– Få brannmenna ut i arbeid

Røros kommune bruker svært mye mer penger på kultur og brannvesen enn andre kommuner. Seniorrådgiver i KS-Konsulent Håvard Moe evaluerte i kommunestyret i dag spareprosessen i Røros kommune de siste to årene. Han roste politikerne for enorme fremskritt, men sa også at det er mye mer å hente. Han foreslo blant annet å sette brannfolkene i annet arbeid mens de er på vakt.

Håvard Moe har vært inne som konsulent i forkant av den politiske prosessen rundt sparetiltakene. Han gikk også denne gangen igjennom Kostra-tallene for Røros, og satte et kritisk lys på mange områder. Han konkluderte med at befolkningsutviklingen på Røros gjør at det må gjøres enda mer i tiden som kommer.

Håvard Moe er seniorrådgiver i KS-Konsulent med ansvar for forretningsområdene Styring og analyse og Politikk og samfunn. Han jobber særlig med spørsmål knyttet til økonomiske analyser av kommunal tjenesteproduksjon, strategi, styring, og planlegging samt organisasjons- og lederutvikling. Han er også fagansvarlig i KS-Konsulent for Kommunekompasset.

Kommunestyret trakk få ungdommer

Storsalen i det som nå er Ungdommens hus, var en periode på åttitallet fast kommunestyresal. I kveld er politikerne tilbake i salen. Da møtet startet klokka 18.00 var det fullt av tilhørere i salen, men også de hadde omtrent samme gjennomsnittsalder som kommunestyrerepresentantene. Kommunestyremøte på ungdomsklubben ble ingen publikumssuksess blant de unge.

Arbeiderpartiet ungdomsrepresentant Isak Busch kom med en klar lovnad om at det skulle legges et kommunestyremøte til Ungdommens hus denne perioden.

SV satser på Røros

Kampen om stortingsplassene foran stortingsvalget i høst er allerede i gang. I dag var det SVs førstekandidat Lars Haltbrekken som dro rundt på bedriftsbesøk for å sanke stemmer.

SV kjemper en beinhard kamp for å vinne en av plassene på Sør-Trønderbenken. Skal det lykkes, må Sv vinne stemmer på Røros, som tradisjonelt er en sterk SV-kommune.

 

Militær treningsaktivitet ved Røros lufthavn

I går og i dag er det utstrakt militær treningsaktivitet, både på lufthavna og i luftrommet rundt Røros lufthavn. Det er det Norske Luftforsvaret som trener.

– Folk vil høre og se fly de ikke er vant til å se. Og det er noe mer støy enn vanlig, sier Gudbrand Rognes, Lufthavnsjef ved Røros lufthavn.

 

Frir til Coop Midt-Norge

Styret i Coop Røros har enstemmig gått inn for å innlede samtaler med Coop Midt-Norge. I dag ble det kjent at Coop Røros sliter økonomisk, og sammenslåing med en annen Coop-aktør har tvunget seg fram.

Styreleder i Coop Røros har tro på at det skal være mulig å snu utviklingen for Coop Røros.

Trondos SA og Coop Inn-Trøndelag SA fusjonerte i januar 2016. Det er det fusjonerte selskapets som er Coop Midt-Norge SA. Coop Midt-Norge er landets tredje største samvirkelag med 70 butikker og over 150 000 medlemmer og eiere. Coop Midt-Norge  har butikker spredt i 12 kommuner: Trondheim, Stjørdal, Levanger, Melhus, Verdal, Malvik, Inderøy, Skaun, Klæbu, Selbu, Meråker og Snåsa kommune.

Stenger 30. april

30. april er det slutt for Byggmix Røros, etter fem års drift. Stenging ble vedtatt av styret allerede i fjor, og kostnadene med avviklingen er lagt inn i regnskapet for 2016.

Coop har fem år igjen av leieforholdet på lokalene Bygg-Mix holder til i. Husleiekostnadene ut leietiden er tatt inn i regnskapet for 2016. Coop leter nå etter en ny leietaker, som kan tre inn i denne avtalen. Lykkes det, vil Coop ta igjen noe av det tapte.

 

 

 

8 millioner i underskudd

Coop Røros kom ut med svært røde tall i regnskapet for 2016. I en pressemelding skriver styrets leder Jan Kurås, at tøff konkurranse legger press på lønnsomheten til Coop Røros. Noe av underskuddet skyldes kostnader i forbindelse med nedleggelser.

– Fjoråret var krevende for Coop Røros, og våre ansatte la ned en innsats det står respekt av. Konkurransen innenfor varehandel og dagligvare er fortsatt økende og bidrar til å legge press på vekst, marginer og lønnsomhet. Styret vedtok å avvikle Byggmix fra 30. april 2017, og resthusleien er i sin helhet belastet regnskapet for 2016. I tillegg kommer avviklingskostnader av Dahls Bakeri & Conditori, sier Kurås.

Styret i Coop Røros ser på ulike alternativer for å styrke samvirkelagets stilling i fremtiden. Det kan også være aktuelt å slå Røros samvirkelag sammen med andre.

– Vi ser en økende grad av krav og kompleksitet ved å drive virksomhet innenfor varehandel og eiendom, samt en rask teknologiutvikling. Dette gjør at vi må vurdere hvordan vi kan styrke våre muligheter til å drive gode butikker og skape nytte for våre mange medeiere i fremtiden. Vi ser på ulike alternativer, blant annet om vi skal gå sammen med nærliggende samvirkelag, sier Kurås.

Trivelig å være personalsjef

For to måneder siden tiltrådte Sindre Oterhals som personalsjef i Røros kommune. Hans to første måneder i jobben har personalpolitikken i Røros kommune vært heftig debattert. I morgendagens kommunestyremøte behandles en interpellasjon fra Rune Johnsen (V) om fryktkultur og varsling.

– Det har i den seinere tid vært stor oppmerksomhet rundt påstander om at det eksisterer en fryktkultur i Røros kommune, og manglende kultur og retningslinjer for varsling om kritikkverdige forhold. Det er derfor behov for at Røros kommune presiserer og tydeliggjør sine prinsipper for ytringsfrihet for ansatte, heter det i interpellasjonen fra Rune Johnsen.

Midt oppe i dette sier den nye personalsjefen han har gode dager på jobb.

Glimt fra Bør Børson Jr.

I to kvelder har 10.trinn ved Røros skole vist sin versjon av Bør Børson Jr. i Storstuggu. Her er glimt fra forestillingen.

Foto: Tove Østby
Falkbergets Bør Børson Jr. i ny drakt. Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Eirik Dalseg
Foto: Eirik Dalseg
Foto: Eirik Dalseg
Foto: Eirik Dalseg
Foto: Eirik Dalseg
Foto: Eirik Dalseg
Foto: Eirik Dalseg
Foto: Eirik Dalseg
Foto: Eirik Dalseg
Foto: Eirik Dalseg
Foto: Eirik Dalseg
Foto: Eirik Dalseg
Foto: Eirik Dalseg
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

 

 

 

 

 

Forferdet over hvor mye som kastes

I følge ForMat kastes det mat for minimum 20 milliarder i Norge hvert år. Milla Osa har de siste 5 årene drevet med skralling bl.a. i Rørosområdet. Hun er sjokkert over hvor mye mat som kastes.

På bildet over viser fangsten etter en litt større runde nå i vinter. Alt på bildet er mat som er i original emballasjen og fullt spiselig.

– Det er et hån mot alle de som sulter i verden, og alle de som legger ned stor innsats for å produsere denne maten, sier Milla Osa. Hun er spesielt sjokkert over at veldig mye høykvalitets lokalmat er å finne i søppelcontainerne.

Foto: Privat