Skuffet over Turistguiden

Flere butikkeiere i Bergmannsgata er skuffet over at de ikke er med i Turistguiden 2016 som nettopp er blitt gitt ut av Destination Røros. Det er i guidens utbrettskart at alle butikker burde vært markert. I Bergmannsgata er det kun tre prikker, det er butikker som er medlemmer i Destination Røros.

– Hvor er den uavhengige turistguiden for Røros? Spør Milla Osa som driver MillaOsa i Bergmannsgata.

Butikkeierne mener at en turistguide burde være uavhengig. Det skal ikke være nødvendig å betale seg inn i en turistguide.

– Det blir for dyrt å være medlem i Destination Røros bare for å stå i Turistguiden og en prikk på utbrettskartet, sier Ingeborg Anna Ødegaard, som driver Hoppsalantan. Hun presiserer at butikkene i Bergmannsgata også skal være med å dra alle lassene, men man kan ikke dra over evne. Regningen fra Destination Røros blir for dyr når medlemsavgiften skal være basert på omsetningstall. Det bør være basert på resultat, slik at det blir rettferdig for alle, avslutter hun.

Medlemmene i Aasgjerdet skal på tur

Fredags ettermiddag er medlemmene i Aasgjerdet invitert til Ålen Skisenter. Det er Ålen Freeski som ønsker å knytte nærmere kontakt med likesinnede i Fjellregionen og inviteter derfor alle alpint, twintip og snowbordere fra Røros, Os og Tolga velkommen til Ålen Skisenter, fredag 5. februar kl. 1800-2000.

Ålen Freeski har et godt miljø med utøvere fra Os, Røros og Holtålen, men de ønsker å bli kjent med enda flere med samme interesse.

Det planlegges å lage et par skicrossløyper hvor rørosingene og evt. andre kan kjøre sitt vanlige poengrenn. I tillegg er parken åpen med rails og hopp for de som ønsker å prøve. Ålen Freeski har trenere på plass og hele Ålen Skisenter er deres denne kvelden. Det planlegges også boller og lett servering. Ålen IL stiller med minibuss og kjører Røros-Ålen og tilbake til Røros etter samlinga. Og hele arrangementet er gratis.

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

Politiet brenner dynamitt

Politiet på Røros får i dag assistanse fra sprengstoffeksperter fra Trondheim, for å destruere dynamitt. Dynamitten ble funnet i et privat hus på Røros i forbindelse med bygningsarbeider, og er av eldre dato.

Ekspertene vil stabilisere dynamitten med kjemikalier, før den blir fraktet fra det private huset, til et sikkert sted for destruering. Der vil dynamitten bli brent. Det er ikke avklart enda hvor brenningen skal foregå, men brenningen skal ikke innebære noen risiko for eksplosjon.

Ingen støtte til Fysioterapeut

Rådmannen går inn for å avslå en søknad om etableringstilskudd fra Fysioterapeut og akupunktør Mona Nygaard. Les portrett på Rørosnytt med Mona Nygaard. Begrunnelsen for avslaget, er hensynet til konkurrenter.

– Det er viktig å unngå en konkurransevridning mot allerede eksisterende virksomhet i markedet. Selskapet er samlokalisert med Røros Fysikalske Institutt, men vil drive i konkurranse med andre aktører i markedet. Tidligere praksis viser til at næringsfondet ikke skal gi støtte til konkurransevridende prosjekt, noe som også kommer klart frem i vedtektene for bruken av fondet, heter det i saksutredningen.
I søknaden omtales etableringen og etablerer svært positivt.
– Søknaden viser at søker har en bakgrunn og erfaring som gjør at vedkommende har et godt omdømme. Det har ført til at søker har med seg noe av kundegrunnlaget fra tidligere praksis. Søker er i gang og har en utviklingsplan og aktivitets/tilbudsplan som er god og som vedkommende har gode muligheter til å lykkes med. Søker er i samarbeid med Røros Fysikalske Institutt. Nygaard søker om 40.000,- kroner, og totalkostnadene med prosjektet er 125.000,- kroner.
Søknaden behandles i Formannskapet i morgen 4. februar.

Rørosindustrien får nytt stort forskningsprosjekt

Røros Vinduer og Dører as, Røros Metall as, Røros Produkter as og SB-Seating skal utvikle seg videre med masseprodusert skreddersøm som forretningsstrategi. Sammen med SINTEF Teknologi og samfunn søkte de om 16 millioner i forskningsstøtte fra 2016 – 2019. Prosjektet CUSTOM-R har kommet igjennom nåløyet og får støtte gjennom Forskningsrådets BIA-program, skriver Rørosregionen Næringshage AS i en pressemelding.

CUSTOM-R er en videreføring av de fire industribedriftene på Røros sitt arbeid med masseprodusert skreddersøm og samarbeidet i ”ARMS – Arena for masseprodusert skreddersøm”.

”Når vi utvikler våre bedrifter på Røros har vi tradisjon for å ha sluttkunden i fokus. Vi ser imidlertid at dersom vi ikke fortsetter å utvikle oss og anvende norske konkurransefortrinn står vi i fare for å bli utkonkurrert av globale aktører, som pumper stadig flere produktvarianter ut i markedet og oppnår økonomi gjennom store serier. Vår fremtid avhenger av videre forskning og utvikling på masseprodusert skreddersøm” heter det i søknaden.

Masseprodusert skreddersøm

Forskningsprosjektet CUSTOM-R handler i bunn og grunn om å profesjonalisere evnen til å sette sluttkunden i fokus. Bedriftene skal i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn utforske hvordan de kan skape gode prosesser der kunden selv kan være med å skreddersy produktet til sitt behov. Enkeltordrer bør kunne håndteres i store volum, og produseres etter prinsipper fra masseproduksjon.

Nytt i dette prosjektet er at det legges spesiell vekt på valgnavigasjon, det vil si hvordan vi guider kunden gjennom sin kjøpsprosess. Nettbaserte konfiguratorer kan være nyttige verktøy her. Kommunikasjonen med kunden («front-end») bør være intuitiv og bidra til å skape en god opplevelse, samtidig som bedriften blir i stand til å betjene flere på en effektiv måte. I tillegg skal det arbeides videre med å skape en effektiv produksjon og oppfølging fra bedriften (‘back-end).

Spennende industri på Røros

– Vi synes det er spennende å få jobbe videre med industrien på Røros, sier forsker ved SINTEF, Ottar Bakås. – Bedriftene ligger langt fremme på sine respektive områder allerede, og vi har stor tro på at vi sammen kan jobbe videre for økt verdiskaping og vekst på Røros. Ved å koble sammen industri og forskningsmiljø i langsiktige FoU-prosjekter, har vi mulighet til å tenke sammen om hvordan vi best kan innrette oss for å møte utfordringer og muligheter for fremtidens industri i Norge, mener Bakås.

Ottar Bakås har fast arbeidsdag én dag i uka på Røros. Da inngår han i kontorfellesskap mer Rørosregionen Næringshage og arbeider tett med både næringshagen og industribedriftene i regionen.

Næringshagen jubler

Daglig leder i Rørosregionen Næringshage, Sigrid M. Jansen jubler over tildelingen fra Forskningsrådet.

Dette er særdeles viktig på mange områder, mener hun. Vi vet at vi har industribedrifter i regionen som er ledende på sitt felt. Og nettopp at disse gode bedriftene er sultne og alltid arbeider for å bli enda bedre, er nøkkelen til fortsatt suksess. Industribedriftene i denne regionen gjør forskningsresultater til god butikk. Vi er stolte over dem – dette er innovasjon i praksis!

Sett fra næringshagens ståsted er det også viktig at vi fortsetter å ha nære bånd til forsknings- og utviklingsmiljø utenfor regionen. Vi har samarbeidet tett med SINTEF Teknologi og samfunn i de siste årene, og det gir stadig nye og gode resultat for næringslivet i distriktet. Den som vil bli bedre, må være åpen for å lære av andre, avslutter hun.

En individuell trend

– Vi ser at det er en trend i samfunnet mot at man forventer mer individuelt tilpassede løsninger, utdyper Lars Skjelstad, seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn

Valgnavigasjon handler om å støtte kunden i å velge den løsningen som maksimerer kundens verdi innenfor et  løsningsrom. Enkelt og greit kunne komme frem til sin foretrukne variant. Kundene er ofte villige til å betale mer for produkter og tjenester som er skreddersydd til egne preferanser. I tillegg kan prosessen med å konfigurere produktet i seg selv bli ansett som en kundeopplevelse.

Forskningsrådet trekker frem i sin begrunnelse for å gi støtte at temaet i prosjektet har interesse langt utover de deltagende bedriftene på Røros, både geografisk og med hensyn til bransjer, avslutter Skjelstad.

FAKTA:

 Prosjekt:                  CUSTOM-R: Integrerte løsninger for masseprodusert skreddersøm
Bedriftene i prosjektet:

  • Røros Vinduer og Dører as
  • Røros Produkter as
  • SB-Seating (Prosdusent av HÅG)
  • Røros Metall as

Prosjekteier:           Røros Vinduer og Dører as
FoU-Partner:           SINTEF Teknologi og samfunn
BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Bedriftene bestemmer selv hva de vil forske på og hvem de vil samarbeide med. De beste prosjektene får støtte, uavhengig av tema og bransje.
Midlene skal bidra til:

  • økt satsing på forskningsbasert innovasjon i næringslivet
  • hevet ambisjons- og kompetansenivå i bedriftenes egen FoU-virksomhet
  • høyere kvalitet i nasjonale FoU-miljøer som benyttes til innovasjon i næringslivet

 

Figur: Custom-R, gjengitt med tillatelse fra SINTEF Teknologi og samfunnn.

Modell

Børge Sjøbakk, SINTEF Teknologi og samfunn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangerer stevne i sommer

Lørdag 13. august arrangerer Røros Hundeklubb for første gang rallylydighetsstevne på Røros. Rallylydighet er en forholdsvis ny hundesport i Norge. Norsk Kennelklubb godkjente sporten i 2013, og NM i rallylydighet ble arrangert for første gang i fjor.

– Rallylydighet er en relativt ny, og artig sport som oppstod i USA, sier Nina Broen i Røros Hundeklubb. Hun legger til at rallylydighet er en sport som alle som har hund kan drive med.

I rallylydighet går eier og hund en bane sammen i en bestemt rekkefølge. Banene består av 15-22 skilt med øvelser fra lydighet, agility og freestyle. Som i agility er banene nye for hver gang, slik at man aldri vet hvilke kombinasjoner som kommer, men eier har mulighet til å gå igjennom banen i 10 minutter før konkurransen uten hund. Alle starter med 200 poeng og blir trukket etterhvert om man gjør noe feil.

Det konkurreres offisielt i fire klasser. Etter hvert som man kommer oppover i klassene kommer det flere skilt med høyere vanskelighetsgrad. I klasse 1 starter man med hunden i bånd. Dette kobles av når man kommer til klasse 2 og høyere klasser.

Foto: Røros Hundeklubb
Foto: Røros Hundeklubb

Hovedfokuset til rallylydighet ligger på glede, samspill og gode holdninger. Eier har derfor lov til å rose og oppmuntre hunden så mye han eller hun vil under konkurransen. Sporten passer derfor veldig godt for alle hunder.

Røros Hundeklubb har hatt to kurs i rallylydighet, og planlegger flere kurs, og treninger før stevnet.

Røros Hundeklubb håper det kommer 25 – 50 hunder til stevnet. Det er mange stevner rundt i landet på denne tiden, men Nina håper de lokale stiller opp, og at ekvipasjer fra Hedmark og Trøndelag stiller på stevner som arrangeres i regionen. Røros Hundeklubb har pr dags dato 104 medlemmer. Til stevnet har hundeklubben fått låne gressbane ved Idrettsparken Hotell, og det er inngått avtale om gunstig overnatting med hund der.

Flere sponsorer er allerede på plass: Røros Dyreklinikk, Troll Mushing, Røros Tweed og Neo på Alvdal. I tillegg venter hundeklubben på svar fra faste sponsorer. Og de håper at E-verket, Sparebanken og Røros Banken også blir med og sponser arrangementet.

Det kreves en del frivillige for et slik arrangement. Noen har meldt seg, men det trengs fortsatt flere. Vi ønsker oss frivillige som kan hjelpe til med parkering, i sekretariat og banebygging.

På dette stevnet i regi av hundeklubben kåres en ekstra premie for mest harmoniske ekvipasje, for å vise at vi verdsetter et godt forhold mellom hund og eier. Denne premien deles ut uavhengig av poengsum. Røros Dyreklinikk synes dette var en kjempe ide, og sponser med en ekstra premie til denne kåringen.

– Det er spennende å arrangere stevne, men det er mye jobb og planlegging både før og etter stevnet, avslutter Nina.

 

Miss Norge deltaker besøker Feragen

Camilla Devik som deltar i Miss Universe Norge 2016 kommer på besøk til Feragen for fotoshoot 15.februar. Camilla trakk seg fra konkurransen i fjor på grunn av sin fars sykdom. Nå kommer hun til Røros for fotoshoot i de to siste kreasjonene til kjoledesigner Nina Thorsø, inspirert av området. Hun skal foreviges i kjolene “Røragen” og “Ljøsnåvollvegen”. Nina hentet inspirasjon til kjolene i sin høstferie på Røros.

– Vi håper at vær og føre gjør det mulig å fotografere Camilla i Feragen eller i nærheten av inspirasjonskilden, sier Nina Thorsø til Rørosnytt. Camilla har tidligere vært med Nina på fotoshoot i Rørosområdet, bl.a. på Storwartz. Camilla er ei Trondheimsjente som opprinnelig kommer fra Namsos.

 

Vold mot ektefelle

En mann fra Røros er tiltalt for vold mot sin ektefelle, og må møte i Sør-Trøndelag tingrett 11. februar. Mannen er siktet etter straffelovens §219, 1. ledd. Rettspapirene er mishandling i familieforhold med legemskrenkelser, angitt som tema. Det er avsatt en dag i retten til saken, og dom er ventet 12. februar.

Ny salgssjef ved Røros Produkter

Stig Frode Berge har blitt ansatt som salgssjef hos Røros Produkter fra den 1.februar 2016. Han er bosatt på Hamar, har også tilhørighet i Midt Norge. Han skal jobbe med kunder over hele landet, både eksisterende og
potensielt nye.

Stig Frode Berge har en allsidig bakgrunn. Opprinnelig er han utdannet kokk, og lang fartstid med salg av solide merkevarer som Knorr, Freia, Nokia og Lilleborg. De siste 8 årene har han jobbet som fagkonsulent «Facility» hos Staples Norway AS.

Taktomslag

Ansettelsen av Stig Frode er et ledd i en større satsing fra Røros Produkter As kalt «taktomslag». Røros Produkter AS er en av Norges ledende kvalitetsprodusenter innen utstyr til renholds-, avfall og møbelsegmentet. Bedriften er blant annet Norges største produsent av rengjøringsvogner.

Røros Produkter har levert møbler og kildesorteringssystemer til store signalbygg og viktige knutepunkter i hele Norge. Bedriften jobber med mange materialer og skreddersyr løsninger i henhold til kundenes behov.