Priser trekker hotellkunder

Hotelldirektør Mikael Forselius jubler over enda en gjev matpris til Røros. Denne gangen var det Rørosmeieriet, som tok gull i Det Norske Måltid, med sin Rørosrømme. Hver gang matprodusentene fra Røros tar hjem priser, merkes det på belegget på Røros Hotell.

Yrende liv i lekelandet

I dag strømmet det på med unger til det nye lekelandet på Røros Hotell. Mens ungene boltret seg i anlegget, drakk foreldrene kaffe i Foreldre Lounge.

Lekelandet er bydt opp i det gamle svømmebasenget, og til sommeren åpner også badeanlegget. Røros Hotell er midt i et hamskifte, der målet er at Røros skal bli barnefamilienes favoritt. Rørosnytt møtte hoteldirektør Mikael Forselius inne i lekelandet i dag.

I dag er det gratis maskeverksted

I dag klokka 12 inviterer Storstuggu og Rørosnytt alle barn til maskeverksted i Storstuggu. Trond Haagaas, Morten Tøndel, Atle Auran og Jo Hage instruerer og hjelper til. Maskekurset er gratis, og arrangørene spanderer også alt av utstyr til kurset. Mens barna lager masker, serveres kaffe til de voksne.

Riksteatret setter opp Pinocchio i Storstuggu den 13. januar, og maskene som lages på kurset, vil bli utstilt i Storstugge på premieredagen. Blant de som deltar på kurset trekkes  to heldige vinnere, som får hver sin billett til Pinocchioforestillingen.

Maskeverkstedet vil passe for barn fra fem år og oppover. De som vil være med, kan bare møte i Storstuggu klokken 12.oo.

I dag åpner lekelandet

Klokka 10 i dag åpner Røros Hotells store nye lekeland. Det er det gamle svømmebasenget, som nå er gjort om til en toppmoderne boltreplas for barn. Dette er det største lekelandet ved et hotell i Norge.

Fjerde juledag ble en liten del av anlegget åpnet, slik at det var mulig prøve litt. Melody Helene Sundt var en av de første som tok en prøverunde.

Rydder opp i avvik

Rådmann Bernt Tennstrand og hans stab er i gang med å rydde opp etter knusende rapport fra Fylkesmannen om Røros kommunes tjenester til personer med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser. Konklusjonen i tilsynsrapporten er at Røros kommune ikke sikrer at tjenestemottakere med rus- og psykiske lidelser får forsvarlig tjenester.

Tilsynsrapporten fra Fylkesmannen inneholder svært mye krass kritikk. Fylkesmannen konkluderer med at det er brudd i forhold til Lov om helse- og omsorgstjenester, Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker og Lov om pasient og brukerrettigheter. Listen over kritikkverdige forhold er lang. Arbeidet med å rydde opp er igang.