Angrep på sivilisasjonen

Even Erlien er forferdet over terrorangrepene mot Brussel. Erlien er engasjert i en europeisk aksjon for rettferdige priser på matvarer til bøndene. Om kort tid skal han tilbake til Brussel på nye møter. Erlien mener terroren i Brussel hemmer viktige politiske prosesser, og slik sett er et angrep på sivilisasjonen.

7. september i fjor deltok Even Erlien, Trond Langen og Leif Langen i en stor demonstrasjon i Brussel for rettferdige priser til bonden. Fortvilte bønder brukte da sterke virkemidler i demonstrasjonen, som hadde massiv oppslutning. Demonstrasjonen var i regi av European Milk Board.

De tre Rørosbøndene representerte selskapet Bondesolidaritet. Bondesolidaritet ble stiftet av 12 Rørosbønder i 2012, og arbeider for å øke utbetalingsprisen til bonden i Norge og internasjonalt. 18. og 19. april skal Erlien tilbake til Brussel, for å delta i General assembli i European Milk Board. Bondesolidaritet vil da etter alle solemerker bli tatt opp som medlem i European Milk Board.

Brussel er sentrum for svært mange politiske prosesser i Europa. Terroraksjonen i dag er et angrep, mot Europas politiske hjerte.

 

Jeg håper vi kan konsentrere oss om konstruktive ting under General assembli i European Milk Board, og ikke selvmordsbombere og terror. Dette er et angrep på sivilisasjonen, sier Even Erlien til Rørosnytt.

 

Giverglede i Aasgjerdet

Både store og små koset seg på aktivitetsdagen i Aasgjerdet i dag. Alle inntektene som kom inn på aktivitetsdagen går uavkortet til Pheonix FC, Streetlights fotballag. Initiativtaker Karoline Mikkelsen Knutsen kunne glede seg over stor giverglede til innsamlingsaksjonen.

 

Funnet i god behold

Den savnede jenta er funnet i god behold, og fraktet av en snøscooterpatrulje fra Røde kors fram mot Fjellheim parkering, som har vært oppmøtestedet for letemannskapene.

Alle hjelpekorpsene i hele Sør-Trøndelag ble kalt ut til Hessdalen nå i kveld. Ti snøscootere var beordret til møteplassen ved Fjellheim parkering. De første, som kom seg ut i terrenget fant jenta etter kort tid. Det var mannskaper fra Ålen, som kom først i gang med letingen. Mannskaper fra de andre korpsene villle bli satt inn i letingen så snart de ankom møtestedet. De får nå varsel om vendereis.

 

 

Vellykket aktivitetsdag

Det ble en vellykket aktivitetsdag i Aasgjerdet i dag. Hele dagen var det ulike aktiviterer for små og store. Det er Karoline Mikkelsen Knutsen som har tatt inititativ til aktivitetsdagen i forbindelse med sin innsamlingsaksjon til Streetlights fotballag, Pheonix FC. Alle inntektene som kom inn på aktivitetsdagen går uavkortet til Pheonix FC. Karoline Mikkelsen Knutsen var meget godt fornøyd med dagen.

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

 

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

Magnus matchvinner på sin gebursdag

Dagens matchvinner og geburstagsbarn Magnus Strickert scoret seiersmålet da Brekken vant sin andre treningskamp i Danmark mandag kveld. Brekken vant 1-0 over Skagen IK etter en tidlig scoring  7 minutter ut i første omgang ved Magnus Strickert. Denne kampen var generalprøve for det danske laget før seriestarten og Skagen IK spiller på nivå 4 i Danmark.

Dermed kan Brekken si seg meget fornøyd med to seiere og 5-0 i målforskjell på sine to treningskamper under sitt treningsopphold i Danmak.

Brekken er på treningsleir i Danmark. Foto: Brekken Senior Fotball
Brekken er på treningsleir i Danmark. Foto: Brekken Senior Fotball

Viktig kulturminne på Røros sikres

Styret i Norsk kulturminnefond bevilget før helga kr. 165.000  til istandsetting av den gamle Larsenstugu.

Larsenstuggus historie som 2 etasjes bolighus oppført i tømmer går tilbake til 1798. To år etterpå oppføres et tilbygg, Perstuggu. I 1879 får Larsenstuggu et tilbygg, forstue med svalgang. I 1922 ble eiendommen kjøpt av Røros kommune.  I 1923 fredes Perstuggu og i 1950 ble bygningen flyttet til Sleggveien. I 1969 selger Røros kommune eiendommen. Huset ble demontert og flyttet fra opprinnelig tomt på Nedre Flanderborg i 1969. Huset ble gjenoppsatt i gården bak Vertshuset i Kjerkgata, der det sto til 1990. Huset ble demontert og lagt på lager. Nåværende eier fikk kjøpt den opprinnelige tomta på Nedre Flanderborg i 1997, og fikk da huset med på kjøpet. Samme år vedtar kommunen en omregulering av området som viser tilbakeflytting av bygningen. Sør- Trøndelag fylkeskommune stiller seg også positiv til en flytting. Studenter fra NTNU har i 2014 gjennomgått tømmerkonstruksjonen og har funnet at store deler av konstruksjon er i relativt god stand. Det er lagt ved en uttalelse fra Røros kommune der kommunen har vedtatt salg av mark til søker Einar Aasen

Foto: Privat
Foto: Privat

I en by som Røros der tilbakeføringene har vært en så stor del av vernearbeidet mener Kulturminnefondet at tilbakeføringen av Larsenstuggu er positivt ikke bare for selve bygningen men også for bygningsmiljøet på Flanderborg. Kulturminnefondet er av den oppfatningen at en tilbakeføring av bygningen til Flanderborg vil medføre at bygningsmiljøet fortettes og verdier tilføres. Flyttingen av bygningen medfører at bymiljøet blir mere helhetlig på en positiv måte..

– Kulturminnefondet skal være et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Jeg er derfor veldig glad for at fondet for inneværende år kan fordele over 80 millioner i tilskudd. Dette er viktige bidrag for å forhindre at kulturminner går tapt, gir eiere en motivasjon for å sette i stand bygninger og innebærer i tillegg at rammebetingelsene for private eiere bedres, sier Klima og miljøminister Vidar Helgesen. Kulturminnefondet anslår at fondets midler har utløst innsats fra privatpersoner, næringsliv og andre på godt over 2,0 milliarder kroner i styrket verneinnsats.  Dette viser hvor stor betydning den frivillige innsatsen har. Jeg vil derfor rette en stor takk til alle de frivillige som gjør en formidabel innstas for å ta vare på vår felles kulturarv, avslutter Helgesen

Den siste brukerundersøkelse Kulturminnefondet har gjennomført viser at fire av fem prosjekt aldri ville blitt gjennomført uten støtten fra Kulturminnefondet.

Det kom inn 902 søknader innen fristen 1.november 2015 om i alt 229 millioner til istandsetting av kulturminner over hele landet.

På tre år har søknadsmengden Kulturminnefondet doblet seg

– Når det er så mange private eiere som vil sette i stand sine kulturminner, er det svært gledelig. De økte bevilgningene fra Stortinget betyr det at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, seier en tilfreds Simen Bjørgen i Kulturminnefondet. Han vektlegger at fondet har prioritert dette prosjektet på Røros svært høyt.

Leter etter jente i fjellet

Letemannskaper fra Røros er i ferd med å rykke ut til Hessdalen, for å delta i en leteaksjon etter ei jente, som er meldt savnet. Politiet har iverksatt søk etter jenta, som har gått seg vill i fjellet i Hessdalen. Politi og frivillige søkemannskaper fra nærområdet er underveis til området der jenta er savnet.

Møtte justisministeren på Golsfjellet

Redningfolk fra Røros møtte justisministeren på Golsfjellet i dag.
Redningfolk fra Røros møtte justisministeren på Golsfjellet i dag.

Norsk Aero Klubbs flytjeneste ved Ole Jørgen kjellmark og  Norske Redningshunder med en hundeekvipasje fra Røros møtte justisminister Anders Anundsen på Golsfjellet i dag.

Nina Grenness deltok med schæferen Ylla. Ministeren fikk en demonstrasjon av fjellredning i praksis, der mange av ressursene som inngår i det frivillige redningsapparatet deltok. Ministeren var fornøyd med det han fikk se.

Selges ikke før påske

Det er to eiendomsselskap, som fortsatt er med i kampen om Røros Rehabiliteringssenter. Hvem av dem som får tilslaget blir ikke klart før over påske. Det er fortsatt mulig for andre å komme på banen, men Røros kommune er ute av spillet.

Prosessen som pågår nå, handler ikke direkte salg av huset, men salg av eiendomsselskapet som eier bygningene. Eiendomsselskapet er et AS, og i selskapet er det også gjeld på omlag 50 millioner kroner. Bygget ble bygd, med tilskuddsmidler fra offentlige instanser. Det kan være klausuler knyttet til lån eller tilskudd, som må vurderes i forbindelse med et salg.

– Vi har hatt møte med den ene budgiveren i dag, og avventer nå et utspill fra den andre budgiveren. Røros kommune har gitt beskjed om at de ikke er interessert i å være med i budrunder om bygget, og vi tar det til etterretning, sier Frode Jahren til Rørosnytt nå i dag.

Det er avtalt et møte mellom LHL og den andre interesserte, som etter det Rørosnytt kjenner til, er Beauty Eiendom AS, ved CEO Frode Røste. Interessenten, som LHL hadde møte med i dag, hadde i utgangspunktet satt en frist for sitt bud i dag. Siden det er avtalt møte med Beauty Eiendom AS over påske, ser det ut til at LHL ikke har akseptert den korte tidsfristen.

 

 

Påskekafe` i hjulmaker verkstedet

Hver dag i påsken er det åpen kafe`på Øvre Storwartz. Kafe´n som holder til i det gamle hjulmaker verkstedet blir drevet av Glåmos IL. Kafe`n ligger sentralt i løypenettet med mulighet til å gå lange og korte turer. Korteste adkomst til kafe´n er fra Storwartz Leirskole. På menyen står bl.a kaffe og vaffler, kafe`n er åpen fra kl. 11.00. Glåmos IL har hatt påskekafe`på Storwartz i flere år.