Kritisk helsepersonell får vaksinen først sammen med de eldste

Pressemelding fra Fylkesmannen i Trøndelag publisert 30.12.2020

Folkehelseinstituttet (FHI) har bestemt at helsepersonell i nær pasientkontakt også skal prioriteres først. Derfor vil bestemte helsepersonellgrupper få vaksiner samtidig med beboere på sykehjem.

Til uken starter kommunene i Trøndelag så smått med vaksinering. I den første tiden kommer det få vaksinedoser, men på sikt vil trolig leveransene av vaksinedoser øke. I og med at det foreløpig er snakk om små leveranser, kommer kommunene til å vaksinere i mange uker fremover.

Endrer litt i prioriteringsrekkefølgen

I dag varslet Folkehelseinstituttet at de gjør en endring i prioriteringen av hvem som skal få vaksine først.

– Personell i kritiske posisjoner vil få vaksinene først, samtidig med beboere på sykehjemmene, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse onsdag.

Vaksinasjon av utvalgt helsepersonellgrupper skal nå skje samtidig med vaksinering av beboere i sykehjem og risikogrupper over 85 år. Primærhelsetjenesten kan få inntil 20 prosent av dosene som blir gitt til kommunene. (Det vil si en av fem mottatte vaksinedoser i kommunene kan settes av til helsepersonell).  

Hun sier dette er en «føre vár-beslutning», og viser til at det er økende smittetrykk rundt om i landet. På grunn av smittetrykket vil man ikke risikere at kritisk helsepersonell blir rammet.

– Det som skjer nå er at man sidestiller grupper av helsepersonell, forholdsvis små grupper, med pasienter på sykehjem, i forhold til vaksinedoser som er tilgjengelige. Personer som er helt avgjørende for å beholde kapasitet i helsetjenesten også i forhold til økt smitte, sa Camilla Stoltenberg.

Fem risikonivåer innføres

Pressemelding fra Fylkesmannen i Trøndelag

Regjeringen innfører nytt system for å risikovurdere smittesituasjonen under covid-19. Slik skal smitteverntiltak treffe bedre lokalt og sikre at Norge kommer seg gjennom vinteren uten for høy smitte i samfunnet. Denne uka orienterte Fylkesmannen kommunedirektørene om det nye systemet.

– Kommunene kan innføre tiltak med utgangspunkt i egen risikovurdering og risikovurderingen fra FHI og Helsedirektoratet. Det sikrer at tiltakene blir forholdsmessige og kommunene kan velge tiltak som passer risikonivået i egen kommune og nabokommunene, sier Marit Dybdal Kverkild smittevernansvarlig hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Det er kommunene, sammen med Fylkesmannen i Trøndelag, som skal gjøre risikovurderingen basert blant annet på informasjon fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Femnivå-modellen legger opp til at kommunene samordner tiltakene innenfor egen bo- og arbeidsregion. Det skal gi større forutsigbarhet for befolkningen og næringslivet.

Tirsdag 22. desember ble det sendt ut en orientering til alle kommunene i Trøndelag om ordningen.

Hva innebærer femnivå-modellen?

Smittesporing har vært bærende nasjonale tiltak. Nå innføres et verktøy til – å dele Norge inn i ulike risikonivåer.  Modellen bruker skalaen 1 – 5, der 1 betyr at det er få ingen eller på påviste smittede. Nivå 5 betyr at det er ukontrollert spredning i samfunnet, og fare for at sykehusenes kapasitet overskrides.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet  tiltakspakker knyttet til fem ulike risikonivå som er beskrevet i Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19 utbrudd i kommunen. Målet med femnivå-modellen er at smittespredningen til enhver tid er under kontroll. Det skal sikre lav smitte i samfunnet og at helse- og omsorgstjenestene ikke overbelastes. Dessuten skal de mest inngripende tiltakene innføres der de trengs, slik at virksomheter og befolkningen i andre deler av landet kan fortsette aktivitetene der de bo.

+ Avslag fra Kunnskapsdepartementet

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Alle som har kommet fra Storbritannia de siste 14 dagene skal teste seg

Pressemelding fra Røros kommune

Regjeringen besluttet mandag 20. desember at alle direkteflygninger fra Storbritannia stanses med umiddelbar virkning. Tiltaket gjelder i første omgang for to døgn, fra mandag 21. desember, men kan bli forlenget. Samtidig strammes det inn på flere tiltak overfor alle reisende fra Storbritannia til og med 10. januar 2021. I forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet gjøres endringer ved blant annet ny § 4b og § 5c.

 • Alle reisende som ankommer Norge skal fylle ut skjema for innreiseregistrering. Skjema ligger på regjeringen.no.
 • Alle som har oppholdt seg i Storbritannia de siste 14 dagene før ankomst til Norge og etter 21. desember skal teste seg så snart som mulig og senest 1 døgn etter ankomst.
 • De skal deretter ta ny test tidligst 7 døgn etter ankomst, og resultatet må foreligge før karantenen avsluttes etter tidligst 10 døgn.
 • Personer som har oppholdt seg i Storbritannia etter 7. desember 2020, og har ankommet Norge før 22. desember 2020 skal så snart som mulig teste seg. Personen skal teste seg selv om vedkommende har testet seg før 22. desember 2020.
 • Personene kal kontakte kommunen eller testsenter for å få gjennomført testing og de skal opplyse om at testingen skyldes opphold i Storbritannia
 • Kravet gjelder test for SARS-CoV-2 med testmetoden PCR.
 • Kravene gjelder bare for personer som er 12 år eller eldre
 • Unntakene fra innreisekarantene er skjerpet for personer som har oppholdt seg i Storbritannia. Unntakene fra innreisekarantene i § 6b, § 6f, § 6g med unntak av første ledd første punktum, § 6h, og § 6i gjelder ikke for personer som har oppholdt seg i Storbritannia de siste 14 dagene før ankomst og ankommer Norge etter 21. desember 2020.
 • Det er presisert i en tilleggsbestemmelse, § 5c, at det er krav om innreisekarantene for personene som har oppholdt seg i Storbritannia.

Lenker for ytterligere informasjon:

Strengere smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia – Regjeringen

Stans i alle direkteflygninger fra Storbritannia – Helsedirektoratet

Testing i Røros kommune

Vi har åpent for testing gjennom hele jula. Her ser du når du kan teste deg på Røros.

Du bestiller time via elektronisk timebestilling eller via koronatelefonen. Bestill time før klokka 10.15, så får du teste deg samme dag.

+ Kommunen avgjør hvem som får vaksine

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Tilbud om koronavaksine

Pressemelding fra Røros kommune

Vi forbereder oss på å kunne starte vaksinering mot covid-19 i januar. Innbyggere i risikogruppene får nå tilbud om vaksine først, blant annet personer i alderen 65 år og eldre.

Vaksinen er frivillig, og den er gratis for alle innbyggere i Norge. Du skal ta vaksinen i din hjemkommune (der du er folkeregistret).

Ønsker du å ta vaksinen? Da må du gi oss beskjed

Alle som er 65 år og eldre kan nå ta kontakt med Røros legesenter så raskt som mulig og senest 30. desember. Du blir da satt opp på liste for vaksinering. Om du ikke har mulighet for å svare før 30. desember, ber vi om at du tar kontakt med oss så fort du har mulighet.

 • Logg inn på helsenorge.no, klikk på Kontakt legekontoret. Her kan du sende melding til oss.
 • Hvis du ikke kan bruke internett kan du ringe koronatelefonen på 72 41 94 80 – tastevalg 1. Vi svarer på telefonen alle hverdager fra klokken 09.00 til 12.00 og 13.00 til 15.00. Julaften og nyttårsaften svarer vi fra klokken 09.00 til 12.00.

Du får melding om time for vaksinering

Når du står på listen for vaksinering får du beskjed fra oss når det er din tur:

 • Vi sender en SMS til din mobiltelefon med dato og klokkeslett når du skal møte for å få vaksinen.
 • Hvis vi ikke har et mobilnummer til deg, får du et brev i posten fra oss.

Tidspunkt

Vi vet ikke eksakt dato for når de første vaksinene kommer til Røros. Sannsynligvis får vi varsel ca. 5 dager før vaksinen kommer til Røros. Vi sender da ut bekreftelse på time for vaksinering til de som har meldt seg, når vi vet dato for dager for vaksinering. Dette betyr at vi alle må være forberedt på å stille til time på relativt kort varsel.

Vi forventer at vaksineringen i Røros vil foregå over flere måneder.

Sted

Vaksineringen vil gjennomføres på samme måte som årets influensavaksine, og skjer i gymbygget på Røros. Forskjellen er at du nå får en time for vaksinering. Når du kommer til gymbygget vil det være gode hjelpere som viser deg til lokalene.

Hvem får vaksinen?

Det er begrenset tilgang på vaksiner i starten av året, og vi prioriterer risikogruppene i denne rekkefølgen:

 1. beboere i sykehjem og omsorgsboliger (er allerede kontakter)
 2. personer i alderen 65 år og eldre (mottar SMS og brev før jul)
 3. personer i alderen 18–64 år som har en eller flere av sykdommer (vil bli kontaktet fortløpende på nyåret)
 4. helsepersonell (blir kontaktet via arbeidsgiver)

I Røros følger vi prioriteringen som regjeringen har fastsatt etter råd fra Folkehelseinstituttet. Rekkefølgen kan bli endret underveis. Det er risikogruppene som har størst risiko for alvorlig forløp og død. Ved å beskytte disse med vaksiner, reduseres alvorlig sykdom og dermed også belastningen på helsevesenet og alle som jobber der.

Folkehelseinstituttet vil komme med nærmere spesifisering av hvilke sykdommer som gjelder for de mellom 18-64 år.

Det er ennå ikke bestemt om resten av befolkningen vil få tilbud om vaksinering. Barn og gravide skal ikke vaksineres.

Om koronavaksinen

Det er satt inn store ressurser for å utvikle gode vaksiner mot koronaviruset.

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen.

Det er ikke besluttet hvilken vaksine vi får. Informasjon blir lagt ut på vår nettside så fort vi vet hvilken type vi får.

+ Full grensekontroll på Vauldalen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Ordføreren: – Trygt å vaksinere seg

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Sykehjem og omsorgsboliger vaksineres først

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Dårlig tidspunkt å selge slakteriet

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.