Starter turen på Vauldalen

Elin Plathe og Kristina Humborstad er to venninner som går Norge på langs i etapper. Årets tur starter fra Vauldalen litt utpå ettermiddagen morgen, og de skal gå i 30 dager nordover. I fjor gikk Elin og Kristina fra Søre Osen og til Vauldalen, året før det gikk de Finnskogleden. Underveis på turen skriver venninnene bloggen https://grensedager.wordpress.com/ .

Elin Plathe og Kristina Humborstad er klare for sin gåferie.

Røros i dag

Det har vært en fin junidag på Røros i dag. Dagen startet med at det for en gangs skyld var helt vindstille. Dermed ble det noen fine speilinger i vannene. Her er noen glimt fra dagen.

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

 

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

 

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

 

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

 

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

 

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

 

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

 

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

 

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

 

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

 

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

 

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

 

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

 

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

 

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

 

 

 

Bofellesskap for enslig mindreårige

Rådmannen foreslår at avdelinga som legges ned ved Gjøsvika sykehjem, tas i bruk som bofellesskap for enslig mindreårige. Ei arbeidsgruppe har sett på mulige bruksområder for sykehjemsavdelinga. Det har vært et samarbeid mellom virksomhetene innen helse og omsorg i utarbeidelsen av forslagene. De har laget en rapport, der det er lagt frem fem forslag på hva avdelingen kan brukes til, når den etter hvert blir stående tom.

Det er lagt vekt på å finne et bruksområde, som gir mulighet til å gå tilbake til opprinnelig bruk, dersom det foreligger behov for dette i fremtiden.

– Etter grundige vurderinger har rådmannen kommet frem til at avdelingen bør tas i bruk som bofellesskap for enslig mindreårige. Dette med grunnlag i at det er et alternativ som ikke medfører økte kostnader, samtidig som at det dekker et behov for å gjennomføre vedtaket om å opprette et bofellesskap for enslig mindreårige, heter det i rådmannens innstilling til formannskapet, som behandler saken i sitt møte torsdag.

 

Sankthans med rullatorløp

Torsdag 23. juni feirer vi Sankthans på Røros Sykehjem. Det blir både rullatorløp, allsang, musikk/underholdning ved Evens menn og servering, skriver Røros kommune i en pressemelding.

Arrangementet er en sammenslåing av det som tidligere har vært to separate arrangement. I de to foregående årene har Den kulturelle spaserstokken invitert til allsang på Skistuggu rundt sankthanstider – arrangement med mange besøkende og god stemning! Sykehjemmet har tidligere arrangert rullatorløp for sine beboere – med stor suksess. Så da tenkte vi: Hvorfor ikke slå disse arrangementene sammen?

Sankthans på Sykehjemmet er åpent for alle. Seansen starter med rullatorløp klokken 1300. Speaker på løpet er Nils Martin Tidemann. Allsang/musikk er ved Evens menn / Thorbjørn Strand

Arr: Røros Sykehjem, Omsorgsboligene, Frivilligsentralen og Den kulturelle spaserstokken.

Både musikk og fysisk aktivitet er viktig i eldreomsorgen, og mange av effektene er også sammenfallende:
Her er noen punkter:
– vi blir gladere av både musikk og å bevege oss!
– både musikk og fysisk aktivitet har betydning for kognitive evner
– Å synge er en fysisk aktivitet i seg selv
– Både musikk og fysisk aktivitet virker angst- og stressdempende


 

 

Sesongstart for M/S Fæmund II

M/S Fæmund II startet i dag årets sesong. Båten har daglige avganger i sommersesongen mot midten av august, og deretter høstcruise hvor den kjører 4 dager i uken frem til 4. september. Båten har følgende faste anløpssteder: Røa, Femundshytten, Haugen, Jonasvollen, Revlingen og Elgå. Fra 3. juli vil det være forlenget rute på tirsdager og søndager med stopp ved Buvika samt et lengre opphold ved Elgå.

Boken "Femundsbåtene" skal nå digitaliseres for å gjøre det lettere å hente informasjon om båten. Foto: Trine L. Hagan
Boken «Femundsbåtene» er noe av stoffet som skal digitaliseres. Foto: Trine L. Hagan

Styret ved M/S Fæmund II har i år jobbet med å legge til rette for flere aktiviteter man kan gjøre når man er om bord i båten, og håper å ha dette klart til bruk så fort som mulig. Blant annet vil mer informasjon om båten og Femundsmarka bli digitalisert og lettere for folk å få tak i. Planen er at det skal settes ut QR-koder på båten, turistkontoret, Rørosmuseet og de ulike stoppestedene som folk kan skanne med mobilen.
– Vi ønsker å gjøre det lettere for folk å få tak i informasjon om båten og marka. Femundsmarka er et flott sted å ferdes i og vi håper dette vil få flere til å ta seg en tur, forteller styreleder i M/S Fæmund II Jan Aage Røtnes.

 

 

Nestleder i M/S Fæmund II, Ole Ragnar Langen håper folk vil ta seg tid til å lære om båten og Femundsmarka. Han sier det er mye historie og rester etter tidligere bosetninger i marka som er lett å se, men som folk kanskje ikke vet så mye om.
– Mange som går av båten tenker de skal inn i villmarka, men sannheten er at det har vært virksomhet her siden steinalderen på grunn. Her kan man finne rester etter steinalderbosetning, reindrift siden dette har vært brukt som vinterbeite for tamrein i uminnelige tider, kullbrenning og tømmerflytting, forteller Langen.

I år er det den 112. gangen Fæmund II kjører på sjøen. I 1904 ble det besluttet å kjøpe et dampdrevet jernskip, da det ble konkludert at det daværende treskipet «Fæmund» var for liten. Fæmund II ble fraktet i deler med tog fra Trondheim til Røros, og deretter med hest fra Røros til Synnervika. Skipet sto ferdig i 1905 og har siden den gang trafikkert på Femund hver eneste sesong. Frem til 1945 ble båten utelukket fyrt med ved. Hver sesong gikk det med omtrent 300 favner ved før den gamle dampaskinen ble byttet med dieselmotor i 1958. Etter hvert som årene har gått har trafikkgrunnlaget endret seg nokså mye fra tidligere å frakte gods til nå å frakte turister.

Foto: Trine L. Hagan
Foto: Trine L. Hagan

 

Haugen. Foto: Trine L. Hagan
Haugen. Foto: Trine L. Hagan
Foto: Trine L. Hagan
Foto: Trine L. Hagan

Glimt fra Engesvollen

Søndag var det sesongåpning ved gårdsutsalget på Engesvollen. Det ble arrangert sik-messe, og det var sik-kasting på programmet.

Her er Anita Sandnes sine bilder fra begivenheten.

Foto: Anita Sandnes
Foto: Anita Sandnes
Foto: Anita Sandnes.
Foto: Anita Sandnes.
Foto: Anita Sandnes.
Foto: Anita Sandnes.
Foto: Anita Sandnes.
Foto: Anita Sandnes.
Foto: Anita Sandnes.
Foto: Anita Sandnes.
Foto: Anita Sandnes.
Foto: Anita Sandnes.
Foto: Anita Sandnes.
Foto: Anita Sandnes.
Foto: Anita Sandnes.
Foto: Anita Sandnes.
Foto: Anita Sandnes.
Foto: Anita Sandnes.
Foto: Anita Sandnes.
Foto: Anita Sandnes.
Foto: Anita Sandnes.
Foto: Anita Sandnes.

12 18

Med i italiensk nettverk

Falkbergets hus kan få en flying start, når det i følge planen åpner 30 september 2019. Ordfører Hans Vintervold, og kultursjef Morten Tøndel har i dag vært i samtaler med den italienske ambassadøren i Norge, og presentert planene for Falkbergets hus. Nå inviteres Falkbergets hus med i italiensk nettverk.

I Italia finnes det en sammenslutning av litterære landskap knyttet til kjente italienske forfattere. Disse landskapene samarbeider blant annet om markedsføring, og Falkbergets hus blir det første litterære landskapet utenfor Italia, som kommer med i dette samarbeidet.

Ambassadøren, Giorgio Novello, kommer til Røros i måneskiftet juni juli. Der skal samarbeidet diskuteres videre, og Røros skal delta, sammen men den italienske ambassaden, på litteraturfestivalen i Oslo 14. oktober. Der skal etter planen samarbeidsprotokollen underskrives.

– Ambassadøren lager forslag til en samarbeidsavtale der Italia promoterer Falkbergstes hus, og der vi promoterer det italienske litterære landskapene. Ambassadøren synes planene om Falkbergets hus er så likt slik de gjør det med de litterære landskapene i Italia, at det er naturlig med et samarbeid. Jeg synes det er meget gledelig, sier ordfører Hans Vintervold til Rørosnytt.

Plantefarging av garn

Røros Husflidslag skal i sommer arrangere kurs i plantefarging av garn. Kurset er todelt, og den første kvelden, som er en planleggingskveld er i morgen kveld, i Røros husflidslags lokaler på internatet i Sundveien. Da blir det kort innføring i plantefarging, og det skal bestemmes hvilke planter deltagerne skal samle inn og tørke i løpet av sommeren. Kurset blir avsluttet med en Plantefargingshelg 26. -27. august.  Kursholder er Kjerstin Sundmark.

Foto: Privat
Foto: Privat

La fuglene være i fred på reiret

Det er observert en del båttrafikk ved et skjeldent reir i Hittersjøen ved Sjøbakken. Vi har kontaktet fuglefotograf Arne Tønset, om saken. Han ber folk la fuglene være i fred, når de ligger på reiret.

Tønset har fulgt fuglelivet i Røros i mange år, og tatt mange bilder og mye film. Hvis det stadig foregår båttrafikk helt inne ved reiret, kan det føre til at eggene blir forlatt. Han ber båtfolket vise forsiktighet og ta hensyn, så lenge fuglene ligger på reiret.

Arne Tønset. Foto: Tore Østby
Arne Tønset.
Foto: Tore Østby

– Det bør ikke være stor trafikk ved reirene til vadefuglene og dykkerne om våren. Om en båt drar forbi en gang, så skjer det ingen skade. Når folk vet om slike hekkeplasser, ber jeg om at de er forsiktige og tar omveier, sier Arne Tønset til Rørosnytt.

Horndykkeren dukket opp på Røros for en del år siden. Nå er det minst 7 par, som hekker i Røros, og et av parene fikk veldig mye oppmerksomhet i fjor, da de hekket helt inne ved veien. Der var det mange som stoppet opp og tok bilder av de flotte fuglene. Paret ved veien fikk seks unger i fjor.

– Når ungene først har kommet ut av eggene, går det bra. Da svømmer fugleungene bare unna sammen med morfuglen, sier Tønset.

 

Danseglede for alle

Hver tirsdag fra august til mai treffes medlemmene i dansefoten Røros til dans og sosialt samvær. På den siste tirsdagen i måneden inviterer danseklubben til TFF dans, tilrettelagt for funksjonshemmede. Antall deltakere varierer fra 10 – 30 med assistenter og medhjelpere. Det høyeste antallet så langt er 33 personer. På TFF-dansen er det deltakere fra Tynset, Tolga, Os, Røros, Brekken, Holtålen og Ålen.

– Vi vil gjerne ha med flere deltakere fra Røros og nabokommunene, sier leder for TFF-dansen, Aud Elin Grønning til Rørosnytt.

Dansesalen til Dansefoten er i Optimus sine lokaler. Dansefoten Røros ble dannet i 2013, fylte 3 år i mai. Nå er det sommerferie i danseklubben frem til slutten av august.

Foto: Aud Elin Grønning
Foto: Aud Elin Grønning

 

Foto: Aud Elin Grønning
Foto: Aud Elin Grønning