Vegg vekker oppsikt

Amneus Boghandel har, som skrivemåten på navnet tilsier, en lang historie. Nå presenterer Bokhandelen på Domussenteret, bilder fra historien på veggen i et av inngangspartiene til senteret. Veggen ar laget av Anders Reppe, som ved siden av å være ansatt i Amneus Boghandel, driver Andys Creative Corner.

Det var mye varer i Amneus boghandel, også på slutten av 1800-tallet.
Det var mye varer i Amneus boghandel, også på slutten av 1800-tallet.

Alle bildene som har fått plass på veggen, kommer fra Amneus Boghandels bildearkiv. Bildene er avfotografert, og finnes også hos Rørosmuseet.

 

 

 

RørosBanken deler ut gaver

Også i år vil RørosBanken dele av sitt resultatoverskudd og gi tilbake til lokalsamfunnet.

«Takket være våre kunder har vi også i år mulighet til å kunne bidra økonomisk til ulike formål i Rørossamfunnet, noe vi gjør med stor glede», sier banksjef Even Kokkvoll.

Kokkvoll håper på mange gode søknader til årets utdeling og oppfordrer lag og foreninger til å søke.
 Søknader med klare formål som kommer mange til gode, vil bli prioritert. Gaveutdelingen finner sted på vårparten, og er ett av RørosBankens mange økonomiske bidrag til ulike lag og foreninger gjennom året.

Fristen for å søke midler er 12. februar, og søknadsskjema ligger på RørosBankens hjemmeside

 

 

 

 

Nye Cleo åpnet i dag

Da nye Cleo åpnet dørene kl. 12.00 i dag var det lang kø utenfor butikken. Cleo har flyttet fra 2.etg på Domussenteret, og ned i 1. etasje. Nå ligger butikken midt i senteret.

– Det var kjempe gøy med nyåpning, og lang kø når vi åpnet i dag, sier Tomina Villenfeldt som er avdelingsleder hos Cleo. Hun legger til at hun er glad for at styret bestemte seg for at Cleo skulle få denne plassen i butikken.

Cleo er en butikk som har klær for både damer og herrer. Det mest populære merket for herrer er Jack & Jones. Bl.a. jeans er populært. Dette er et merke som er populært i hele Europa. For damer har Cleo fire populære merker: Vila, Noicy may, Freequent og Floyd. Butikken har klær for både ungdom og voksne. Og det er veldig mange ungdommer som kjøper sine klær hos Cleo. Butikken har allerede fått inn en del vårnyheter.

Butikken har også tidligere vært i 1.etg på Domussenteret, da hette den Nr. 7 og B-Young. Tomina jobber sammen med Monica Nordbrekken på Cleo.

Blir Femundsløpet «Biskebeineren»?

Nøden lærer naken kvinne å spinne, er et mye brukt uttrykk. Det kan være nøden, som får eierne av Femundsløpet AS til å se til Lillehammer. Skiløperne og syklistene har fått hvert sitt kjempearrangement, med målgang på Lillehammer. Kanskje håper Femundsløpet AS på en liknende suksess for hundekjøring. Når det gjelder økonomien til Femundsløpet, slik den har blitt med det nåværende opplegget, er budskapet på proff.no klinkende klart: Ikke tilfredstillende!

Økonomiinformasjon om Femundsløpet på oroff.no
Økonomiinformasjon om Femundsløpet på oroff.no

Tallene for 2015 er ikke klare enda, men avblåst løp på grunn av uvær, hjalp trolig ikke. Det er mye som tyder på at Femundsløpet kjemper med ryggen mot veggen. Valget om å prøve målgang i Lillehammer kan synes som et desperat forsøk på å gjøre arrangementet til en økonomisk suksess.

Kontrasten fra Femundsløpets økonomiske mareritt, til Birkebeineren og Birkebeinerrittet er enorm. Birken AS omsetter for nærmere 100 millioner kroner i året, og sitter igjen med 10 millioner i pluss.

Det kan virke naturstridig å ha målgang på et Femundsløp ved Mjøsa, og da kan kanskje et nytt navn, som «Biskebeineren» være på sin plass.

En anne årsak til at Femundsløpet ser til Lillehammer, kan være eiersitsen. Femundsløpet ble etablert på Røros, og mange Rørosinger har et eierforhold til løpet, men majoriteten av de virkelige eierne, aksjonærene, er ikke Rørosinger.

 

Skjermbilde 2016-02-04 kl. 20.47.07

 

mmm

Alle fikk tilskudd

Formannskapet har i dag behandlet fire søknader om tilskudd fra næringsfondet. Alle søkerne kan glede seg over tilskudd. Rådmannen hadde innstilt på to avslag, men i debatten kom det endringsforslag, som ble enstemmig vedtatt i begge sakene der det var foreslått avslag. Etter dagens Formannskapet er det 35.000,- kroner igjen i Næringsfondet, til søknader som kommer i resten av 2016.

20.000,- til Fjøsakademiet
I rådmannens saksutredning heter det blant annet:
– Allsidigheten gir bedriften mange ben å stå på, noe som igjen gir bedriften Fjøsakademiet et klart potensiale for å kunne utvikles og til å skape arbeidsplasser i regionen. Kursvirksomheten fører til økt kunnskap hos kursdeltakerne og treffer større deler av befolkningen, da kursene både er lavterskel mot fritidsaktiviteter/hobby og mer kompetansehevende kurs. Søknaden viser også at søker har stor vilje til egeninnsats, noe som er viktig for at en bedrift skal lykkes i utvikles videre.
Bedriftsutviklingen er kostnadsberegnet til 245.000,- kroner. Fjøsakademiet søker det kommunale næringsfondet om kr 40 000.-.
15.000 til ZikkZakk
Rådmannen innstilte på å gi kr. 15.000.- i støtte til etableringen av bedriften ZikkZakk Redesign. Initiativtaker til ZikkZakk Redesign er Ingunn Tronsmed.

Etableringen har ei kostnadsramme på 87.000,- kroner, og det er søkt om 35.000,- kroner i tilskudd.

Rådmannen begrunner bevilgningen med at kommunen bør legge opp til en god handelsutvikling med spesielt fokus på handelstilbudet i den historiske bykjernen.

– Denne bedriftetableringen har et konsept som ikke finnes i markedet fra før, noe som betyr at det ikke er konkurransevridende, skriver Rådmannen i saksutredningen. Tilskuddet ble enstemmig vedtatt.

15.000 til Mona Nygaard

Rådmannen gikk inn for å avslå en søknad om etableringstilskudd fra Fysioterapeut og akupunktør Mona Nygaard. Les portrett på Rørosnytt med Mona Nygaard. Begrunnelsen for innstillingen, var hensynet til konkurrenter.

Reidun Roland (Røroslista) forslo at søknaden skulle innvilges, og at argumentet i med konkurransevridning ikke bør legges vekt på. Hun foreslo et tilskudd på 15.000,- kroner.

– Det dreier seg en ung person, som kommer hit for å etablere seg. Vi bør være posisiv til dette, sa Roland.

I vedtaket ble det pressisert at pengene skal gå til den delen av virksomheten, som ikke omfatter generell fysioterapi. Tilskuddet ble enstemmig.

15.000 til Tom Gustavsen

Administrasjonen i Røros kommune gikk inn for å avslå en søknad om 25.000,- kroner etableringsstøtte til fotograf Tom Gustavsen. Etableringen har et investeringsbudsjett på 185.000,- kroner. Innstilling på avslag var  begrunnet med begrensede midler til rådighet i det kommunale næringsfondet. Saken behandles i Formannskapet 4. februar.

Guri Heggem (Sp) foreslo å gi et tilskudd på 15.000,- kroner til fotografen.

– Tom Gustavsen er en dyktig fotograf, som har tatt med sin virksomhet til Røros. Han har også dratt med seg kunder til flere andre virksomheter på Røros. Guri Heggems forslag ble enstemmig vedtatt.

Behandling av klage fra Coop utsatt

Formannskapet utsatte i dag ankesaken etter avslag på riving av bolig og uthus i Peder Hiortgata 13.  Samtidig får ordfører Hans Vintervold i oppdrag å gå i samtaler med Coop om saken. Dette skjedde etter forslag fra Jens Ivar Tronshart (Ap).

– Coop har en reell mangel på parkeringsplasser, som vi må ta på alvor, sa Tronshart i Formannskapet i dag.

Administrasjonen ba politikerne avvise klagen fra Coop Røros om å rive bolig og uthus i Peder Hiortgata 13. Coop Røros ønsker å rive huset, for å utvide parkeringsplassen ved Domussentereret.

Coop Røros henvendte seg til kommunen om riving 6. april i 2015. Kommune sa til slutt nei til riving, med begrunnelse at tomta der huset ligger, er regulert til boligformål og ikke parkering. Coop klaget på avslaget 12. november i 2015. Klagen kommer opp til behandling i Utvalg for plansaker 4. februar.

Domus protesterte på avslaget, blant annet på bakgrunn av det de mener er flere saksbehandlingsfeil. Både i den opprinnelige søknaden, og i klagen vises det til at boligen nå er i en så dårlig stand, at om den skal brukes til boligformål, må den uansett rives, og ny bolig må settes opp.

Klageren er overrasket over at det har tatt så lang tid å behandle anken. Det vises til en klagesak i forbindelse med ombyggingen av Øgle til boliger, der saksbehandlingen var mye raskere. Administrasjonen i Røros kommune sier i sakspapirene at denne sammenligningen er irrelevant fordi den eiendommen er regulert til blandet formål som bolig/kontor/forretning.

Administrsjonens innstilling i saken, var at klagen avslås, og oversendes til  Fykesmannen som etter det, avgjør saken endelig. Nå vil saken komme opp igjen i Utvalg for Plansaker, før det eventuelt går til Fylkesmannen. Utsettelsen ble vedtatt enstemmig.

 

E-verket er under press

Styreleder i Røros E-verk, Thorleif Thorsen, orienterte i dag Formannskapet om situasjonen for selskapet. Utsiktene er ikke udelt lyse. Røros E-verk har hatt underskudd de siste tre årene. Tidligere år har E-verket gått med store overskudd, og gitt Røros kommune store inntekter. Prognosene for 2015 viser en bedring, men det er lite som tyder på en ny gullalder på kort sikt.

Det er overskudd på kraft i Norge, og prisene er under press. Det har ført til at det er lite å tjene på å selge kraft. De forskjellige E-verkene har forskjellig ge løsninger, og noen av dem selger nå nettet sitt. Selbu E-verk, er blant verkene som ser på det. Salg av nettet, vil føre til at alle nettleieinntektene vil falle bort.

– Det er jo nettleie E-verket tjener penger på. Å selge det vil være å kvitte seg med den viktigste inntektskilden, og også å miste rådenetten over nettet, sa Isak V. Busch (Ap), i en kommentar på Thorleif Thorsens orientering.

– Styret i Røros E-verk har ikke diskuttert salg av nettet, og det er i dag ikke aktuelt for oss, svarte Thorsen.

Røros E-verk har effektivisert, og kuttet lønnskostnader. Et av tiltakene, er at El-butikken er skilt ut. Røros kommune eier 2/3 av E-verket. Resten eies av abonnenter.

20.000 til Fjøsakademiet

Rådmanen anbefaler Formannskapet å bevilge 20.000,- kroner til tilskudd til bedriftsutvikling ved Fjøsakademiet. Pengene skal fortrinnsvis gå til utarbeidelse av strategiplan og markedsarbeid.

Fjøsakademiet ble etablert som et enkeltmannsforetak i 2010 og har siden oppstart jobbet med å skape foretakets innhold og funksjoner. Eieren av foretaket, Lindsay Winfield-Chislett, har mange års erfaring som språklærer for voksne i tillegg til å være utøvende musiker og dirigent/musikklærer.
I rådmannens saksutredning heter det blant annet:
Allsidigheten gir bedriften mange ben å stå på, noe som igjen gir bedriften Fjøsakademiet et klart potensiale for å kunne utvikles og til å skape arbeidsplasser i regionen. Kursvirksomheten fører til økt kunnskap hos kursdeltakerne og treffer større deler av befolkningen, da kursene både er lavterskel mot fritidsaktiviteter/hobby og mer kompetansehevende kurs. Søknaden viser også at søker har stor vilje til egeninnsats, noe som er viktig for at en bedrift skal lykkes i utvikles videre.
Bedriftsutviklingen er kostnadsberegnet til 245.000,- kroner. Fjøsakademiet søker det kommunale næringsfondet om kr 40 000.-. Søknaden behandles i Formannskapsmøte, som starter klokken 09.00 i dag.

Domene snappet foran nesen deres

Aktiviteten treningssenter kjøpte domenet rorosgym.no, rett etter at det ble kjent at Røros Gym er navnet på det nye treningssenteret, som er under etablering på Autotomta. Nå klager Røros Gym Aktiviteten inn for Domeneklagenemda i Uninett Norid, som administrerer domenene i .no-serien.

Domenet Aktiviteten Treningssenter har kjøpt, er likt vårt firmanavn, som ble registrert i Brønnøysund i oktober i fjor. Etter at domenet ble kjøpt, er domenet parkert. Dette ødelegger våre muligheter til å etablere nettside med det mest nærliggende domenenavnet. Vi har midlertidig etablert hjemmeside, med adressen roros-gym.no, som vi vil fortsette å bruke, til Domeneklagenemda har avgjort vår klage, skriver Morten Homnes i Røros Gym i ei pressemelding nå i kveld.

Regelverket for .no-domener ligger ute på nett på Uninett Norid sine nettsider.

Å kjøpe domener, som er likt konkurrenters navn, er ulovlig, og rettspraksis viser at dette kan medføre sanksjoner. Vi reagerer på det Aktiviteten treningssenter har gjort, for å stikke kjepper i hjulene på en kommende konkurrent, skriver Homnes i pressemeldingen.

Legger seg flat

– Det er blitt oss fortalt at vi blir klaget inn for Domeneklagenemda av Røros Gym AS.

Det er riktig at vi eier rorosgym.no. Vi ønsker ingen sak om dette og gir med glede bort domenet til Røros Gym AS.  Vi eier flere domener, blant annet rorostrening.noaktiviteten.noaktivitetentreningssenter.no med flere.  Vi så dette domenet var ledig og kjøpte det da litt impulsivt, vi ønsker ikke noen konflikt med Røros Gym og ønsker de lykke til med etableringen og beklager dette. Inviterer samtidig Morten Homnes på kaffe så får vi ordnet opp i overføringen av domenet, sier Nils Henning Øglænd til Rørosnytt nå i kveld.

15.000 til ZikkZakk

Rådmannen innstiler på å gi kr. 15.000.- i støttet til etableringen av bedriften ZikkZakk Redesign. Initiativtaker til ZikkZakk Redesign er Ingunn Tronsmed, og bedriften ble presentert i Rørosnytt 24. november i fjor.

ZikkZakk Redesign er et enkeltmannsforetak som skal drive med reparasjoner av klær, søm og redesign av klær. Enkeltmannsforetaket etablerer seg i samlokalisering med Lysstråle AS i Bergmannsgata og hovedaktiviteten er å drive redesign av brukte klær. I tillegg skal det utføres reparasjoner både for private og firma. Det skal også på oppdrag gjennomføres kurs og aktivitetsarrangementer for utvalgte målgrupper. Andre aktuelle nisjer er også reparasjon av kostymer og rekvisitter da søker tar på seg regiarbeid og andre typer oppdrag tilknyttet amatørteatervirksomhet i regionen.

Etableringen har ei kostnadsramme på 87.000,- kroner, og det er søkt om 35.000,- kroner i tilskudd.

Rådmannen begrunner bevilgningen med at kommunen bør legge opp til en god handelsutvikling med spesielt fokus på handelstilbudet i den historiske bykjernen.

– Denne bedriftetableringen har et konsept som ikke finnes i markedet fra før, noe som betyr at det ikke er konkurransevridende, skriver Rådmannen i saksutredningen.

Søknaden behandles i Formannskapet i morgen 4. februar.