Full dekning langs 705

Netcoms to nye mobilstasjoner langs Fylkesvei 705 er tatt ibruk. Dermed er det mobildekning langs hele den værutsatte strektningen. De nye mastene gjør at alle, uansett abonnement får tilgang på nødnummer.

Rørosnytt kjenner til at det har det oppstått farlige situasjoner i dette området, der de som har fått problemer, ikke har hatt mobildekning.

Rørosnytt var til stede da mobilmasta på Langvikåsen ble bygd med helikopterbistand.

Femundløpet venter på snø

Femundløpet er i rute med tanke på å arrangere Europamesterskapet i hundekjøring 2016, men mangler foreløpig snø. Bare 25 av 600 kilometer av traseen har tilstrekkelig med snø.

– Det er kun på få strekninger av traseen som det per i dag er forsvarlig å kjøre, Femunden ble islagt denne uka, men det er så lite snø i traseen at vi i samråd med sportslig utvalg mener at det ikke er forsvarlig å avvikle løpet slik status er per dags dato, uttaler løype- og beredskapsansvarlig, Jon Anders Kokkvoll.

– Vi følger værprognosene tett. Det er meldt kaldt vær, så vi er ikke bekymra for vann, bekker og sjøer, men håper at det kommer et godt snøfall etter kuldeperioden. Vi er evige optimister, men med hensyn til alle involverte parter med alt fra kjørere, frivillige og samarbeidspartnere, blir det viktig å sette en dato for endelig avgjørelse for hvor vidt løpet kan avvikles som planlagt.

Hvis løpet ikke kan gå med start 5. februar, ser Femundløpet og sportslig utvalg på muligheten for å avvikle løpet på et senere tidspunkt.

– Helt konkret jobber vi med uke 13 eller 14 som alternativ. Styret kommer til å ta en endelig avgjørelse den 28. januar, avslutter Kokkvoll.

110.000,- til Vinterfestspill

Rådmannen går inn for at Røros kommune bevilger 110.000,- kroner i tilskudd til Vinterfestspill i Bergstaden. Det er like mye, som arrangementet fikk i kommunalt tilskudd i fjor.

Budsjettet for årets arrangement er på 2,8 millioner kroner. Dette finansieres med offentlig støtte, Sponsorinntekter og billettinntekter. Kulturrådet bidrar med 650.000,- i tilskudd, og Fylkeskommunen er også med i spleiselaget.

Formannskapet behandler tilskuddssøknaden i sitt møte på Tynset(!) 14. januar.

Ungdommer inviterer til teater

Bergstaden Shakespearianerensemble setter opp teaterstykket «Man kan aldri vite» av George Bernhard Shaw. Det skal være to forestillinger i Falkbergetsalen i Storstuggu, to helaften med 4.akter.Forestillingene er søndagene 10.og 17.januar. Teaterensemblet består av flinke ungdommer i alderen 13-18 år. Rørosnytt møtte ungdommene under gårsdagens øving i Menighetshuset.

Orginaltittelen på stykket er ”You never can tell”.  I tillegg til de to søndagsforestillingene er stykket satt opp som en skoleforestilling. Det er første gang Bergstaden Shakespearianerensemble setter opp et helt stykke. Tidligere har de kun vist utdrag.

”Man kan aldri vite” handler om et ektepar som blir skilt mens kona er gravid med tvillingene Dolly og Philip. Ekteparet bodde først sammen i England – moren flyktet til Madeira etter skilsmissen, og er nettopp returnert til England idet handlingen starter.

Tvillingene blir født og vokser opp, men når de stiller spørsmål om sin far får de ikke noe svar av sin mor. Derfor vet de ingenting om sin far. Selv om de nå er så gamle at de burde få vite det.

Noe av handlingen foregår når den ene av tvillingene, Dolly er hos tannlegen. Der møter hun Valentine, og det viser seg at husverten til Valentine er faren til tvillingene. Og de får møte sin far tilslutt. Og storesøsteren til tvillingene, Gloria forelsker seg i Valentine.

 

Regi: Arnt Erik Bukkvoll. Maria Brattås har også vært en viktig medhjelper på regien.

Arnt Erik Bukkvoll. Foto: Tove Østby

Arnt Erik Bukkvoll. Foto: Tove Østby

Bergstaden Shakespearianerensemble begynte så smått å jobbe med stykket våren 2014.

Flere av skuespillerne går på 9.trinn. Arnt Erik Bukkvoll tok kontakt med ungdommene etter at han hadde sett dem fremføre Hakkebakke skogen som skoleforestilling våren 2014.

– Jeg så mange talent på scenen, og tok kontakt med dem, sier Arnt Erik.

To av skuespillerne i ”Man kan aldri vite”, Maria Brattås og Erika Kokkvoll er enige om at teater er kjempe artig.

Historien til Bergstaden Shakespearianerensemble

Bergstaden Shakespearianerensemble består av ungdommer i alderen 13 – 18 år, og ble etablert da et kort utdrag fra W. Shakespeares stykke ” The Merry Wives of Windsor” skulle meldes på til UKM i 2010.

Målsettingen til ensemblet er å iscenesette, ved mange anledninger begrenset til utdrag av ”seriøst” eksistensielt, intelligent teater, med basis i og hovedinspirasjon fra dramatikkens klassikere – i vesentlig grad som supplement av og motvekt mot den dominerende lettere og revydominerte teaterformen som ellers hittil har vært dyrket lokalt.

Ensemblets arbeidsform har i høy grad vært preget av felles ide`-bidrag og kollektiv medvirkning i regi og scenografi – og det er god grunn til å anta at dette betyr utvidende erfaringer i tillegg til den spesifikke rolletolkning.

På Bergstaden Shakespearianerensemble sin liste over produksjoner er Shakespeares i tillegg representert med ”As you like it”, et utdrag som er blitt framført i to forskjellige versjoner. Og ensemblet har to utvalgte scener fra ”Perikles”, som ble fremført under Litteraturfest 2014 og Kortspillfestivalen Tynset 2015.

Øvingene pågår for fullt til teaterforestillingen Man kan aldri vite. Foto: Tove Østby
Øvingene pågår for fullt til teaterforestillingen Man kan aldri vite. Foto: Tove Østby

Kulturminnefondets løpende ordninger

I 2014 innførte Kulturminnefondet to løpende ordninger, som gir støtte til straks- og sikringstiltak, og fag- og håndverksseminarer. Ordningene har vært veldig populære, og nå utlyses midlene for 2016.

I 2015 fikk nesten 90 kulturminner støtte til straks- og sikringstiltak, og 20 kurs og seminarer ble gjennomført med midler fra Kulturminnefondet.

– Vi får mye gode tilbakemeldinger fra publikum og fylkeskommunene vedrørende disse ordningene, og det antas at antall søknader vil øke dette året, sier kontorsjef Einar Engen.

Kulturminnefondet ønsker å bidra til at kulturminner og -miljø får økt oppmerksomhet i Norge, gjennom blant annet å gi økonomisk støtte til gjennomføring av fag- og håndverksseminarer. Dette for å utvikle møteplasser i ulike deler av landet der relevante faglige tema tas opp. Kulturminnefondet kan også bidra med faglig kompetanse.

– Vi håper også at tiltaket kan stimulere til utvikling av nye arenaer for samarbeid og kompetanseoverføring med næringslivet og eiere av kulturminner. Det vil også være viktig å prioritere aktiviteter som kan gi grunnlag for kompetanseheving innenfor tradisjonshåndverk, med målsetting om økt verneinnsats, sier Engen.

Straks- og sikringstiltak skal bidra til å hindre at kulturminner går tapt, og stoppe forfallet inntil eierne får mulighet til å gjøre mer.

– Dette kan være tiltak som midlertidig tetting av tak, dører eller vinduer, eller mindre istandsettingstiltak eller enkle reparasjoner, sier Engen.

Styret i Kulturminnefondet har avsatt tre millioner kroner til straks- og sikringstiltak, og målgruppen er private eiere av kulturminner. 500.000 kroner er satt av til fag- og håndverksseminarer, og målgruppen her er lokale ildsjeler, lag, foreninger og frivillige kulturvernorganisasjoner som arbeider for å øke oppmerksomheten om bevaring av kulturarven.

Informasjonsmøte om 100-årsjubileum

Aajege i samarbeid med Tråante 2017 og Røros kommune inviterer til felles informasjonsmøter om «Tråante 2017 – nasjonal feiring og et felles samisk jubileum» på Røros. Prosjektleder Ida Marie Bransfjell vil informere om prosjektet, og diskutere forslag og idéer gjeldende innehold/organisering for markeringen på Røros.

Informasjonsmøtene som er åpne for alle, skal være 14. og 15. januar. For samisk brukergruppe: Torsdag 14. januar kl. 18.00 på Røros videregående skole, og for Røros kommune, arrangementer, lag og foreninger: Fredag 15. januar kl. 09.30 på Storstuggu.

Landsmøte

Bakgrunn for møtene er at det første offisielle samiske landsmøte ble avholdt i Metodistkirken i Trondheim 6. februar i 1917. Den sørsamiske kvinnen Else Laula Renberg var den som tok initiativ og jobbet for landsmøtet. Hun var opptatt av livsvilkåret til samene, barnas oppvekstvilkår, opplæring på samisk og undervisning tilpasset samisk kultur. På det første møtet deltok samer fra flere deler av Norge, og fra andre samiske områder i Sverige, Finland og Russland. Blant hovedsakene var opplæring i samisk for samiske barn og reinbeitesaken. På Samekonferansen i 1992 ble det vedtatt at 6.februar skulle være samenes nasjonaldag.

Jubileum

Sametinget, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune har gått sammen for å markere 100-års-jubileet i 2017. Jubileet skal markeres både som en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum. Jubileet skal være åpent og inkluderende for samene som et folk i fire land. Tråante 2017 skal  markere og formidle kunnskap om samene, samisk språk, kultur og historie i et 100-års perspektiv”. Jubileet skal bidra til deltakelse og engasjement for demokratisk utvikling. Jubileet har fått navnet Tråante 2017, Tråante betyr Trondheim på sørsamisk.

Det blir en jubileumsuke i Trondheim rundt 6.februar der samer fra fire ulike land deltar. Arrangementet er åpent for alle som ønsker å delta.

Ida Marie Bransfjell er prosjektleder for Tråante 2017.
Ida Marie Bransfjell er prosjektleder for Tråante 2017.

– Det var mange fra Rørosområdet som var engasjert for 100 år siden. Nå ønsker vi å løfte frem historie, språk og kultur, sier Ida Marie Bransfjell som er prosjektleder for Tråante 2017. Hun ønsker at folk fra Rørosområdet også skal engasjere seg i 100-årsjubileet med både i historien, kulturen og det samiske miljøet i dag.

I tillegg til selve jubileumsfeiringen i februar, så skal hele året 2017 markeres som jubileumsår. Det inviteres derfor til idedugnad for hvordan jubileet og jubileumsåret skal forankres lokalt på Røros, både gjennom eksisterende arrangementer og andre markeringer.

Tråante 2017 sitt program vil dekke disse temaene: Urfolk, film og tv, litteratur, musikk/joik, scenekunst, kunst, idrett, religion, mat, duedtie, utdanning og forskning, næring og naturressurser.

Tråante 2017 vil også være vertskap for Sametingene i Norge, Sverige og Finland, samt vertskap for de to store konferansene: Den 4. samiske parlamentariske konferansen og den 21. samekonferansen Sápmi 2017.

Alle disse 5 vil ha eget program, samt delta i programmet. Et av høydepunktene i jubileumsuka blir samisk festgudstjeneste i Nidarosdomen.

Organisering

Hovedkomitéen består av Sametingspresident Aili Keskitalo, Ordføreren i Trondheim kommune, Rita Ottervik, og Fylkesordfører Tore O. Sandvik, Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Styringsgruppa består av leder Rune Kjenstad Trondheim kommune, Knut Wik Sør-Trøndelag fylkeskommune, Lennart Mikkelsen fra Sametinget, og Kristin Sara fra prosjektet Samisk Rom.

Prosjektledelse: Prosjektleder Ida Marie Bransfjell og programansvarlig Kjell M. Derås, ansatt hos Kulturenheten i Trondheim kommune.

Sjelden og truet? – Bergstadens grunnplan i foto, kart og tegninger

Tirsdag 12. januar arrangerer Rørosmuseet et foredrag der de gjennom foto, kart og tegninger vil belyse historien om bergstadens grunnplan.

Grunnplanen, som er den eldste og mest opphavlige delen av hele kulturminnet, er i store trekk bevart gjennom flere hundre år, men noen steder er den svekket eller påført varige men. Det fører til at deler av den faste strukturen går i oppløsning. Kan vi gjennom kunnskap om grunnplanens betydning unngå nye svekkelser?

I foredraget vil museet se på hvordan staden var bestemt på tegnebrettet og hvordan dette regulerte anlegget av hus og gårder. Vi skal også se på hvordan den tette, stramme strukturen og byggeskikken påvirket måten folk innrettet seg på «her på stella». Museet vil forsøke å gi «kjøtt og blod» til denne historien.

Det er Erik Roll og Randi Borgos som skal vise tegninger og kart – og foto av gater, veter, gårder, folk og fe på Sta’a.

Foto: Rørosmuseet
Foto: Rørosmuseet

15-årsjubileum i dag

Rørosmeieriet AS har 15-årsjubileum i dag. Meieriet ble stiftet 5.januar i 2001 for å videreføre drift i anlegget til tidligere TINE Midt-Norge på Røros. Fra 1977 og frem til 2000 drev TINE meieriet på Røros. Etter at TINE la ned etablerte noen av de tidligere ansatte Rørosmeieriet AS. Et heløkologisk meieri ble etablert etter harde forhandlinger med TINE om å få ta over anlegget.

I dag har Rørosmeieriet mange produkter bl.a. Rørosrømme, skjørost fra Røros, tjukkmjølk og Rørossmør. Og Rørosmeieriet sin avdeling på Tolga ble åpnet 11.november i fjor.

Les hele historien om Rørosmeieriet her

Save me Barry med venner i Storstuggu

Det rørosbaserte bandet Save me Barry inviterer til konsert i Storstuggu den 30. januar – litt over et år etter at de sist fylte Storstuggu til randen. I november 2015 ga bandet ut singelen Cold November – en låt som kort tid etter lansering ble lagt til på P1s spillelister. De har det siste året jobbet med en knippe nye låter, som de gleder seg til å vise frem for publikum i slutten av januar.

Når Save me Barry denne lørdagskvelden i januar åpner dørene for publikum, har de også denne gangen med seg en rekke utrolig dyktige musikere fra regionen. Flere av artistene fra forrige konsert er med, som Håvard Dahl, Jonas Østbyhaug, Per Ivar Lundli, Kirsti Sæter, Simen Nyhus og Jon-Erik Gjelten. I tillegg har de med seg Erland Horten som ny korist og Siri Snortheim på cello – som utvilsomt vil gi musikken en helt ny dimensjon! I tillegg til gjenhør med flere av låtene fra debutalbumet Daybreak, spiller de selvsagt den vakre Cold November. Publikum loves også et knippe rykende ferske låter, som aldri før har blitt fremført. Med denne sterke musikerbesetningen er det nok en gang duket for en stemningsfull, musikalsk kveld på Storstuggu med Save me Barry.

Save me Barry:

Vegar Dahl: Vokal/gitar

Erik Roll: Gitarer

Helge Flatgård: Tangenter

Ane Linn Haagaas: Vokal

Med venner: 

Håvard Dahl: Trommer / Perkusjon Jonas Østbyhaug: Elbass / Kontrabass

Jon-Erik Gjelten: Trompet / Flygelhorn

Simen Nyhus: Saksofon Siri Snortheim: Cello

Per Ivar Lundli: Kor

Kirsti Sæter: Kor

Erland Horten: Kor

Om Save me Barry: 

Albumet Daybreak ble sluppet i juni 2014, til god mottagelse lokalt og regionalt.

Bandet høstet god anmeldelse fra Adresseavisen, som omtalte debuten som pen, sympatisk – og uvanlig, med positivt fortegn. Låter fra Daybreak er ofte å høre på P1, og er streamet over 25 000 ganger siden lanseringen.

Singelen Cold November ble sluppet i november 2015, og ble listet på NRK P1.

Rydder opp i avvik

Rådmann Bernt Tennstrand og hans stab er i gang med å rydde opp etter knusende rapport fra Fylkesmannen om Røros kommunes tjenester til personer med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser. Konklusjonen i tilsynsrapporten er at Røros kommune ikke sikrer at tjenestemottakere med rus- og psykiske lidelser får forsvarlig tjenester.

Tilsynsrapporten fra Fylkesmannen inneholder svært mye krass kritikk. Fylkesmannen konkluderer med at det er brudd i forhold til Lov om helse- og omsorgstjenester, Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker og Lov om pasient og brukerrettigheter. Listen over kritikkverdige forhold er lang. Arbeidet med å rydde opp er igang.