Femundløpet venter på snø

Femundløpet er i rute med tanke på å arrangere Europamesterskapet i hundekjøring 2016, men mangler foreløpig snø. Bare 25 av 600 kilometer av traseen har tilstrekkelig med snø.

– Det er kun på få strekninger av traseen som det per i dag er forsvarlig å kjøre, Femunden ble islagt denne uka, men det er så lite snø i traseen at vi i samråd med sportslig utvalg mener at det ikke er forsvarlig å avvikle løpet slik status er per dags dato, uttaler løype- og beredskapsansvarlig, Jon Anders Kokkvoll.

– Vi følger værprognosene tett. Det er meldt kaldt vær, så vi er ikke bekymra for vann, bekker og sjøer, men håper at det kommer et godt snøfall etter kuldeperioden. Vi er evige optimister, men med hensyn til alle involverte parter med alt fra kjørere, frivillige og samarbeidspartnere, blir det viktig å sette en dato for endelig avgjørelse for hvor vidt løpet kan avvikles som planlagt.

Hvis løpet ikke kan gå med start 5. februar, ser Femundløpet og sportslig utvalg på muligheten for å avvikle løpet på et senere tidspunkt.

– Helt konkret jobber vi med uke 13 eller 14 som alternativ. Styret kommer til å ta en endelig avgjørelse den 28. januar, avslutter Kokkvoll.

Momsgave på flere tusen

Røros Idrettslag og Røros skytterlag får utbetalt i tilsammen 115.000,- kroner i ekstra momskompensasjon, etter en ekstrabevilgning fra Stortinget. Momskompenasasjonen ble opprinnelig avkortet på grunn av at bevilgningene over Statsbudsjettet ikke strakk til.

10. deseber vedtok Stortinget en tilleggsbevilgning på 48,1 millioner kroner, som medfører ekstra utbetaling til alle som fikk innvilget momskompensasjon.

Røros Idrettslag får 75.162,- kroner i ekstra momskompensasjon etter utbygging av skianlegget i Evensenegga før NM, og 13.020,- i momskompensasjon etter bygging av idrettsanlegg i Doktortjønna friluftsområde. Røros skytterlag får utbetalt 26. 278,- kroner i ekstra momskompansasjon etter byggingen av elgbane ved Hådalen skyteanlegg.

Aktivitetstilbud for ungdom

I morgenkveld, tirsdag starter aktivitetstilbudet for ungdom som ikke ønsker å være med i organisert idrett opp igjen, etter jul. Dette er et tilbud til elever på 8. 9.og 10.trinn. Ungdommene treffes en gang i uken for å spille basket i den gamle gymsalen i Verket Røros.

– En del ungdommer har meldt sin interesse også denne sesongen. Men foreløpig er det bare gutter. Vi har to baner og ønsker også jenter velkommen, sier initiativtaker Hans Oddvar Stuenes til Rørosnytt. Han legger til at det sosiale er viktigst, og at han med dette tilbudet tenker helseperspektiv, både fysisk og psykisk helse. Det er en del ungdom som slutter med organisert idrett i denne aldersgruppa, dette er et tilbud til dem også.

Det er ingen krav om prestasjon, kun aktivitet og ha det gøy. Tilbudet er gratis fordi lokalt næringsliv sponser halleie. Sponsorene er: Røros E-Verk/Infonett, RørosBanken og Sparebank 1 SMN.

– Vi har ingen forpliktelse til oppmøte, ingen kamper i helgene og ingen dugnadsjobb, Hans Oddvar. Ungdommen skal ha det artig, det er viktig.

Det er trening hver tirsdag fra kl. 19 – 20. Ingen påmelding, bare å møte opp.

– Idrett er artig og for alle, ihvertfall for ungdomsskoleelever, avslutter Hans Oddvar. Aktivitetsgruppen har også en egen Facebookside.