Premiere i kveld

I kveld er det premiere på rødrussen sin russerevy . Revyen som har fått navnet ”Uten en tråd” inneholder 26 innslag fordelt på to akter. Publikum kan glede seg til artige sketsjer, filmer, dans og sang, med både lokale og nasjonale tema. Alle innslagene er skrevet av russen selv, og det skal være tre forstillinger på Storstuggu.

Musikken er det Feedback UB fra musikklinja ved NØVGS som har ansvaret for. Og regissør er Unni Ryen. Russekullet som er det minste ved Røros Videregående skole på mange år leverte en flott førpremiere i går kveld.

Revyen inneholder mange fengende musikkinnslag. Her er en smakebit fra ”Barndommen vår”.

 

NRK til Røros

NRK P2 og NRK Klassisk kommer til å være tilstede på årets Vinterfestspill i Bergstaden. NRK skal gjøre opptak av konserter og direktesendinger på fredag og lørdag. Vinterfestspill i Bergstaden 2016 blir arrangert 17. – 20. mars.

Norske og internasjonale musikere kommer til Røros for å være med å skape Den femte årstid. På Festspillprogrammet står det tradisjonelle arrangement som Vinterforspill på Frost, Pengegaloppen på RørosBanken, Åpningskonserten i Røros kirke på torsdagskvelden og Kammers kommers på lørdag. I tillegg er det mange nye arrangement.

Se Rørosrussens Uten en tråd

Den frste gjennomkjøringen i Storstuggu er igang, og Rørosrussen er i rute med sin russerevy. Forestillingen har fått navnet uten en tråd, og det er Unni Ryen som trekker i trådene som regissør. Årets russ stiller med lattergarnati, og smugtitten Rørosnyt hadde i dag, fortalte oss at det er en flott produksjon på gang. Det er bare å glede seg til å se Rørosrussens Uten en tråd.

Russen begynte å jobbe med revyen rett etter skolestart i høst. Og etter høstferien har skrivingen pågått for fullt. Uten en tråd skal inneholde 20 – 25 revynummer. Elevene skal skrive 30 nummer for å ha nok å velge i. Målet er at det skal bli en revy for alle. Totalt er det ca. 30 russ som jobber med revyen, og de kaller seg for Kobberbarna.

Musikken er det Feedback UB som er ansvarlig for. Det er en ungdomsbedrift ved musikklinja på Tynset Videregående skole. Kobberbarna 2016 har planlagt en variert revy med musikknummer, sketsjer og filmer.

Revyen skal vises i Storstuggu 28.februar til 1.mars

Rekord-UKM for Røros Kommune

I skrivende stund står telleren på 203 deltagere til årets UKM for Røros kommune. Vi skal enda etter-registrere et innslag, så det er ikke utenkelig at telleren stopper på rundt 210. Dette er over en dobling av antall deltagere fra i fjor, og unektelig en rekord for Røros Kommune, skriver UKM-kontakt i Røros Kommune, Ane Linn Haagaas i en pressemelding. 

Deltagerne er fordelt på svært mange kategorier – og påmeldingene fordeler seg som følger: 10 filminnslag, 52 utstillingsbidrag og 23 sceneinnslag. I tillegg er det påmeldt 5 arrangører, 2 konferansierer og 2 på nettredaksjon. Dette er svært gledelig – for UKM skal jo på sitt beste speile bredden i ungdomskulturen i en kommune – noe den med rette kan sies å gjøre her i år! Takket være god innsats også fra kulturskole, grunnskole og aktører i både organisert og uorganisert kulturliv for ungdom får vi nå en gigantisk UKM som vi gleder oss stort til!

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

Nå gjenstår bare å legge den store kabalen slik at dette blir en flott opplevelse for deltagere og publikum – så ønsker vi velkommen til tidenes største UKM på Røros – og faktisk for årets største hva deltagerantall i enkeltkommuner angår i hele Sør-Trøndelag i skrivende stund!

Årets UKM som arrangeres på Storstuggu 3. mars klokken 1800.

Foto: Tove Østby
UKM 2015. Foto: Tove Østby

Kirsti og Jo på Vintervukku

Fjorårets Bergstadstipendvinnere, Kirsti Sæter og Jo Ryen deltar på Vintervukku i Os. Søndag 13.mars i Narbuvoll kirke vises Johan Falkberget – De gode ord i toner. Kirsti og Jo framfører da Falkbergets tekster i Ryens toner. Sæter og Ryen ble tildelt Bergstadstipendet for for sitt arbeid med forestillingen om Johan Falkberget og hans liv og virke. Vintervukku i Os arrangeres 11. – 16. mars.

Inviterer til trugetur

Torsdag 3. mars inviterer Røros Frivilligsentral og ”Trugegutta” til ny trugetur. De som mangler skyss kan møte opp ved Frivilligsentralen siden det blir samkjøring derfra. Selve trugeturen starter fra Vauldalen Fjellhotell og går inn til Volldalskoia. Der blir det mulighet for å kjøpe seg betasuppe med brød og kaffe. Det er mulighet til å låne truger til turen.

Rift om sikringstiltak

Det strømmer inn søknader til Kulturminnefondet om støtte til sikringstiltak for kulturminner fra hele landet. Hittil i år har det kommet 18 søknadet på slike tiltak.

Ordninga har eksistert siden 2014, og søknadsmengden øker. Styret for Kulturminnefondet har satt av  tre millioner kroner til formålet, og søknadene blit behandlet fortløpende fram til 1. september i år. Til nå er det innvilget 230.000 kroner til åtte prosjekt.

Hovudformålet med ordninga er å hindre at flere kulturminner går tapt før eieren får mulighett til å sette inn tiltak. Støtta går til tiltak som hindrer videre forfall innen istandsettinga kan begynne. Tiltak som støttes kan være midlertidig tetting av tak, dører eller vindu, sikringanordning for å hindre utglidning og sammenrasing av  fundament og kjellerer, vegger og tak, eller andre mindre istandsettingstiltak og enkle reparasjoner.

Støtte til tradisjonshandverk

Også Kulturminnefondets støtteordning til fag- og håndverksseminarer får flere søknadar, og til nå har fire prosjekt fått innvilga midler. Blant de er et tørrmuringsseminar i Odda i Hordaland og et seminar for tradisjonsbåtbyggere i Asker i Akershus. Styret for Kulturminnefondet setter av inntil en halv million kroner til dette i 2016, og også her blir søknadene behandlet fortløpende.

– Gjennom denne ordninga ynskjer Kulturminnefondet å bidra til at kulturminne- og miljø får auka merksemd i Noreg, for å utvikle møteplassar i ulike delar av landet der relevante faglede tema vert teke opp. Vi håper også tiltaket kan stimulere til utvikling av nye arenaer for samarbeid og kompetanseoverføring med næringslivet og eigarar av kulturminne.

Det vil også vere viktig å prioritera aktivitetar som kan gje grunnlag for kompetanseheving innanfor tradisjonshandverk, ved å bidra til faglege innlegg av høg kvalitet, anten i regi av Kulturminnefondets fagfolk eller andre krefter i vårt nettverk, med målsetting om at engasjementet vil føre til auka verneinnsats.

Norsk kulturminnefond er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredete kulturminner, og er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner.

Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut nærmere 500 millioner kroner i tilskudd til bevaring av verneverdige kulturminner i Norge, heter det i ei pressemelding fra Norsk kulturminnefond.

Skal på miniturne`

Gruppa Utleg skal på en liten turne`rundt omkring i Trøndelag førstkommende helg. En av medlemmene i Utleg er rørosingen Mads Kuraas på fele/bratsj. De andre medlemmene i gruppa er: Steinar Odde – trekkspill/torader, Robbie Bankes – gitar, Jonathan Sarrabia – bass og Mattias Cyvin Storås – perkusjon

.

På fredag spiller Utleg på Solheim Pensjonat, lørdag på Antikvariatet i Trondheim og søndag i Hoksengstuggu på Oppdalsmuseet.

Utleg er en kvintett bestående av unge folkemusikere fra Norge, Canada og Frankrike. De spiller tradisjonsmateriale de har arrangert, og også egne komposisjoner. Alle har lang erfaring med sine respektive instrumenter, og møttes på Høgskolen i Telemark, avdeling Rauland som folkemusikkstudenter. De har jobbet lenge med å finne uttrykk som kombinerer utøvernes ulike tradisjoner med et moderne blikk på samspill.