Frivillige elever

Under årets Femundløp, har fem skoleklasser spilt en viktig rolle, som frivillige. En av klassene som har vært i sving, går ved Valdres Folkehøyskole i Leira. Anette Bjune Granli og Marte Mølmann Kåråsen har hatt sine skoledager i målområdet denne uka.

Valdres Folkehøyskole satser sterkt på friluftsliv og idrett. Hundekjøring er et eget valgfag ved skolen.

Speakeren tar imot alle

Siden lørdag klokka 14.01 har kjørere kommet i mål i Femundsløpet, til alle døgnets tider. Den siste er ventet å komme i mål ved nitiden i kveld. Speaker Frode Vittersø tar imot dem samtlige. Femundløpet er langdistanse for alle; hunder, kjørere, handlere og speakeren.

Ny butikk tar form

Butikken MillaOsa i Bergmannsgata var tidligere en gjenbruksbutikk, nå fylles butikken med håndverk og kunst. Tre samarbeidspartnere er allerede på plass: Robin Schellenberg med produkter fra Potteriet Røros, Ivar Vaa med sine malerier og Margrét Jonsdottir har en egen plass i butikken til sine Islandsgensere.

Om butikken skal fortsette å hete MillaOsa eller om den skal få et nytt navn er enda ikke bestemt, men Milla tar gjerne imot navneforslag. Gjenbruksdelen i butikken har Milla flyttet til Finnegården, på andre siden av gata.

Røros må ha en butikk der kunstnere får lov til å vise seg frem. Her kan de skape et fellesskap og inspirere hverandre, sier Milla Osa som er glad for at butikken begynner å ta form.

 

Margrét Jonsdottir er på plass i den nye butikken til Milla osa. Foto: Tove Østby
Margrét Jonsdottir er på plass i den nye butikken.. Foto: Tove Østby

Samlokalisering med ny vri

I Finnegården blir det nå en samlokalisering. I fjor flyttet butikkene Essence og Hoppsalantan inn i gården. Nå flytter også Milla Osa gjenbruksbutikken MillaOsa inn i Finnegården. Området i Bergmannsgata har i tillegg fått et nytt navn.

De fire kvinnelige gründerne Karoline Schjølberg Fæmundshytten, Tina Forselius, Milla Osa og Ingeborg Anna Ødegaard lover en samlokalisering med ny vri i Finnegården.

 

Håper på ny deltakerrekord

Onsdag 10. februar er ungdomsklubbene i Ålen, Os og Røros klare for et nytt fellesarrangement på Ungdommens Hus Røros. Denne gangen er det en felles spillkveld som blir arrangert med bl.a. biljard, bordtennis og Mario kart. Det blir påmelding ved inngangen, og spillkvelden starter kl. 18.00. For ungdommene fra Ålen og Os er det satt opp transport til og fra arrangementet.

– Vi håper på ny deltakerrekord på spillkvelden. Den forrige rekorden er på 84 personer, sier Haldor Bromstad til Rørosnytt.

Leder for Ungdommens Hus Røros, Ove Testad er klar for en ny spillekveld.

Ungdomsklubbene i Ålen, Os og Røros arrangerer en felles spillkveld. Ove Testad, John Anders Dahlen Kjølhaug, Haldor Bromstad, Siri Hegseth og Mikko PeramaaFoto: Tove Østby
Ungdomsklubbene i Ålen, Os og Røros arrangerer en felles spillkveld. Ove Testad, John Anders Dahlen Kjølhaug, Haldor Bromstad, Siri Hegseth og Mikko Peramaa. Foto: Tove Østby

 

Kaffekroken på plass

Jernia Røros er ferdig med oppussingen av butikken, og en egen kaffekrok er på plass. I kaffekroken er det gratis kaffe og sitteplasser slik at man kan sitte å se ut på Bergmannsgata.

Butikken har sluttet med maling, og heller tatt inn mange nye ting til hytta fra RK-smia, bl.a. parafinlamper, lampeglass, smijern, turkopper i tre og fjøslykter. I tillegg har butikksjef Therese Saksgård tatt inn noen nye og fargerike varer.

Jernia Røros er ferdig med oppussingen. Butikksjef Therese Saksgård. Foto: Tove Østby
Jernia Røros er ferdig med oppussingen. Butikksjef Therese Saksgård. Foto: Tove Østby

Rekord for Femundsløpet

Prosenten hundekjørere som har brutt Femundsløpet, er lavere i år enn noen gang før. Av 133 hundespann, som startet årets Femudløp, er det bare 16 som har brutt løpet.

I Femundløpet 400 har 8 som har brutt av 81. I Femundløpet 600 har 8 av 39 brutt løpet. I juniorløpet kom alle, de 13 som stilte til start, til mål. I Femund 600, kan det det bli noen flere som bryter, siden det er mange der, som ikke er i mål enda.

 

Bedret økonomi og klar for Lillehammer

De siste årene har Femundløpet vært drevet på sparbluss. Flere år med store underskudd, førte til at egenkapitalen var negativ. Nå har Femundløpet AS fått til en refinansiering, ved at ny kapital er skutt inn.

Det ble ikke stilt krav til flytting av målgang i forbindelse med at kapitalen ble skutt inn. Eierne av Femundløpet har hatt en strategi for utviklinga av Femundløpet, der blant annet flytting av målgang har vært et av temaene. Det vi ønsker er å utvikle sledehundsporten, og gjøre den mer synlig i media. Det er en idrett, som har fanget medias interesse de siste årene. TV-sending fra Finnmarksløpet og Monsen og hundene, er to gode eksempler på det. Idretten har så mange gode profiler, som kan være med å synliggjøre sporten på en veldig god måte, sier Jon Anders Kokkvoll til Rørosnytt. Kokkvoll har fått i oppdrag av styreleder å kommentere endringene av løpet til media.

Utagangspunktet for dette var et ønske om å bli mer synlig på TV.

– Det er mange muligheter for å få til dette, og et av miljøene som har vist interesse er Lillehamerområdet.

Jon Anders Kokkvoll, som sitter i styret for Femundløpet AS, sier beslutningen om å flytte innkomsten på Femund 600 til Lillehammer, er tatt.

Det har også vært diskutert en flytting av innkomsten til Lillehammer for Femund 400. Beslutningen i forhold til det, er ikke tatt enda.

Beslutningen om å flytte målgangen til Lillehammer, har vakt sterke reaksjoner. Enkelte kjørere truer med boikott, og stemningen nå, tyder på at mye av sponsorviljen og dugnadsviljen på Røros er borte.

I årets Femundløp, har 600 – 700 frivillige bidratt. Svært mange av dem kommer fra ei folkehøyskole, og flere videregåendeklasser, som har engasjert seg for løpet, som en del av skoleopplegget. En ungdomsskoleklasse har også vært i sving.

Etter det Røronytt kjenner til, skal flyttingen av målgangen ha blitt godt mottatt av aktuelle sponsorer.

Varslene om boikott fra kjørere bekymrer nok styret i Femundløpet AS. Blir det mange som boikotter, blir det ikke noe løp neste år. Slik styret vurderer situasjonen ville det imidlertid ikke blitt noe løp neste år, uten en omlegging heller.

Rå avslutning

Han kjørte ut fra det siste sjekkpunktet på tredjeplass. Så satte han turboen på og kjørte inn sine konkurrenter, og dro fra kraftig ifra. Petter Jahnsen er europamester i langdistanse hundekjøring og vinner av Femundløpet 600.

Pris til Amund Spangen

Amund Spangen har fått tildelt Fortidsminneforeningen Den Gamle Bergstads vernepris. Prisen ble delt ut under foreningens årsmøte nå i kveld.

Spange fikk prisen for sitt mangeårige arbeid med å formidle daler av vår felles kulturarv gjennom ord, tekst og handling.

– Den Gamle Bergstad vil med dette få påskjønne hans flotte innsats for bygningsvernet, står det blant annet i begrunnelsen fra styret i Den Gamle Bergstad.

Spangen holdt et foredrag, med tittelen «Fra Italia til Fjellregionen». Temaet for foredraget er hentet  fra Spangens nye bok om dekorasjonsmaling.

Amund Spangen er  cand.philol. med folkelivsgransking og kunsthistorie som fag. Han har vært lektor ved Røros Videregående skole, og ansatt ved Rørosmuseet i mange år. Han har gitt ut flere bøker.

Fortidsminneforeningen Den Gamle Bergstad har som formål å arbeide for bevaring av verneverdige kulturminner i sitt distrikt.

Her er en video med Amund Spangen, som ble produsert i forbindelse med utgivelse av bokserien Rosemalt på Cappelen Damm. Videoprodusent © PressIT AS (Ekstern lenke Youtube)