Nå er det parkering igjen

Røros mest omstridte plass har blitt parkeringsplass igjen. Parkering forbudt-skiltet er borte, og nytt skilt er kommet opp, med Parkering «Bare med spesiell tilatelse».

Etter utbyggingen av Domussenteret, parkerte ansatte ved Domus på denne plassen en periode. Dette skjedde etter at det var inngått en avtale mellom Røros løypeforening, som er brukere i området og Coop Røros. Etter initiativ fra Reidun Roland og Jens Ivar Tronshart, satte Røros kommune, som er grunneier, en stopper for dette. Les mer om det her.

Røros kommune satte opp et Parkering forbudt-skilt, som fikk Røros Parkering til å reagere. Les mer om det her. Skiltet ble likevel stående, men kommunen har kanskje vært litt mindre ivrig til å skilte. Det forhindrer ikke at plassen i Åsgjerdet igjen er ryddet, og klargjort for parkering.

Foto: Tore Østby
Foto: Tore Østby

– Nå er det parkering, for beboere, som er frarøvet sine egne parkeringsplasser under Martnan. Dette har vært løst slik i mange år. Det er et av grepene vi må godta de fem dagene Martnan varer, sier Reidun Roland til Rørosnytt.

Så snart Rørosmartnan er over, vil plassen igjen bli stengt for parkering, og parkering forbud-skiltet vil komme opp igjen.

Samtidig har Formannskapet vedtatt å gå i dialog med Coop Røros om å få til ei løsning på Coop sine parkeringsproblemer.

 

RørosOst med røkt reinsdyrkjøtt

Under årets Rørosmartna lanseres et nytt produkt fra Rørosmat. Denne gangen er det RørosOst med røkt reinsdyrkjøtt som presenteres for publikum. Ette det Rørosnytt kjenner til, er dette første gang det kommer en ost med reinsdyrkjøtt på markedet.

Produsentene i Rørosmat har et godt utbyg samarbeid om merkevarebygging og salg. Nå er det også inngått et samarbeid om produktutvikling. Det er Galåvolden Gård og Rørosrein, som har kommet fram til et samarbeidsprodukt; RørosOst med røkt reinsdyrkjøtt.

Den nye osten kan smakes og kjøpes på Rørosrein sin stand i gata, og Galåvolden Gård sin stand i Martnashallen Verket Røros.

Veldig godt første år

Denne uken feiret Telegrafen Frisør sitt 1-årsjubileum. Jubileet blir feiret ut februar med kampanjer fra leverandørene, som gir tilbud på hårprodukter.

– Det har vært et veldig godt år. Vi er blitt tatt imot over all forventning. Lokalsamfunnet har støttet og vært imøtekommende , og vi har klart å etablere oss raskere enn det som var forventet, sier driver av Telegrafen Frisør, Adnan Begic til Rørosnytt.

Allerede i juni kunne Adnan ansette Stine Thun Neby, og det ble tre frisører ved salongen i Bergmannsgata.

– Vi har sett at det har vært et behov for oss, sier Adnan.

Adnan har også spennende planer fremover for Telegrafen Frisør. Han skal se på muligheten til å få med flere frisører, og kanskje ta inn en lærling. I tillegg er en telegrafutstilling under planlegging. Det er et prosjekt som Adnan jobber med sammen med Rørosmuseet. I salongen og gangen skal det stilles ut en del gjenstander fra den tiden huset var brukt som telegraf. Gjenstandene skal settes i montere. Historien til telegrafen og Røros telefonselskap skal bringe videre.

– Dette er et artig prosjekt. Jeg har en del kunder som har jobbet i huset mens det var telegraf her, sier Adnan.

Driver av Telegrafen Frisør Adnan Begic. Foto: Tove Østby
Driver av Telegrafen Frisør Adnan Begic. Foto: Tove Østby

Et treningssenter blir til

Tirsdag 16. februar 2016 kl. 16.00 åpner Røros Gym. Treningssenteret som ligger i de tidligere lokalene til Euronics Røros har helt nytt treningsutstyr, bl.a. en trappemaskin. Dette er et treningsapparat som er veldig populær i USA, men som få treningssenter i Norge har. Hanne Elisabeth Arntsen prøver trappemaskina, som skal festes før den brukes av kundene.

På åpningsdagen er det gratis trening for alle som kommer innom. Kake, kaffe og saft blir servert, det blir også smaksprøver og visning av treningsutstyr. Og det blir snorklipping.

Eierne av Røros Gym er: Morten Homnes – daglig leder, Magnar Kne Galåen – assisterende daglig leder, Hanne Elisabeth Arntsen – personlig trener og Elin Brandsfjell – personlig trener.

Røros Gym. Foto: Tove Østby
Røros Gym. Foto: Tove Østby

Nytt hyttefelt med store hytter

Rådmanen går inn for å godkjenne et nytt hyttefelt i Hånesåsen. I det nye hyttefeltet legges det til rette for høystandard hytter, i et forholdsvis tettbygd felt.

I saksvurderingen skriver rådmannenat » Dette representerer på mange måter noe nytt i forhold til utbyggingsstruktur i Hånesåsen. Plaangrepet i Hånesåsen har vært forholdsvis små fritidsboliger på relativt store tomter Det finnes imidlertid flere eksempler på at dette er fraveket de siste årene«.

Hyttene skal ha en maksimal byggeflate på 250 kvadratmeter. Det er i samsvar med det som er fastsatt som øvre grense i kommuneplanen. Gjennomsnittet for hyttene i Hånesåsen er 150 kvadratmeter.

Saken behandles i Utvalg for Plansaker 18. februar.

Større hytter i Vintervollia

Rådmannen går inn for å tillate større hytter i Vintervollia hytteområde. I gjeldende reguleringsplan, tillates bygging av hovedbygg, og eventuelt uthus/anneks med en samlet grunnflate på 120 kvadratmeter. Hjemmelshaveren har søkg om å omregulere området, slik at samlet grunnflate økes til 250 kvadratmeter.

250 kvadratmeter er maksimal størrelse satt i Kommunedelplanen. Saken behandles i Utvalg for plansaker 18. februar.

Nedgang i flytrafikken

Trafikkstatistikken for årets første måned, januar viser en nedgang på – 16,6% målt mot samme periode i fjor. I januar reiste 1419 passasjerer over lufthavna på Røros.

Nedgangen forklarer Lufthavnsjef/Sjefflygeleder Gudbrand Rognes på følgende måte:

  • Generell kostnadsfokus i hele samfunnet
  • Næringsliv som holder litt igjen
  • Ski-NM i siste del av januar i 2015 ga gode tall da, uten samme arrangement i år ventet vi en nedgang.

Ja til flere og større hytter

Rådmannen går inn for å å godkjenne flere og større hytter i Sandkjernan hytteområde. Saken kommer opp som mindre omregulering i forhold til Plan og bygningsloven.

Det meste av hytteområdet er bebygd, og etter gjeldende reguleringsplan, er det igjen to hytter, med maksimal størrelse på 150 kvadratmeter. Innehaveren søker nå om å få legge ut fire tomter, og å øke maksarealet til 25 kvadratmeter.

Sør-Trøndelag Fykleskommune har anbefalt kommunen å si nei til omreguleringen.

Røros kommune har en Energi- klimaplan (2009), denne har status som kommunedelplan. I denne planen er det lagt noen føringer på at man skal etterstrebe i hvert fall 10% redusjon i energiforbruket. Ut fra dette fraråder fylkeskommunen en økning i tillatt BYA fra 150 kvadratmeter til 250 kvadratmeter, heter det i uttalelsen fra fylkeskommunen.

Rådmannen avviser fylkeskommunens innvending fordi den omsøkte størrelsen er i samsvar med den gjeldende kommunedelplanen. Rådmanen skriver i saksutredningen at dersom maksstørrelsen skal justeres ned, må dette gjøres i forbindelse med behandling av kommunedelplanen, ikke i en enkeltsak.

Saken behandles i Utvalg for Plansaker 18. februar. Det er Formannskapesmedlemmene som sitter i Utvalg for Plansaker.