Guttene stortrives på Røros

4.juni har det vært drift i et halvt år på Moan Gård. De første guttene kom til asylmottaket 12. januar. Det er nå 13 gutter fra Afghanistan på Moan Gård, i alderen 15 – 17 år.

– Det har vært et spennende halvår. Vi har en gjeng med unge gutter som er som gutter flest i den alderen, stort sett veldig greie og hyggelige. Vi har fått godt kontakt med dem, sier mottaksleder Marit Øverås til Rørosnytt. Hun legger til at guttene gir uttrykk for å ha det veldig bra på Moan Gård. Men de er ungdommer som har vært igjennom en del tøffe ting. I tillegg er de tenåringer med det som det fører med seg.

I dag er det 20 personer som jobber ved Moan Gård, i stillinger fra 14% – 100%. Det er en sammensatt personalgruppe med forskjellige bakgrunn. Det viktigste er å være trygge voksenpersoner.

Man vet ikke hvor lenge de guttene som bor på Moan Gård i dag blir der.

– For guttene er Røros et topp sted å være, de er glade for å ha kommet hit. Rørossamfunnet ser dem og snakker med dem. Mange, både butikkinnehavere og private har gitt klær og utstyr og det er vi takknemlig for. Guttene setter pris på hvordan Røros har tatt imot dem, sier Marit.

Frivillige organisasjoner gjør at guttene kan være med på aktiviteter og forstå samholdet som er her. De er brukere av Øra, og har bl.a. vært med på dugnad der. Guttene går i innføringsklassen på Røros grunnskole. Og på torsdag skal de opptre på RørosBanken sin gaveutdeling til allmennyttige formål. Guttene øver også på kulturoppdrag de har fått av Folkeakademiets landssamling her i juni. De deltok også på den lokale UKM-mønstringen. De er spontane og de tør.

I løpet av vinteren har det vært arrangert noen aktiviteter på Moan Gård som også har vært åpent for gjester. Bl.a. skidagen og norsk/ afghansk-kafe`. Nå jobbes det med å planlegge en dragedag som skal være lørdag 4.juni. Også denne dagen blir det norsk /afghansk-kafe´, sier Astrid Brennmoen.

– Guttene er flinke til å lage drager. Vi vil gjerne at lokalbefolkningen kommer hit for å bli kjent med dem, sier Marit.

På dragedagen blir det mulighet til å lære seg å lage drage. Det er miljøarbeiderne på Moan som hjelper guttene med å arrangere dagen.

– Alle er velkommen hit til Moan Gård, i sommer er det veldig hyggelig dersom noen vil være med oss på turer. Ta gjerne kontakt, avslutter Marit.

 

 

 

 

 

 

Tilskudd enstemmig vedtatt

Formannskapet sluttet seg til Rådmannens forslag til fordeling av tilskudd til arrangementer på Røros. Bortsett fra noen faktaspørsmål hadde Formannskapspolitikerne ingen innvendinger. Det hadde kommet søknader på mer enn dobbelt så mye penger som det er vedtatt å gi.

Det er Elden og Raasten rastah, som kommer best ut. Elden har søkt om 100.000,- kroner og innstilt på å gi 85.000,- kroner. For Raasten rastah er det søkt om et tilskudd på 20.000,- kroner, og vedtaket er på 15.000,-

Det eneste arrangementet som fikk avslag, er Julemarked i Bergstaden, som hadde søkt om 50.000,- kroner. Det var søkt om 40.000,- kroner til Bergstadcupen, og vedtaket er på 10.000,- kroner.

For alle de andre er tilskuddet noe redusert i forhold til søknad. Her er oversikt over omsøkte midler, og innstilling, som også ble vedtaket i Formannskapet.

Skjermbilde 2016-05-30 kl. 19.56.53

Arrangerer nettauksjon

Service og samferdsel og Design og Håndverks-klassene ved Røros Videregående skole arrangerer i vår nettauksjon. Det blir mulighet til å by på produktene deres både på nett og i kantina. Klassene tilbyr produkter som er redesigned av Design og Håndverksklassen, i tillegg til gamle tidsskrifter fra biblioteket på skolen. Nettauksjonen er allerede i gang, og avsluttes 10.juni. Se bilder av produktene nederst i saken.

Hege Tørres Berntsen og Martin Tangen Tofastrud synes dette er et en spennende aktivitet på slutten av skoleåret.

Foto: Tove Østby
Spillkrak. Foto: Tove Østby

 

Foto: Tove Østby
Stol med Batman vs Supermann. Foto: Tove Østby

 

Foto: Tove Østby
Kommode i heltre. Foto: Tove Østby

 

Martin Tangen Tofastrud med tidsskiftene som skal selges. Foto: Tove Østby
Martin Tangen Tofastrud med noen av tidsskiftene som skal selges. Foto: Tove Østby

 

 

 

 

 

Pilot som digital destinasjon

Destinasjon Røros har engasjert Aispot til å skape en digital destinasjon Røros. Aispot vil gjøre Røros og Rjukan til de to første digitale destinasjonene med Aispot-appen. Aispot har store ambisjoner, om å selge inn sitt opplegg til store destinasjoner i hele verden.

Det dreier seg om utvikling av en universal app. Det skal plasseres ut Bluetooth sendere på en rekke steder, som kommuniserer med folks mobiltelefoner. Når dette er oppe skal folk kunne gå foran en severdighet, og få informasjon opp på telefonen.

Som hale på dette kommer mer informasjon om stedet. Appen gir også informasjon om alle produkter i butikkene. I appen legges også kundefordeler på linje med det som plastkort gjør i dag.

I appen ligger også Virtual Realty-opplevelser. Dermed kan folk sitte hjemme i sin egen sofa i Tyskland og vandre i gruvene på Røros. Det kan lages vandringer, der du virtuelt er kledd som Peder Hiort og opplever historien gjennom hans øyne.

Appen er i en samling av en rekke funksjoner, som er utviklet og i bruk allerede i dag. Det nye er at alle funksjonene er samlet i en app. Prosjektet ble presentert for Formannskapet av de to gründerne i Aispot, Morten Trygve Rynning og Harald Jellum.

Aispot ble stiftet 07.09.2015, og har tilhold i Sandvika. Selskapet er etablert av Morten Trygve Rynning og Harald Jellum. De to er engasjert i flere selskaper.

Morten Trygve Rynning er daglig leder i fem andre selskaper. Harald Jellum er daglig leder i tre andre selskaper, deriblant  Vivare AS. I Proff går det fram at Vivare hadde et overskudd på 1,955 millioner kroner i overskudd på en omsetning på 2,4 millioner kroner.

Aispots egen nettside hadde ferie i dag.
Aispots egen nettside hadde ferie i dag.

 

Falkbergets hus i nybygg

Planene for Falkbergets hus ble lagt fram for Formannskapet i dag. Ei prosjektgruppe bestående av Jarle Østgård, Roar Sundt, Hilde Bergebakken og Harald Hauge har skrevet en rapport, som skal være grunnlaget for arbeidet videre. Harald Hauge og Jarle Østgård  sto for presentasjonen i Formannskapet.

Prosjektet går for en samlokalisering med et nytt bibliotek på Røros. Komiteen ønsker at senteret og biblioteket skal få plass i et nybygg. Ferdig bygg er kostnadsberegnet til 30 millioner kroner. Planen er at huset skal stå ferdig i september 2019.

. – Vi lager ikke et hus for Falkbergets skyld, selv om han fortjener det. Han er en gigant i norsk sammenheng. Vi vil skape et hus for alle, både fastboende og turister, sa Harald Hauge til Formannskapet i dag.

Falkbergets hus kom opp som et privat initiativ fra Eilif Grue og John Høsøien. De sakke i gang en underskriftsaksjon, som samlet 8000 underskriftet.

Komiteen som arbeider for Falkbergets hus ønsker å vise Falkbergets mange ansikter. Falkberget er en av det forrige århundrets aller mest produktive norske forfattere. Han har vært inspirator for mange kunstnere. En del av prosjektet er å samle mest mulig av det som finnes etter Falkberget i huset. Han mottok 30 utmerkelser i sin levetid

Jarle Østgår la fram tallene for Formannskapet.
Jarle Østgård la fram tallene for Formannskapet.

Planen er at en utbygger skal bygge selve huset. Driftsselskapet skal leie huset, og bygge opp utstillinger. 11 millioner kroner er anslått kostnad på det som skal inn i huset. Denne kostnaden skal lånefinasieres i driftsselskapet. Prosjektgruppa har en ambisjon om at Falkbergets hus skal ha 40 – 50.000 besøkende i året.

Planen er at det er Museene i Sør-Trøndelag som skal drive senteret. Det forutsettes at det meste av driften finansieres med offentlige tilskudd. Det er budsjettert med 9,8 millioner i årlige driftsinntekter. Der utgjør tilskudd fra stat og fylke på 57%. Billettinntekter utgjør 30%. På utgiftssiden er lønnskostnader og husleie de største postene.

Det er flere alternativer til plassering. Nilsenhjørnet, Jernbaneparken og området ved Lokstallen er blant tomtene som er foreslått. Lokalisering av senteret kommer til å bli et tema fremover nå.

Valgt til nestleder

Sogneprest i Røros Harald Hauge er valgt som nestleder i mellomkirkelig råd. Hauge ble valgt under Rådets møte i Oslo i går. Hauge ble valgt inn i Mellomkirkelig råd under kirkemøtet i Trondheim 11. april. Ny leder i rådet er Kristine Sandmæl Hun har sittet i rådet i åtte år.

– Etter to dager i Oslo på møte i Mellomkirkelig råd kom jeg hjem som rådets nestleder. Flyturen hjemover benyttet jeg til å lese meg opp på katolsk-luthersk dialog og forberedelsene til felles markering av reformasjonsjubileet 2017. Det er mye å sette seg inn i. Men jeg liker det, sier Harald Hauge.

Mellomkirkelig råd skal samordne og fremme kontakten mellom Den norske kirke og utenlandske kirker, og ivareta forbindelsen med de internasjonale kirkelige organisasjonene. Kirkens kontakt med Det lutherske verdensforbund, Kirkenes verdensråd, Konferansen av Europeiske Kirker, Leuenberg kirkefellesskap og Churches Committee on Migrants in Europe, koordineres av Mellomkirkelig råd.

Rådet har også ansvar for å samordne og fremme Den norske kirkes kontakt med andre kirker i Norge, blant annet gjennom Den norske kirkes medlemskap i Norges kristne råd. Rådet tar også opp aktuelle internasjonale spørsmål for kirken.

 

Ola er klar for Nepal

Ola Opdal har fått stilling som ungdomsdelegat i Nepal gjennom Røde Kors. Røros Røde Kors overrakte blomster og et pledd fra Røros Tweed til ham, da engasjementet var klart. Røros Røde kors sender også med ham 5000 kroner til humanitært arbeid i Nepal.

Landsbyen Namaste i Tanahun district i Nepal. Foto: Tanahun turistbyrå.
Landsbyen Namaste i Tanahun district i Nepal.
Foto: Tanahun turistbyrå.

Stillinga sytarter 5. august. Først er det en måned med forberedelser i Oslo. Deretter drar han til Nepal i midten av september.

– Jeg tror dette blir veldig artig. Dette blir kjempespennende. Blir interessant å dra til et land, der Røde kors kanskje jobber på en helt annen måte og har et helt annet fokus enn her i Norge. Jeg vet ikke så mye konkret om oppgavene enda, men jeg skal jobbe med ungdomsaktiviteter lokalt i Tanahun district, nordvest for hovedstaden  Nepal, Katmandu. Jeg skal blant annet være med å utvikle gode ungdomsledere i Nepal, sier Ola Opdal til Rørosnytt.

Ola Opdal skal være  ni måder i Nepal. Etter at han kommer hjem blir det en del etterarbeid i Oslo. Hans engasjement i Nepal er del av et utvekslingsprogram, og Norge tar også imot ungdomsdelegater fra Nepal, i den samme perioden.

Nytt suporterskjerf for Røros

Erik

Røros IL har fått sitt eget supporterskjerf. Skjerfene skal selges av særgruppene selv og kan bli solgt av utøverne selv eller i idrettslagets kiosker.

Overskuddet fra salget går direkte inn i gruppenes aktiviteter.

Skjerfene er Røros idrettslags første  supportereffekter.

– Blir skjerfene en hit, vil vi se på annet utstyr også. Vi synes uansett det er på høy tid at Røros IL har sitt eget skjerf og at publikum har noe å heie litt ekstra med.

Vi håper folk vil støtte oss både økonomisk og ved å ikle seg våre farger. Skjerfene vil koste 150 kroner, sier Daglig leder i Røros idrettslag, Erik Sandnes Høsøien, til Rørosnytt.

 

Vokser mest i landet

 

Røros Speidergruppe vokser raskt, faktisk raskest i landet. I kveld var troppen samlet til sommeravslutning på Doktortjønna.

Røros Speidergruppe har drøyt 40 aktive speidere. Troppen er delt inn i flere patruljer, og hver patrulje har sitt eget opplegg og selvsagt sitt eget navn; Falk, Rev, Ørn, Ekorn, Bjørn, Ulv og Orm! Røros Speidergruppe er den speidergruppa i Norge med prosentvis størst vekst det siste året. I kveld var speidere, ledere og foreldre samlet til avslutning på Doktortjønna. I et aldeles nydelig sommervær ble det både grilling, aktiviteter og hyggelig sosialt samvær, skriver Røros Speidergruppe i en pressemelding.

Speiding er friluftsliv året rundt og opplevelser sammen med andre. Speiding er samarbeid om oppgaver, og speiding er vennskap som oppstår og utvikles underveis. Du la kanskje merke til røros-speiderne i årets 17.-mai tog? Tradisjonen tro var de på plass da flagget ble heist på Rådhuset, og de gikk med flaggborg i toget. Er du en av de som skal delta på Røros Challenge 4. juni, skal du ikke se bort i fra at du møter speidere på en av postene der også.

Rørosspeiderne har lagt et aktivt og engasjert speider-år bak seg. Turer og opplevelser, overnattinger og friluftsliv. Speidere gjør mye forskjellig. Felles for alle patruljene er like vel at de er mye ute i naturen. Alle speidere jobber også med et eget treningsprogram som innebærer å løse mange ulike oppgaver. Løste oppgaver markeres med merker og snorer. Her arbeides det med alt fra brannvern og førstehjelp til klatring og matlaging.

Årets høydepunkt for mange er sommerleiren. Speiderne på Røros har variert mellom å annen hvert år ha en egen leir i lokalområdet, og annen hvert år reise litt lenger. I fjor dro gjengen til Kragenäs utenfor Göteborg. Her deltok de på kretsleir sammen med speidere fra hele Hedmark, og hadde en hel uke fylt med aktiviteter og opplevelser. Sommeren 2017 går turen til Bodø, og da er det duket for landsleir med speidere fra hele Norge samlet.

Årets sommerleir blir derimot en lokal leir i nærområdet i månedsskiftet juni-juli. Når speiderne er på leir har de selv ansvar for å lage mat, hugge ved, vaske opp, rydde og ikke minst bygge selve leiren. I tillegg handler leirhverdagen om oppgaver og utfordringer, vennskap, bål, sang og kos! Og når speiderne har dratt hjem igjen, skal området være minst like fint som da de kom.

Røros Speiderguppe ledes av May Iren Løseth og har i overkant av 40 aktive speidere. Troppen er delt i 7 ulike patruljer og har totalt 9 voksne ledere. Til høsten vil speidergruppa ta opp nye aspiranter. For å bli aspirant må man ha begynt på 4. trinn på skolen. Også voksne ønskes velkommen inn som en del av speidergjengen. Troppen på Røros tar gjerne i mot flere voksne ledere.

 

Av Sigrid M. Jansen, 1. juni 2016

Piece of cake

Marte Knutsen Mikkelsen planlegger å starte bedriften Piece of cake. Marte er ei 18 år gammel Rørosjente som elsker å bake. Hun gikk to år på Konditorlinja på Strinda Videregående skole i Trondheim.

– Jeg har ikke etablert bedriften enda, men målet er at det skal bli en bedrift, men dette trenger en del planlegging og organisering først, sier Marte Knutsen Mikkelsen til Rørosnytt.

Under utdannelsen fikk hun også mulighet til å reise litt rundt i verden og jobbe på konditorier, bl.a. på Kypros og i Bremen. I tillegg var det EM- deltakelse i Beograd, i november 2014. I EM ble deltakerne på lag med noen de ikke kjente fra før, fra hvilket som helst land. Marte ble på lag med en deltaker fra Italia.

– EM-deltakelsen var en veldig fin opplevelse, sier Marte.

Marte har nettopp inngått leieavtale med Lysstråles matglede om leie av kjøkken. Og hun tar i bruk kjøkkenet i løpet av kort tid.

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

Marte var ferdig på Konditorlinja i fjor vår. Da var hun klar for lærlingetiden. Hun var et halvt år i Oslo, men den plassen hun var på passet ikke for henne, og hun kom hjem til Røros i februar i år, og startet planleggingen av Piece of cake. Hun skal fullføre lærlingetiden, men vil gjerne være nærmere Røros. Men fremover nå blir det i full fokus på Piece of cake. Marte får hjelp av sin tante til økonomidelen i den kommende bedriften.

– Jeg er jo ikke kjent enda. Men fikk tips om å lage en FB-side, sier Marte.

Marte lager makroner, konfekt, bryllupskaker og gjerne kaker som er utenom det vanlige. Hun synes det er morsomt med masse pynt og stæsj på. Men hun lager også vanlig bløtkake. Hun bruker fondant til å lage pynten, og makronene har smak av lakris, sitron, sjokolade og karamell. Og nå holder hun på å prøve ut mangosmak.

– Jeg kan lage det meste. Men liker best å lage småting som kan pyntes mye, sier Marte.

Marte henter inspirasjon fra oppskrifter hun finner i bøker og på nettet. Men hun liker ikke alltid oppskriftene hun finner og prøver seg heller frem til sitt produkt.

Den unge konditoren har hatt interesse for å lage kaker lenge. Hun laget sin egen konfirmasjonskake. Og i et prosjekt i 10.klasse laget hun en stor bryllupskake som hun fikk god respons på. Etter dette prosjektet skjønte Marte at dette var noe hun ville fortsette med. Hun måtte til Trondheim får å få utdannelsen sin. Mens hun studerte bodde hun på en liten hybel hos tanten.

Marte Knutsen Mikkelsen. Foto: Tove Østby
Marte Knutsen Mikkelsen. Foto: Tove Østby