere skatteinntekter til kommunen. 

Selv ikke på Røros kan vi føle oss trygge for dette. Det bygges i disse tider et nytt Helse og Omsorgssenter « Øverhagaen bo-, helse- og velferssenter» og det skal bygges en ny barnehage som blir en større enhet enn det vi har i dag. Med et kommunestyre som beveger seg ut mot høyre er sjansene for privatisering av tjenester store. Ved eventuell framtidig tvangssammenslåing av kommunene i distriktet, kan også vi bli et lukrativt område å satse på, for de kommersielle aktørene.

Husk å bruke stemmeretten 9. September!

Godt valg!

Fagforbundet Røros

Leder

René Hedmark Holm

Valgseier for Nora Marie

Norske samers Riksforbund (NSR) er den store vinneren i sametingsvalget, og Nora Marie Brandsfjell fosser inn på tinget fra Sørsamisk valgkrets. Hun fikk også med seg partikollega Bjørn Thomas Åhren.

Brandsfjell er utdannet lærer med spesielt samisk språk og kultur som fagområde. Hun har undervist i samisk språk på alle nivå i 30 år, fra førskole til høgskole, og vært aktiv i samisk organisasjonsliv enda lenger.

En viktig sak for Brandsfjell er å stå imot stort press på reindriftens arealer av ulike typer interesser. Hun er også meget skeptisk til rovdyrpolitikken. Slik hun ser det, legges det opp til at reindriftsnæringa skal fø på alt som heter rovdyr også.

Det er til sammen 39 representanter i Sametinget, og 18 av dem kommer fra NSR, som dermed manglet to representanter på å få rent flertall i sametinget.

Her er de som ble valgt inn i Sametinget denne gangen:

Sørsamisk valgkrets

Nora Marie Brandsfjell, NSR

Bjørn Thomas Åhren, NSR

Ellinor Marita Jåma, Åarjel-Saemij Gielh

John Kappfjell, Ap

Sør-Norge valgkrets

Tor Gunnar Nystad, NSR

Aili Guttorm, NSR

Piera Heaika Muotka, NSR

Jørn Are Gaski, Ap

Kjellrun Wilhelmsen, Nordkalottfolket

Ann-Elise Finnbog, Samefolkets parti

Østre valgkrets

Marja Lisa Partapuoli, NSR

Jovnna Vars Smuk, NSR

Elisabeth Erke, Ap

Tom Sottinen, Ap

Cecilie Hansen, Sp

Ávjovárri valgkrets

Aili Keskitalo, NSR

Mathis Nilsen Eira, NSR

Sandra Andersen Eira, NSR

Inger Eline Eriksen Fjellgren, Árja

Kåre Olli, Ap

Isak Mathis O. Hætta, Guovdageainnu Dálon searvi

Hans Ole Eira, Sp

Berit Marie P.E. Eira, Johttisápmelaččaid listu

Nordre valgkrets

Torill Bakken Kåven, Nordkalottfolket

Tor H. Mikkola, Nordkalottfolket

Silje Karine Muotka, NSR

Nils Mikkelsen Utsi, NSR

Ronny Wilhelmsen, Ap

Arthur Tørfoss, FrP

Gáisi valgkrets

Henrik Olsen, NSR

Sandra Marja West, NSR

Niko Valkeapää, NSR

Bjørn Inge Mo, Ap

Synnøve Søndergaard, Ap

Vesthavet valgkrets

Mikkel Eskil Mikkelsen, NSR

Runar Myrnes Balto, NSR

Ann Karin Kvernmo, NSR

Lars Filip Paulsen, H

Arild Pettersen Inga, Ap

 

 

Jubel for borgerlig seier

I kongestua på Røros hotell feiret Høyre et valgresultat som sikrer fire nye år med Erna som statsinister. I Eli Sjursdotter på Bergstadens hotell satt Arbeiderpartiet skuffet og konstaterte at et for dem elendig valgresultat. Kontrastene var store på de to valgvakene.

Mer avmålt stemning på Arbeiderpartiets valgvake, selv om lokalt resultat varmet.
Foto: Tore Østby

Arbeiderpartiet kunne trøste seg med at på Røros gjorde de et kjempevalg med 41,3% av stemmene. Det er et av de aller beste lokalvalgsresultatene for Arbeiderpartiet i Norge.

– Det er det jeg alltid har sagt. Det finnes alt for få Rørosinger, sier Hans Vintervold til Rørosnytt.

Resultatet for Røros viser forøvrig at Rødt nå er større enn Venstre på Kobberberget.

Her er resultatet for Røros:

Arbeiderpartiet: 41,3%

Senterpartiet: 19,0%

Høyre: 15,8%

Sosialistisk Venstreparti: 8,1%

Fremskrittspartiet: 6,0%

Rødt: 2,9%

Venstre: 2,8%

Miljøpartiet De Grønne: 2,3%

Kristelig Folkeparti: 0,7%

 

Klar til å ta imot din stemme

Den store dagen er her. I den gamle gymsalen i Verket, Brekken samfunnshus og Glåmos samfunnshus er urnene på plass.

Valglokalene åpner først i Verket, der det kan stemmes fra 09.00 – 20.00. I Brekken og på Glåmos er valglokalene åpen fra 12.00 – 19.00.For å stemme på Røros må man være manntallsført på Røros. For å være det, må man ha blitt registrert i folkeregisteret senest 30. juni 2017. De som har flyttet hit senere enn det, må stemme der de var manntallsført 30. juni.
For å få stemme, må man vise legitimasjon.

SV med sluttappell til velgerne

Lserinnlegg fra Bjørn Salvesen, Marianne Breigutu, Christian Elgaaen ogHanne Hauge

SV TAR KAMPEM MOT ULIKHET OG FOR KLIMA

Stem SV:

Fordi skattepenger bevilget til velferd skal gå til velferd, ikke profitt.
Fordi nesten 100 000 barn i fattige familier trenger noen som kommer til å styrke barnetrygden.

 

Fordi hver eneste elev i skolen fortjener at læreren har god nok tid – vi trenger en regel for nok lærere, på hver enkelt skole.

 

Fordi vi trenger rettferdighet, de som har og tjener mest må bidra mest. SVs plan for rettferdighet og omfordeling er den mest konkrete og ambisiøse.

 

Fordi miljøet trenger noe annet enn festtaler og store ord, vi har en konkret plan for å kutte utslippene. Nå.

 

Fordi Norge ikke er til salgs. Ikke havet, ikke fossene, ikke jernbanen.

 

Fordi et anstendig Norge må jobbe mot atomvåpen, og slutte å selge krigsutstyr til Saudi-Arabia.

 

Fordi rettferdighet og klima henger sammen, det blir ikke rettferdighet uten god klimapolitikk, og ikke god klimapolitikk uten rettferdighet.

 

Fordi Norge trenger ny retning og ny regjering. Du kan være sikker på at en stemme til SV bidrar til nytt flertall og en ny politikk – uansett hvor i landet du stemmer.

 

SVs kommunestyregruppe på Røros

Bjørn Salvesen

Marianne Breigutu

Christian Elgaaen

Hanne Hauge

Vil fjerne anbudsordningen

I dag føyde SV seg inn i rekken av politiske partier, som har besøkt LHL-klinikkene Røros nå i denne valgkampen. Tredjekandidat på stortingslista i Sør-Trøndelag, Nisrin El Morabit, vil ha bort ordningen med anbud.

I stedet vil hun ha løpende avtaler mellom senteret og Helse Midt-Norge, slik at kapasiteten utnyttes for fullt, og fagmiljøet bevares og utvikles.

 

Helsesøster ikke tilgjengelig nok

På Røros videregående skole er det helsesøster til stede to dager i uken. Leder i elevrådet Marit Mølmann Riddervold mener det ikke er nok. I tillegg påpeker hun stor svikt i informasjon til elevene om dette tilbudet. 

I dag besøkte SVs tredjekandidat til Stortingsvalget fra Sør-Trøndelag Nisrin El Morabit og femtekandidat Bjørn Salvesen Røros Videregående skole, og møtte der elevrådslederen og enhetsleder Bjørg Todalshaug. Med seg i kofferten hadde politikerne valgløfte om å foreslå 200 millioner kroner mer i statstilskudd til helsesøsterordningen i kommunene.

SV vil ha profittfri velferd

Leserinnlegg fra Bjørn Salvesen – 5.kandidat Sør-Trøndelag SV:

Er det ok å tjene seg rik på offentlig finansierte velferdstjenester, altså på mine og dine skattepenger?

En meningsmåling gjennomført av Ipsos MMI for SV viser at 50 % av velgerne svarer nei mens bare 25 % svarer ja på spørsmålet om det er galt eller riktig at «eiere av velferdstjenester som barnehage og barnevern kan ta ut profitt når inntektene kommer fra skattepenger eller foreldrebetaling». 25 % svarte vet ikke.

SV er for private aktører som supplement til den offentlige velferden, så lenge de er ikke-kommersielle. Når kommersielle aktører kommer inn, flyttes fokuset fra omsorg til butikk. Det meste av utgifter i velferden er betaling av ansatte. Dermed er det mest å hente ved å spare på bemanning, lønn og pensjon. Kompliserte anbudsprosesser og prispress er de to viktigste årsakene til at ideelle organisasjoner ikke klarer å konkurrere med de store kommersielle aktørene på «velferdsmarkedet».

Og vi snakker om et enormt marked.

Bare i barnevernet var det en vekst i kjøp av private barnevernstjenester fra 2013 til 2016 fra 1,7 til 2,4 milliarder kroner, ifølge årsrapportene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). To tredjedeler av dette gikk til kommersielle aktører. I 2016 fikk Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet en rapport om konsekvensene av dette. I rapporten fremgår det at de private aktørene er en viktig årsak til utgifts galoppen i barnevernssektoren, noe som «har gjort det vanskeligere for kommunene å opprettholde et tilbud av ordinære fosterhjem». De ulike rammevilkårene for private og offentlige aktører gjør dessuten institusjonstilbudet dårligere enn det kunne vært.

Utviklingen er den samme innen barnehager, eldreomsorg og asylmottak. De kommersielle selskapers andel stiger, og milliarder av offentlige midler flyter inn i selskaper det er umulig å kontrollere.

SV vil stoppe eieres muligheter til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres av staten, vi vil prioritere å innføre dette i barnehager, barnevern og asylmottak. I tillegg skal en effektiv håndheving av dagens profittforbud i skolen sikres.

Bjørn Salvesen

5.kandidat Sør-Trøndelag SV