Regjeringen la frem gjenåpningsplan

Pressemelding fra Statsforvalteren i Trøndelag

Onsdag la statsminister Erna Solberg frem regjeringens plan for gjenåpning av Norge. Planen baserer seg på en gradvis åpning i fire faser. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv.

Statsminister Erna Solberg la frem planen for gjenåpning av samfunnet for Stortinget onsdag 7. april. Regjeringen ønsker å prioritere barn og unge først, deretter kommer hensynet til arbeidsplasser og næringsliv.  Planen for gjenåpningen av Norge tydeliggjør hvilke forutsetninger som må være tilstede for å åpne opp, men de fire trinnene datofestes ikke. Det er tre sentrale sjekkpunkter som avgjør hvor fort samfunnet kan åpnes.

 • Smittesituasjon og sykdomsbyrde
 • Kapasitet i helsetjenesten
 • Vaksinasjon


– For hvert trinn i gjenåpningen, må vi følge situasjonen nøye. Hvis antall smittede og antall syke ikke går opp, kan vi gå videre til neste trinn etter tre uker. Hvis antall smittede og syke øker, må vi vente eller stramme inn igjen. Med andre ord er det data og ikke datoer som vil styre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding fra regjeringen.

Regjeringens tiltaksplan består av fire trinn, og inneholder en oversikt over hvilke tiltak som kan lettes på i hvert trinn. Det første trinnet er tiltaksnivået vi hadde før 25. mars 2021.
Les mer om planen for gjenåpning av Norge her.

+ Selger tomt på elvebredden for 5,7 millioner

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Nytt spleiselag for Doktortjønna

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Pasientjournalsystem til debatt

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Fra i dag blir skattemeldingen sendt ut på forskjellige dager – du får beskjed når din er tilgjengelig

Pressemelding fra Skatteetaten

Fra 16. mars til 7. april blir skattemeldingen sendt ut til 5 millioner lønnsmottakere, pensjonister og personlig næringsdrivende. – Skattemeldingen din er ikke tilgjengelig før du får en e-post fra Skatteetaten. Det er ingen grunn til å logge seg inn før du får beskjed fra oss, forteller skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skatteetaten vil sende ut skattemeldingen for 2020 på forskjellige dager. Et stort flertall får nå skattemeldingen tidligere enn før, forklarer skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

– Tidligere fikk alle skattemeldingen samtidig i begynnelsen av april. Det førte til svært høy trafikk både på Skatteetatens veiledningstjenester og andre offentlige digitale tjenester. Ved å sende ut skattemeldingen puljevis oppnår vi fordelen med en jevn, stabil og raskere innlogging. Det er positivt for både folk som skal sjekke skattemeldingen og brukere av andre tjenester. Samtidig vil Skatteetaten kunne gi raskere hjelp ved at utsendelsen av 5 millioner skattemeldinger fordeles på forskjellige dager over tre uker, forteller skattedirektøren.

Når skattemeldingen er tilgjengelig, sender Skatteetaten et e-postvarsel til deg.

– Skattemeldingen din er ikke tilgjengelig før du får en e-post eller SMS fra oss. Det er dermed ingen grunn til å logge seg inn før du har fått melding fra oss, sier Schanke Funnemark.

Korona-året 2020: Ekstra viktig å sjekke skattemeldingen
Skattemeldingen for lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende er forhåndsutfylt med opplysninger om din inntekt, formue, bolig, gjeld og fradrag i året 2020.

Det er fortsatt noen skatteforhold du selv må fylle ut i skattemeldingen, for eksempel utleieinntekter og verdier du har i andre land. Skatteetaten vet ikke alt om deg, og det er du som kjenner din økonomi best. Du er selv ansvarlig for å oppgi fullstendige opplysninger om grunnlaget for å beregne skatten din. Du kan også gå glipp av fradrag hvis du ikke fyller inn korrekte opplysninger i skattemeldingen.

Etter koronaåret 2020 er det ekstra viktig å sjekke skattemeldingen grundig, understreker skattedirektøren.

– Det er alltid lurt å sjekke skattemeldingen. Mange er flinke til å sjekke grundig, men vi ønsker at enda flere skal gjøre det.

Fradrag for arbeidsreiser er ikke forhåndsutfylt i år.

– Mange arbeidstakere opplevde endringer i arbeidsreiser i 2020 på grunn av tiltak for å hindre spredning av koronavirus. Krav på fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) kan være endret på grunn av permittering eller hjemmekontor. Opplysninger om dette fradraget er derfor ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen for 2020. Du må selv fylle ut informasjon om hvor mange dager du faktisk hadde arbeidsreiser, sier Schanke Funnemark.

Enda flere får enklere og heldigitalisert skattemelding
I fjor fikk over tre millioner skattepliktige en helt ny, enklere og heldigital skattemelding, og det blir enda flere som får den i år. Fortsatt vil noen motta skattemeldingen i gammelt format. Næringsdrivende og de som får skattemeldingen på papir, mottar den i det formatet de kjenner fra før. De vil få skattemeldingen fra 7. april enten digitalt eller på papir i postkassen. I 2022 vil alle motta den fornyede skattemeldingen.

– Den nye skattemeldingen gir deg veiledning og hjelp underveis mens du er logget inn i løsningen, forteller skattedirektøren.

Temaer har erstattet de gamle postene
Postene slik vi kjenner dem fra tidligere er i den nye skattemeldingen erstattet av temaer som hører naturlig sammen:

 • Arbeid, trygd og pensjon
 • Bank, lån og forsikring
 • Bolig og eiendeler
 • Familie og helse
 • Finans
 • Gave og arv
 • Andre forhold

Hvis du endrer et tall, så ser du oppdatert skatteberegning i skattemeldingen med en gang. I skattemeldingen får du veiledning og enkelte svar underveis. Dette gjør det enklere å levere korrekte opplysninger og få riktig skatt. Den nye skattemeldingen vil være tilgjengelig på skatteetaten.no.

En undersøkelse blant de som mottok den nye skattemeldingen i fjor, viste at 4 av 5 mener den ny skattemeldingen er enklere og mer oversiktlig. 90.000 skattytere svarte på undersøkelsen.

– Den nye skattemeldingen gjør det enklere å forstå og sjekke opplysningene. Husk å sjekke at opplysningene stemmer og fyll ut det som mangler, slik at du betaler riktig skatt, lyder oppfordringen fra skattedirektøren.

Kan få skattepengene tilbake tidligere
Skatteoppgjøret kan, med noen forbehold, være ferdig i løpet av en til to uker etter at du leverer skattemeldingen. For å kunne få skattepenger tidligere er det noen betingelser:

 • Du bruker ny skattemelding
 • Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen
 • Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

– Det er viktig at du trykker på knappen for å levere den nye skattemeldingen, hvis du er opptatt av å få skatteoppgjøret tidlig. Hvis du ikke leverer den, får du skatteoppgjøret tidligst i juni, forklarer skattedirektøren.

Får du restskatt, mottar du betalingskrav først i august.

Samme frist
Leveringsfristen er som før: 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.  

+ Eiendomsoverdragelsene på Røros i februar

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Ønsker rask virkning av koronamidler

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Har behov for fem millioner i startlån

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Rørosbanken i redningsaksjon for kjøpesenter i Hallingdal

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Eiendomsoverdragelsene på Røros i januar

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.