Nytt hyttefelt med store hytter

Rådmanen går inn for å godkjenne et nytt hyttefelt i Hånesåsen. I det nye hyttefeltet legges det til rette for høystandard hytter, i et forholdsvis tettbygd felt.

I saksvurderingen skriver rådmannenat » Dette representerer på mange måter noe nytt i forhold til utbyggingsstruktur i Hånesåsen. Plaangrepet i Hånesåsen har vært forholdsvis små fritidsboliger på relativt store tomter Det finnes imidlertid flere eksempler på at dette er fraveket de siste årene«.

Hyttene skal ha en maksimal byggeflate på 250 kvadratmeter. Det er i samsvar med det som er fastsatt som øvre grense i kommuneplanen. Gjennomsnittet for hyttene i Hånesåsen er 150 kvadratmeter.

Saken behandles i Utvalg for Plansaker 18. februar.

Større hytter i Vintervollia

Rådmannen går inn for å tillate større hytter i Vintervollia hytteområde. I gjeldende reguleringsplan, tillates bygging av hovedbygg, og eventuelt uthus/anneks med en samlet grunnflate på 120 kvadratmeter. Hjemmelshaveren har søkg om å omregulere området, slik at samlet grunnflate økes til 250 kvadratmeter.

250 kvadratmeter er maksimal størrelse satt i Kommunedelplanen. Saken behandles i Utvalg for plansaker 18. februar.

Nedgang i flytrafikken

Trafikkstatistikken for årets første måned, januar viser en nedgang på – 16,6% målt mot samme periode i fjor. I januar reiste 1419 passasjerer over lufthavna på Røros.

Nedgangen forklarer Lufthavnsjef/Sjefflygeleder Gudbrand Rognes på følgende måte:

  • Generell kostnadsfokus i hele samfunnet
  • Næringsliv som holder litt igjen
  • Ski-NM i siste del av januar i 2015 ga gode tall da, uten samme arrangement i år ventet vi en nedgang.

Ja til flere og større hytter

Rådmannen går inn for å å godkjenne flere og større hytter i Sandkjernan hytteområde. Saken kommer opp som mindre omregulering i forhold til Plan og bygningsloven.

Det meste av hytteområdet er bebygd, og etter gjeldende reguleringsplan, er det igjen to hytter, med maksimal størrelse på 150 kvadratmeter. Innehaveren søker nå om å få legge ut fire tomter, og å øke maksarealet til 25 kvadratmeter.

Sør-Trøndelag Fykleskommune har anbefalt kommunen å si nei til omreguleringen.

Røros kommune har en Energi- klimaplan (2009), denne har status som kommunedelplan. I denne planen er det lagt noen føringer på at man skal etterstrebe i hvert fall 10% redusjon i energiforbruket. Ut fra dette fraråder fylkeskommunen en økning i tillatt BYA fra 150 kvadratmeter til 250 kvadratmeter, heter det i uttalelsen fra fylkeskommunen.

Rådmannen avviser fylkeskommunens innvending fordi den omsøkte størrelsen er i samsvar med den gjeldende kommunedelplanen. Rådmanen skriver i saksutredningen at dersom maksstørrelsen skal justeres ned, må dette gjøres i forbindelse med behandling av kommunedelplanen, ikke i en enkeltsak.

Saken behandles i Utvalg for Plansaker 18. februar. Det er Formannskapesmedlemmene som sitter i Utvalg for Plansaker.

Jubileumsmartna på Bergstaden

Kent Aune spiller på Bergstaden for 15. år på rad. I år er han her med eget band, og spiller på Nilsenhjørnet. Han var tidligere kjent for å spille i Ramp.

Tore Meli og john Arne Langen spiller på Skanchebua det tiende året på rad. De to har spilt under Rørosmartnan i 20 år.

Bobby tar også en ny Rørosmartna på Bergstaden, og det blir han 28. martna på rad.

Hotelldirektør Kenneth Ericson er glad for å ha så trofaste artister under Martnan.

 

 

Hemmelig bilprosjekt

I disse dager pågår et intenst arbeid i lakkeringsboksen ved Toyota Slettum bil. En gammel bil skal bli som ny, og slik som slike biler en gang var.

Resultatet av arbeidet skal vises fram under Rørosmartnan. Inntil da, er det nesten ingen som får se, men Rørosnytt har vært der med kamera for å finne ut litt mer om hva lakkererne «brygger på».

Mye å spare på vindusrestaurerering

Restaurering av gamle vinduer, kan gi samme kvalitet som nye vinduer, og i mange tilfeller er restaurering billigere enn nye vinduer, sier Per-Willy Færgestad, daglig leder i Riktig Restaurering Akershus

Færgestad la fram flere eksempler på vellykket restaurerering av offentlige bygg i Akershus, under seminaret Håndverksfagene og det framtidige kulturminnearbeidet, i Storstuggu i dag. Det er Norsk kulturminnefond og Riksantikvaren, som arrangerer seminaret.

Ny butikk tar form

Butikken MillaOsa i Bergmannsgata var tidligere en gjenbruksbutikk, nå fylles butikken med håndverk og kunst. Tre samarbeidspartnere er allerede på plass: Robin Schellenberg med produkter fra Potteriet Røros, Ivar Vaa med sine malerier og Margrét Jonsdottir har en egen plass i butikken til sine Islandsgensere.

Om butikken skal fortsette å hete MillaOsa eller om den skal få et nytt navn er enda ikke bestemt, men Milla tar gjerne imot navneforslag. Gjenbruksdelen i butikken har Milla flyttet til Finnegården, på andre siden av gata.

Røros må ha en butikk der kunstnere får lov til å vise seg frem. Her kan de skape et fellesskap og inspirere hverandre, sier Milla Osa som er glad for at butikken begynner å ta form.

 

Margrét Jonsdottir er på plass i den nye butikken til Milla osa. Foto: Tove Østby
Margrét Jonsdottir er på plass i den nye butikken.. Foto: Tove Østby

Samlokalisering med ny vri

I Finnegården blir det nå en samlokalisering. I fjor flyttet butikkene Essence og Hoppsalantan inn i gården. Nå flytter også Milla Osa gjenbruksbutikken MillaOsa inn i Finnegården. Området i Bergmannsgata har i tillegg fått et nytt navn.

De fire kvinnelige gründerne Karoline Schjølberg Fæmundshytten, Tina Forselius, Milla Osa og Ingeborg Anna Ødegaard lover en samlokalisering med ny vri i Finnegården.

 

Kaffekroken på plass

Jernia Røros er ferdig med oppussingen av butikken, og en egen kaffekrok er på plass. I kaffekroken er det gratis kaffe og sitteplasser slik at man kan sitte å se ut på Bergmannsgata.

Butikken har sluttet med maling, og heller tatt inn mange nye ting til hytta fra RK-smia, bl.a. parafinlamper, lampeglass, smijern, turkopper i tre og fjøslykter. I tillegg har butikksjef Therese Saksgård tatt inn noen nye og fargerike varer.

Jernia Røros er ferdig med oppussingen. Butikksjef Therese Saksgård. Foto: Tove Østby
Jernia Røros er ferdig med oppussingen. Butikksjef Therese Saksgård. Foto: Tove Østby