Stor monteringsjobb

Det er mange fisker, som skal på plass før hele stimen med fisker er montert under taket i det nye badeanlegget ved Røros Hotell. Som Spiderman ligger Per Lysgård på alle fire og fester fiskene møysommelig. Når badegjestene ligger på ryggen og ser på fiskestimen som svømmer i lufta under taket, skal de gjøre det trygt, uten å riskere å få en fisk i hodet.

Utsmykning, skal også tåle nærkontekt med baller og lignende, uten å floke seg.

Fiskene er også meget sentrale i lanseringskampanjen for det nye badeanlegget.

Fiskene-3 Fiskene-2 Fiskene

 

Leter etter lekkasje

Røros kommune leter etter en vannlekkasje ved An-Magrittsveien nord for avkjøringa ned mot Fjellheimen. Siden i natt har det rent vann ned på veien der.

– Hvor lekkasjen koommer fra, er enda ikke klarlagt, men mest trolig dreier det seg om ei privat stikkrenne, sier avdelingsleder kommunalteknikk, Kristian Horten, til Rørosnytt.

Lekkasjen ble oppdaget natt til i dag, og det har tatt tid å få godkjent skilting om veiarbeidet, og å få på plass entrepenører på plass. Nå har graving pågått en time, og det er ventet at det snart vil bli klarlagt hvor vannet kommer fra. Ut fra vannmengedene er det lite som tyder på at det dreier seg om en lekkasje på den kommunale vannledningen. Lekkasjen er beregnet til 8-9 liter i sekundet.

Det var en lekkasje på den kommunale vannledningen i nærområdet i 2014. Da var det mye mer vann som kom, enn det er nå. Det kommunale vannet i mrådet er slikevel stengt, mens gravearbeidene som pågår. I løpet av kvelden vil alle få tilbake vannet, sier Kristian Horten.

Fant sjelden ugle

Da Stein Vidar Sundt kom hjem til Feragen sist tirsdag lå det ei stor ugle på gårdsplassen. Ugla hadde funnet sin siste landingsplass der, mens Stein Vidar solgte planker på Bergstaden trelast. Stein Vidar hadde aldri sett ei slik ugle før, men han fant et nyttig spor på den delen av ugla, som satte spor da fuglen var oppegående. Ugla var ringmerket på foten.

Dermed ble det en smal sak for Hans Iver Kojedal, ved Røros kommune å artsbestemme ugla, og å finne ut hvor den hadde kommet fra. Det viste seg å være ei slagugle. Slagugle finnes i utgangspunktet ikke i Sør-Trøndelag. Den hekket tidligere i Lierne i Nord-Trøndelag, og hekker fortsatt i Hedmark. I Hedmark er det ikke registrert flere enn seks hekkerevir og ikke mer en to par har hekket i fylket samtidig. Slagugla som gikk inn for permanent landing i Feragen viste seg å ikke være Hedmarking.

Ugla

Hans Iver Kojedal kontaktet Ringmärkningscentralen på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm, og de kunne da fortelle at ugla var ringmerket den 18. mai i 2014. Den var da en unge i et kull på fire. Det var i et område nær Oxberg i Dalarna at disse ungene vokste opp, nærmere tretti mil i luftlinje fra Feragen.

Hva som rammet ugla slik at den så tidlig slo sitt siste vingeslag, vil kanskje bli avklart i obduksjon. Skader på fuglen, tyder på at den kanskje møtte veggen i stor fart. Den var ikke avmagret, så sult virker ikke sannsynlig.

Slaguglas dramatiske navn, skyldes ikke at den herjer i saueflokker og reinsdyrflokker, slik som navnebror slagbjørnen. Det skriver seg fra uglemors opptreden når reiret er truet. Kommer man i nærheten av et slaguglereir kan man bli angrepet av en skikkelig aggressiv ugle-mor. Den slår ned i hodet på folk og kan påføre skikkelig kloreskader.

For de som ringmerker Slagugleunger, er hjelm standardutstyr.

Påmelding til sommerens fotballeventyr

I dag starter påmeldingen til Rosenborg Fotballskole 2016. Fotballskolen som arrangeres 5. – 7. august har plass til maks 120 deltakere. I fjor var det 114 unge fotballspillere som deltok, i år satser arrangøren på fylle helt opp. Jenter og gutter født 2002 – 2007 kan delta. I sommer blir fotballskolen arrangert for 5. gang på Røros, og hele arrangementet er samlet på Øra.

Påmeldingsskjema ligger ute på Røros IL sine nettsider. Ann Karin Grytbakk oppfordrer de som ønsker å delta om å være tidlig ute, når det er fullt er det fullt.

I løpet av de tre dagene fotballeventyret varer er deltakerne med på diverse fotballøvelser, treninger og siste dagen er det turnering med kamper. I tillegg skal det være to foredrag, bl.a. et MOT-foredrag. Også i år samarbeider RBK-fotballskole med Streetlight. Og spillere fra RBK kommer på besøk.

Dersom alle plassene på fotballskolen blir fylt opp trengs det minst 24 instruktører. De som ønsker å være instruktører kan ta kontakt med Ann Karin. Det er RBK som bestemmer øvelsene som blir gjort på fotballskolen.

Nora Marie Kverneng, Ida Sundt, Eli Rymoen, Håkon Dille og Jesper Norvik er alle ivrige fotballspillere og tidligere deltakere på RBK-fotballskole på Røros. De synes fotballskolen var så artig, sosial og lærerik at de har deltatt i flere år. Snille instuktører var også positivt.

– Deltakelse på fotballskolen er et minne for livet, sier Ann Karin til Rørosnytt. Hun legger til at dette er et fint tilbud i sommerferien.

Forvaltningskontoret åpner i dag

I dag åpner Røros kommune sitt forvaltningskontor for helse- og omsorgstjenester. Forvaltningskontoret har som mål å sikre at alle innbyggerne uavhengig av alder, tjenestebehov og bosted får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester. Ved å samle all forvaltning i ett kontor vil kommunen øke kvaliteten på saksbehandlingen gjennom å sikre en individuell, tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov.

Alle som har behov for hjelp kan ta kontakt med Forvaltningskontoret. Forvaltningskontoret vil kunne svare på spørsmål, gi veiledning og ta i mot søknader om helse- og omsorgstjenester. Fagpersonell behandler søknaden og fatter vedtak.

Kontoret vil ha åpningstid to dager i uka, en dag på servicetorget i Bergmannsgata og en dag i Øverhagaen 5, (Røros sykehjem). Om nødvendig kan det gjøres avtale på andre dager.

Antall saker et forvaltningskontor i en kommune på størrelse med Røros får til behandling, tilsier at kontoret bør ha 2,5 årsverk. På sikt må dette være et mål. I dag starter kontoret med 1,4 årsverk.  Ved behov skal annet helsepersonell med nødvendig fagkompetanse trekkes inn i behandlingen av enkeltsaker. På den måten skal tverrfagligheten sikres.

Forvaltningskontoret har ansvar for vurdering, saksbehandling og tildeling av følgende tjenester:

Trygghetsalarm, Matombringing, Dagsenter/dagaktivitet, Støttekontakt, Avlastningstiltak utenfor institusjon, Rehabilitering og habilitering utenfor institusjon/hverdagsrehabilitering og hjelpemidler, Omsorgslønn, Praktiskbistand og hjemmehjelp, Pleie og omsorg utenfor institusjon, hjemmesykepleie/kreftkoordinator, Borgerstyrt personlig assistanse (BPA), Tidsbergenset opphold i institusjon, utredning og behandling, Tidsbergenset opphold i institusjon, rehabilitering, Tidsbergenset opphold i institusjon, avlastning, Langtidsopphold i institusjon og Omsorgsbolig.

Omvisning i Kapellet i ettermiddag

Røros Menighetsråd arrangerer «Syng med oss» og omvisning i Røros Kapell i ettermiddag. Først blir det informasjon om hva som er gjort i krematoriet og oppe i Kapellet. Deretter blir det mulighet til å vandre rundt og se.

Tilslutt skal det være “Syng med oss”. Harald Hauge og Johs. Grue har satt sammen et salmeprogram. Røros Seniorkor deltar også.

Åpner i dag

I dag åpner Røros Hud og Velvære. Driver er Berit Skogås som er utdannet hud og spaterapeut. Hun var ferdig utdannet i 2007. Og nå starter hun egen salong i utleiefløyen til LHL-Klinikkene Røros. Der blir hun i miljø sammen med frisør, kiropraktor, massør og Bedrifthelsetjenesten.

Berit har jobbet 5 år på Parfymeriet i Kjerkgata. Der hadde hun hud og fotpleie. Det siste året har Berit jobbet i resepsjonen på LHL-Klinikkene Røros, og fulgt med på etterspørselen på slike behandlinger som hun kan gi.

– Nå ønsker jeg å gi deltakerne på LHL-Klinikkene Røros og andre på Røros hud og velværebehandlinger, sier Berit til Rørosnytt.

I salongen sin skal Berit tilby fotpleie, hudpleie, neglepleie og farging og forming av vipper og bryn. I tillegg har hun noen nye planer utover høsten.

– Markedet er stort nok til å starte en egen salong. Og jeg er lett tilgjengelig for deltakerne på LHL-Klinikkene og omsorgsboliger, sier Berit. Hun legger til at når lokalene ble ledig var det bare å hive seg rundt. Det er dette hun ønsker å jobbe med, og dette er hun flink til.