Kommunebudsjett og økonomiplan vedtatt (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Syv millioner i forbedret resultat(+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Nye 1,4 millioner i koronamidler til Røros kommune (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Fordelte 1,6 milllioner i koronamidler til 20 bedrifter (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Prioriterer skole og legesenter (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Godkjente merforbruk på to millioner (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Fordeler 1,6 millioner på 20 bedrifter (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Store økonomiske utfordringer ved Røros skole (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Fordeling av skjønnsmidler korona 2021

Pressemelding fra Statsforvalteren i Trøndelag

Stasforvalteren i Trøndelag fordelte 14.06 skjønnsmidler på grunn av korona, totalt 51 mill. kr, til kommunene i fylket. 

De ekstra skjønnsmidlene skal ivareta kommunevise variasjoner i utgifter knyttet til smittevern og oppfølging av TISK-strategien. Disse skjønnsmidlene kommer i tillegg til penger fordelt gjennom innbyggertilskuddet.

Statsforvalteren i Trøndelag har lagt vekt på følgende forhold i fordelingen:

  • Antall smittede i perioden 8. desember 2020 til 31. mai 2021 (høyeste vekt)
  • Antall tester i samme periode
  • Det er lagt inn terskelverdier (smitte per 1000 innbyggere og tester per 1000 innbyggere) slik at kun et utvalg kommuner får midler
  • Statsforvalteren har videre gjort en rekke skjønnsmessige vurderinger, blant annet på bakgrunn av kunnskap om kommunens TISK-arbeid ut over forhold som framkommer av antall tester og antall smittede. Det er delvis tatt hensyn til pågående smitteutbrudd (Rennebu og Nærøysund) og kompensasjonsgrad i forhold til antall smittede hittil. Videre er det lagt vekt på informasjon fra to utgiftskartlegginger for 1. halvår 2021, henholdsvis for mars og juni.

Rammen mellom fylkene ble fordelt i april. Smittesituasjonen har imidlertid endret seg de siste månedene. Mens smittesituasjonen på landbasis nå viser en nedadgående trend, har vi i mai og juni hatt flere utbrudd i Trøndelag.

Det er varslet mer skjønnsmidler for andre halvår. På grunn av den endrede smittesituasjonen og et noe uoversiktlig bilde, vurderer vi at skjønnsmidler for 2. halvår vil kunne bli brukt for å dekke opp eventuelle forhold som ikke i tilstrekkelig grad blir fanget opp i denne tildelingen.

Kommunenr.KommuneSkjønnsmidler i kr 
K-5001Trondheim            29 100 000
K-5006Steinkjer              1 900 000
K-5007Namsos              1 200 000
K-5014Frøya                  500 000
K-5020Osen                            –  
K-5021Oppdal                  500 000
K-5022Rennebu                  350 000
K-5025Røros                  400 000
K-5026Holtålen                            –  
K-5027Midtre Gauldal                  900 000
K-5028Melhus              1 100 000
K-5029Skaun                            –  
K-5031Malvik              1 400 000
K-5032Selbu                            –  
K-5033Tydal                            –  
K-5034Meråker                            –  
K-5035Stjørdal              2 400 000
K-5036Frosta                            –  
K-5037Levanger              1 800 000
K-5038Verdal              1 900 000
K-5041Snåase – Snåsa                  200 000
K-5042Lierne                  150 000
K-5043Raarvihke – Røyrvik                            –  
K-5044Namsskogan                            –  
K-5045Grong                  400 000
K-5046Høylandet                            –  
K-5047Overhalla                            –  
K-5049Flatanger                            –  
K-5052Leka                            –  
K-5053Inderøy              1 500 000
K-5054Indre Fosen                            –  
K-5055Heim                            –  
K-5056Hitra              2 400 000
K-5057Ørland                  500 000
K-5058Åfjord                            –  
K-5059Orkland              1 200 000
K-5060Nærøysund              1 200 000
K-5061Rindal                            –  
   
 SUM             51 000 000

Endringsforslag gav ja til fradeling (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.