Fordeling av skjønnsmidler korona 2021

Pressemelding fra Statsforvalteren i Trøndelag

Stasforvalteren i Trøndelag fordelte 14.06 skjønnsmidler på grunn av korona, totalt 51 mill. kr, til kommunene i fylket. 

De ekstra skjønnsmidlene skal ivareta kommunevise variasjoner i utgifter knyttet til smittevern og oppfølging av TISK-strategien. Disse skjønnsmidlene kommer i tillegg til penger fordelt gjennom innbyggertilskuddet.

Statsforvalteren i Trøndelag har lagt vekt på følgende forhold i fordelingen:

  • Antall smittede i perioden 8. desember 2020 til 31. mai 2021 (høyeste vekt)
  • Antall tester i samme periode
  • Det er lagt inn terskelverdier (smitte per 1000 innbyggere og tester per 1000 innbyggere) slik at kun et utvalg kommuner får midler
  • Statsforvalteren har videre gjort en rekke skjønnsmessige vurderinger, blant annet på bakgrunn av kunnskap om kommunens TISK-arbeid ut over forhold som framkommer av antall tester og antall smittede. Det er delvis tatt hensyn til pågående smitteutbrudd (Rennebu og Nærøysund) og kompensasjonsgrad i forhold til antall smittede hittil. Videre er det lagt vekt på informasjon fra to utgiftskartlegginger for 1. halvår 2021, henholdsvis for mars og juni.

Rammen mellom fylkene ble fordelt i april. Smittesituasjonen har imidlertid endret seg de siste månedene. Mens smittesituasjonen på landbasis nå viser en nedadgående trend, har vi i mai og juni hatt flere utbrudd i Trøndelag.

Det er varslet mer skjønnsmidler for andre halvår. På grunn av den endrede smittesituasjonen og et noe uoversiktlig bilde, vurderer vi at skjønnsmidler for 2. halvår vil kunne bli brukt for å dekke opp eventuelle forhold som ikke i tilstrekkelig grad blir fanget opp i denne tildelingen.

Kommunenr.KommuneSkjønnsmidler i kr 
K-5001Trondheim            29 100 000
K-5006Steinkjer              1 900 000
K-5007Namsos              1 200 000
K-5014Frøya                  500 000
K-5020Osen                            –  
K-5021Oppdal                  500 000
K-5022Rennebu                  350 000
K-5025Røros                  400 000
K-5026Holtålen                            –  
K-5027Midtre Gauldal                  900 000
K-5028Melhus              1 100 000
K-5029Skaun                            –  
K-5031Malvik              1 400 000
K-5032Selbu                            –  
K-5033Tydal                            –  
K-5034Meråker                            –  
K-5035Stjørdal              2 400 000
K-5036Frosta                            –  
K-5037Levanger              1 800 000
K-5038Verdal              1 900 000
K-5041Snåase – Snåsa                  200 000
K-5042Lierne                  150 000
K-5043Raarvihke – Røyrvik                            –  
K-5044Namsskogan                            –  
K-5045Grong                  400 000
K-5046Høylandet                            –  
K-5047Overhalla                            –  
K-5049Flatanger                            –  
K-5052Leka                            –  
K-5053Inderøy              1 500 000
K-5054Indre Fosen                            –  
K-5055Heim                            –  
K-5056Hitra              2 400 000
K-5057Ørland                  500 000
K-5058Åfjord                            –  
K-5059Orkland              1 200 000
K-5060Nærøysund              1 200 000
K-5061Rindal                            –  
   
 SUM             51 000 000

Sier nei til dispensasjon for beredskap- og responssenter (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Klart for endelig vedtak i reguleringsplanen for Fjellsjøen (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Trygt barnehagemiljø opp i kommunestyret (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Får transportere byggematerialer på barmark (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

346 000 kroner i overskudd (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Skal bli strengere med klubba (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Endringsforslag gav ja til fradeling (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Kunstmaler Christer Tronsmed tildeles Bergstadstipendet 2021

Pressemelding fra Røros kommune:

Formannskapet i Røros kommune vedtok i dag at Bergstadstipendet 2021 tildeles kunstmaler Christer Tronsmed. 

Christer er født og oppvokst på Røros. Etter hvert flyttet han til Oslo hvor han gjennomførte studier i  spesialeffekter til film og tv. Som elev av Odd Nerdrum på Island opparbeidet han seg en kompetanse han har bygget videre på gjennom selvstudier. Videre studier er viktig for å ikke stagnere i en bestemt måte å male på, ifølge han selv. Nye utfordringer utvikler nye ferdigheter; som igjen gjør en i stand til å se flere muligheter.

“Je trivs best ti indre landskap”

Etter å ha bodd 20 år bla. i Oslo har han nå flyttet tilbake til Røros med
samboer og barn. Christer Tronsmed mottar Bergstadstipendet i anledning et kunstprosjekt med Røros i hovedsetet. Dette skal resultere i en avtalt utstilling under Vinterfestspillene hos galleriet Kunst og Kaos i mars 2022. Arbeidstittelen er foreløpig «Je trivs best ti indre landskap». I tillegg til å male interiør-, by- og naturmotiver fra Røros jobber han med malerier som viser assosiasjonene og bildene han kan få når han beveger seg i disse områdene. De førstnevnte bildene vil være realistiske og tro mot motivet, mens assosiasjonsbildene vil være langt friere i både idé og form. Dette er et utviklingsprosjekt, hvor målet er å oppnå større kunstnerisk frihet ved å ha to kunstneriske virker samtidig og ved siden av hverandre.

Røros kommune gratulerer så mye med stipendet og vi gleder oss til å følge hans kunstneriske virke videre.

Om Bergstadstipendet

Røros Kommune har delt ut Bergstadstipendet mer eller mindre hvert år siden 1972. Stipendet kan søkes av kunstnere, kulturarbeidere eller forskere som gjennom sitt arbeid er knyttet opp til Rørosdistriktet. Det er formannskapet som vedtar hvem som får stipendet.

Lurer du på hvem som har fått stipendet tidligere år? Se mer her: Bergstadstipend Røros kommune

Vedtok 510 785 kroner i støtte til åtte søkere (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.