Pressekonferanse om situasjonen i Røros kommune

Det er fortsatt ikke registrert noen koronasmitte i Røros kommune. I en pressekonferanse i ettermiddag, la kommuneledelsen og kommuneoverlegen fram en situasjonsrapport. Pressekonferanse fra Røros kommune inneholdt ikke så mye nytt, men det er tydelig at kommuneledelsen er spent på påskeuka som vi nå går inn i.

Studenter vil vende hjem på påskeferie, og trolig vil det også komme en del turister til Røros, tross begrensningene som er innført. Det er forventet at det også vil komme smitte til Røros.

– Vi har 49 negative tester på Røros, og det ser ut til at vi har smittesituasjonen under kontroll. Jeg er litt bekymret over at mange utblir fra legetimer og ikke bruker viktige helsetjenester. Det er viktig at folk kommer til sine avtalte legetimer og får god oppfølging på sin helse, sier kommuneoverlege Anne Lajla Westerfjell Kalstad.

Svarene på hva som skjer med skoler og barnehager etter påske kommer det svar på 8. april. Slik det ser ut nå er det lite som tyder på full åpning.

Den siste uken er det gjort en del omorganisering i kommunens arbeid. Målsetningen er å utføre alle kommunale tjenester som normalt. Satser mer på god dialog med alle aktører, enn lokale pålegg. Planlegging fremover i tid blir prioritert, og kommunen forbereder seg på flere scenarioer.

– Det er en komplisert planleggingsoppgave vi står oppe i, siden det hele tide skjer endringer, og ofte endringer som er vanskelig å forutse, sier kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås.

Helse Midt har bestemt at Røros sykehus og Unicare Røros er planlagt å være rene sykehus, der det ikke skal være pasienter med smitte. Ei avdeling ved Røros sykehjem planlegges brukt til koronaisolering, hvis vi får mye smitte på Røros og trenger det.

Røros kommune har et ekstra fokus på det som foregår i Sverige. Ellers er oppfordringen at alle tar smittevern på alvor. Vi følger fortsatt opp pasienter, og gir all bistand det fører med seg. Vi kombinerer ofte oppfølging med å gå turer, og det er en god løsning på flere måter. Det er rigget et team for psykisk helse, og der er det lett å ta kontakt og lav terskel, sier Jan Roger Wold.

I skolesektoren har lærerne elever og foreldre på kort tid omstilt seg til digital undervisning.

– Det imponerer meg hva som blir levert. Vi opplever elever, som leverer mer og bedre enn før, så denne måten å lære på passer kanskje bedre for noen, sier kommunalsjef Marit Agnete Trollerud,

Vi jobber mye med å holde oversikt over situsjonen i næringslivet. 28 bedrifter har tatt kontakt om gratis rådgivning fra næringshagen, sier kommunalsjef Elisabeth Wikan Heidtmann.

Ordfører Isak V. Busch takker innbyggerne for å ha fulgt smitterådene og sammen klart å holde smitten borte. Han oppfordret også folk om å vise respekt og forsiktighet i kommentarfeltene.

– Jeg tror hytteeierne er veldig glad i Røros. De gjør det de kan for å hjelpe til i dugnaden. De er svært viktige for Røros, og økonomien i mange bedrifter på Røros. Jeg gleder med til vi kan ønske hytteeierne tilbake til Røros! sier ordfører Isak V. Busch.

Ordførerne roste også nabokommunene for godt samarbeid.

Fylkesmannen har kartlagt lokale smittevernvedtak

Pressemelding fra Fylkesmannen

I Trøndelag er det nå seks kommuner som har fattet lokale smittevernvedtak. På oppdrag fra helsedirektoratet har Fylkesmannen kartlagt virkingen av vedtakene.

Denne uken kom det en ny veileder til kommunene med en tydelig forklaring på hva smittevernloven gir kommunene adgang til å regulere. Hensikten er å sikre at kommuner som beslutter å innføre slike regler unngår å ramme lokal verdiskaping og viktige samfunnsfunksjoner.

Seks kommuner med vedtak

I Trøndelag er det seks kommuner som har innført lokale bestemmelser, som kommer i tillegg til nasjonale bestemmelser.  Det er kommunene Frøya, Hitra, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu og Orkland. (I tillegg kommer Trondheim kommune sitt «ilandstigningsforbud» og «forbud mot utlån og utleie av sparkesykkel», som ligger litt på siden av temaet).

Kommunene har litt ulike vedtak. Det kan for eksempel være karanteneplikt for innreisende fra Sør-Norge eller for alle tilreisende fra utenfor kommunen, oppholdsforbud for tilreisende fra Sør-Norge eller overnattingsforbud.

Fylkesmannens vurdering er at kommunenes vedtak oppfyller kravene som er gitt i den nye veilederen, punkt 5. Fylkesmannen kommer likevel til å veilede kommunene og presisere reglene om vedtaksmyndighet, samt at det bør angis sluttdato på vedtakene. Det vil også bli presisert at forlengelse av vedtak forutsetter en ny vurdering av nødvendighet, medisinskfaglig begrunnelse og helhetsvurdering.

Vurdering – tiltak som bør unngås, veileder punkt. 3

Kommunenes bestemmelser om karanteneplikt og oppholds- og overnattingsforbud rammer ulikt. Samtlige kommuner har dog innført flere unntak fra reglene. Kommunene er spesielt oppmerksom på samfunnskritiske funksjoner og har innført unntak for disse. Det samme gjelder for vare- og persontransport. Fylkesmannen vil be kommune vurdere om flere unntak skal angis i vedtakene, særlig med hensyn til barn med delt bosted og tiltak som rammer produksjonen i virksomheter.

Fylkesmannen mener kommunenes tiltak i liten grad rammer de sju punktene som er angitt i veilederen. Av den grunn kommer Fylkesmannen i Trøndelag ikke til å gjennomføre lovlighetskontroll etter eget tiltak. 

Kan vi reise på påskeferie til familie og venner i år?

Pressemelding fra Røros kommune

Mange familier ønsker å besøke hverandre i påskeferien, og lurer på om det går an. De omfattende tiltakene regjeringen har innført, er for å hindre spredning av koronaviruset. Du kan være smittebærer selv om du ikke merker symptomer. Det beste vi alle kan gjøre akkurat nå er å bli hjemme i påska.

Disse tiltakene for å hindre spredning gjelder til 14. april:

Dette bør du unngå hvis du kan:

 • Innenlands reiser som ikke er strengt nødvendig.
 • Offentlig transport

Dette må du tenke gjennom:

 • Mange foreldre og besteforeldre er over 65 år. Da er de i risikogruppa for å bli alvorlig syk hvis de blir smittet av koronaviruset. De bør ikke få besøk av barn og barnebarn fra andre steder i landet, eller fra utlandet nå.
 • Yngre personer og barn med kroniske sykdommer er også i risikogruppen for å bli alvorlig syk av korona. Disse må skjermes fra smitte.
 • Bor du i Oslo, eller en annen større by med utbredt smitte? Da bør du ikke reise andre steder nå. Du risikerer å spre smitte når du reiser.
 • Kommer du fra utlandet må du være 14 dager i karantene. Du skal heller ikke bor under samme tak som personer i risikogruppen.
 • Har du luftveissymptomer skal du bli hjemme.
 • Er du i karantene eller isolasjon skal du ikke reise, men holde deg hjemme.
 • Anbefalingene om å holde avstand er skjerpet. Det vil si at det ikke skal være mer enn fem personer i samme gruppe. Vi skal også holde to meter avstand når vi er sammen med andre.
 • Selv om du har god helse og ikke merker symptomer, kan du utsette andre sårbare personer for smitte. Det kan skje under reisen, og dit du kommer.

Vår anbefaling er at du blir hjemme i påsken.

Har du familie og venner som vil besøke deg? Akkurat nå er det helt greit å si nei til besøk.

Ingen smitte registrert på Røros

Det er heller ikke i dag registrert noen med koronasmitte på Røros. Når det gjelder nabokommunene er det heller ikke rapportert nye tilfeller. Dermed er det fortsatt registrert en med smitte i hver av kommunene Holtålen, Alvdal og Engerdal. Ellers er det heller ikke registrert noen med smitte i de andre kommunene i Rørosregionen.

Ellers i Norge, oppdages det stadig mange nye tilfeller. Klokka 16.51 var det registrert 202 nye tilfeller i Norge på VGs oversikt, og svært mange av de skriver seg fra Vestland. Det er registrert 3 nye dødsfall i Norge i dag, slik at vi nå er oppe i 22 totalt. Sverige er oppe i 105 registrert døde av koronavirus nå.

Tilbud om gratis rådgivning til lokale bedrifter

Pressemelding fra Røros kommune

Legemiddelverket og Tolletaten advarer mot useriøse nettsider som prøver å svindle privatpersoner, bedrifter og helsetjenesten ved å tilby beskyttelsesutstyr og medisiner til behandling av viruset.

Spredningen av covid-19 har gjort at kriminelle verden over har sett muligheten til å tjene penger på folks frykt for å bli smittet.

Økning i beslag av falske produkter

Tolletaten har sett en økning i import av utstyr som munnbind, ansiktsmasker og hansker. Mottagere er både privatpersoner og bedrifter.

Denne trenden blir bekreftet av Interpol, som nylig koordinerte en internasjonal aksjon (Pangea XIII) i 90 land. Der ser man en økning i postforsendelser med uautoriserte munnbind/ansiktsmasker, desinfeksjonsmidler og medisiner mot virus og malaria som følge av koronapandemien.

På bakgrunn av beslag og henvendelser går Legemiddelverket og Tolletaten nå ut med en felles advarsel mot å bestille beskyttelsesutstyr og medisiner fra nettsteder man ikke vet at er seriøse.

– Du vet aldri hva du får, det kan gi deg falsk trygghet og i verste fall kan du få alvorlige helseskader av å bruke utstyr og medisiner du kjøper fra useriøse nettsteder, sier seniorrådgiver Line Saxegaard i Legemiddelverket.

Ingen godkjent medisin mot covid-19

Foreløpig er det ingen medisiner som har blitt godkjent for å behandle koronaviruset covid-19. Det betyr at selgere eller nettsteder som tilbyr slike medisiner er svindlere.

Legemiddelmyndigheter og forskere fra mange land samarbeider om å prøve ut en rekke medisiner som tidligere er blitt utviklet eller prøvd ut til behandling av andre virussykdommer. Privatpersoner frarådes på det sterkeste å kjøpe slike medisiner på nettet og starte medisinering på egenhånd.

Velg godkjente norske nettapotek

Dersom du ikke kan eller vil oppsøke fysiske apotek, så kan du enkelt bestille og få levert medisiner fra godkjente norske nettapotek. Disse er merket med en logo som viser at de har lov til å selge medisiner. Legemiddelverket har oversikt over lovlige norske nettapotek.

Mange utenlandske nettsteder driver ulovlig salg av medisiner som er falske eller har manglende eller skadelig virkning. Det er derfor ikke tillatt for privatpersoner å importere medisiner via postsendinger fra utlandet.

Tydelige tegn på at nettapotek driver ulovlig virksomhet er at de selger medisiner som for eksempel sterke smertestillende, sterk sovemedisin, antibiotika, dopingmidler og potensmedisiner uten å kreve resept. I alle europeiske land kreves det resept for å kjøpe slike medisiner.

– Tolletaten minner om at det ikke er tillatt å motta legemidler i post fra utlandet. Tolletaten beslaglegger og destruerer legemidler som kommer i postsendinger til privatpersoner, sier Lars Teigen, kontorsjef i Grensedivisjonen i Tolletaten.

Viktig informasjon om beskyttelsesutstyr

Beskyttelsesutstyr som munnbind, masker, hansker, ansiktsskjermer, vernebriller og beskyttelsesdrakter kan være enten medisinsk utstyr (MU) eller personlig verneutstyr (PVU), avhengig av bruksområde og produsentens påstander.

Bruk av munnbind utenfor helsetjenesten er ikke anbefalt (lenke til fhi.no)

Råd til deg som kjøper inn beskyttelsesutstyr

Velg seriøse forhandlere og vær oppmerksom på hva du kjøper.

Beskyttelsesutstyr skal være CE-merket:

Utstyr som har begge tiltenkte bruksområder skal oppfylle kravene i begge regelverk.

Råd som kan beskytte deg mot svindlere på nettet

 • Vær ekstra påpasselig nå i disse koronatider. Svindlere kan ta for eksempel ta kontakt via telefon og e-post, og ha annonser/sponsede innlegg i sosiale medier.
 • Ikke oppgi kortinformasjon eller andre sensitive opplysninger hvis noen spør om det. Dette kan være opplysninger som bankkontonummer, fødselsdato, navn og adresse og bankkort-detaljer.
 • Sjekk om selgeren har kontaktinformasjon som telefonnummer,
 • postadresse, e-postadresse, organisasjonsnummer o.l. Sjekk om firmaet finnes i Brønnøysundregistrene, www.brreg.no
 • Sjekk nøye nettsidens adresse eller e-post adressen du har fått tilbud fra.
 • Se etter anmeldelser fra kunder. Sjekk om personene finnes på ordentlig ved å google navnene.
 • Bruk Google til å sjekke opp flere detaljer om nettsiden eller «firmaet».

Tilbud om gratis rådgivning til lokale bedrifter

+ Gjenvalg til Storstuggustyret

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ Historiens først fjernmøte i gang

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

Røros kommune: El-biler til tjenestene våre!

Pressemelding fra Røros kommune

Vi vil at våre ansatte skal ha moderne, sikre og miljøvennlige biler! De fleste tjenestebilene leier (leaser) vi. Da slipper vi å kjøpe og selge biler. I april går dagens leasingavtale ut, og vi skal bytte ut gamle biler med nye.

En stor del av de nye bilene som skal ut i tjenestene er hel-elektriske. Dette er et viktig ledd for å redusere utslippene av klimagasser fra tjenestene våre. Bilene blir levert denne uken, og vi tar de i bruk tidlig i april. Vi ser veldig frem til å bruke de nye el-bilene, og er sikre på at de blir svært populære blant våre ansatte.

Ikke alle nye biler skal være elektriske i denne omgang. Vi tar også i bruk noen hybrider, og et lite antall dieseldrevne biler med firehjulstrekk for bruk i de mest krevende områdene. Ambisjonen vår er at når vi skal bytte biler om tre år, skal utvalget av elektriske biler være enda bedre enn i dag. Da kan vi oppnå 100 % nullutslipp fra biler i kommunal bruk.

Tid for å trekke pusten.

Pressemelding fra ordførerne i Rørosregionen

Kjære alle innbyggere i regionen vår
Som ordførere er vi opptatt av hvordan tida vi står oppe i oppleves for deg som innbygger, og hvordan vi sammen skal klare oss best mulig gjennom den tida som kommer. Alle opplever en hverdag som er snudd på hodet, og det kan oppleves både vanskelig og utrygt. Statsminister Erna Solberg sa den 24. mars at «målet er at vi skal ta hverdagen tilbake». Det er et mål som fortsatt krever full oppslutning om den nasjonale dugnaden.  Vår region har i stor grad vært forskånet for smitteutbrudd og belastning på helsevesenet. Allikevel har en betydelig del av våre ansatte hatt lange og harde dager i arbeidet med å forberede oss på det ukjente. Når regjeringen nå forlenger de nasjonale restriksjonene til over påske har vi en felles oppfordring til alle våre innbyggere:

Hold deg i ro, vær hjemme.

Det at vi foreløpig ikke har store smitteutbrudd i regionen har en klar sammenheng med at våre innbyggere har tatt ansvar og forholdt seg strengt til de føringer og råd som er gitt. Vi kan ikke slippe opp på dette i tida som kommer. Vi er avhengig av at påsken 2020 ikke ble påsken da legevakten måtte behandle beinbrudd eller andre småskader. Vi er avhengig av at påsken 2020 blir den uka hvor både ansatte, kriseledelse og innbyggere får trekke pusten og senke skuldrene. Vi trenger alle et lite pusterom selv om mange bekymrer seg over permitteringer og konsekvensene for arbeidsplasser. Vi gjør det vi kan for å sikre best mulig vilkår i tida som kommer både for folk og næringsliv. Vi vet ikke hva som kommer i tida som venter, men vi vet at kampen mot pandemien med all sannsynlighet blir et langt maraton, ikke en kort sprint. Vi er helt avhengig av at du som innbygger bruker tida frem til 13. april til å roe ned, tilbringe gode stunder sammen med dine aller nærmeste, og at du gjør alt du kan for å følge nasjonale råd og restriksjoner. Dette er ikke tiden for å ta imot besøk eller reise bort.
Dette må være påsken da alle nødetater, samfunnskritisk personell, kommunale ansatte og du som innbygger unngår å reise og får tid og rom til å være sammen med de som betyr mest her hjemme.

Kampen mot pandemien og viruset vil fortsette hver eneste dag helt til vi sammen har kommet oss gjennom krisen. Du kan bidra gjennom å holde deg hjemme og i ro. Enten du er fastboende i regionen, på besøk eller hytteeier som gjerne skulle vært på fjellet i påsken, så ønsker vi å gi samme oppfordring:

Hjelp oss slik at vi kan være best mulig rustet for tida som kommer. 

Arve Hitterdal, ordfører i Holtålen kommune
Isak Veierud Busch, ordfører i Røros kommune
Runa Finborud, ordfører i Os kommune
Bjørnar Tollan Jordet, ordfører i Tolga kommune
Merete Myhre Moen, ordfører i Tynset kommune
Mona Murud, ordfører i Alvdal kommune
Kristin Langtjernet, ordfører i Folldal kommune
Linda Døsen, ordfører i Rendalen kommune

Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig transport hvis du kan, og andre steder hvor du lett kommer nær andre.

Unngå sosial omgang med mennesker utenfor egen husstand. Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem per soner i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.

I det offentlige rom bør vi holde minst en meters avstand til andre mennesker. Overhold forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.

Tilreisende til kommunene fra områder utenfor regionen oppfordres på det sterkeste til å utvise ekstra aktsomhet og vise hensyn.


Klart for Røros-historiens første heldigitale kommunestyremøte

Pressemelding fra Røros kommune

Hodetelefonene ordføreren bruker på bildet betyr ikke at han har begynt å jobbe på kommunens sentralbord, men er i gang med forberedelsene til det første heldigitale kommunestyremøtet i Røros-historien! Det er vi selvsagt spent på, siden det er mange deltakere på en gang.

Agenda

Det står en rekke valgsaker på agendaen, som valgutvalget behandlet sist uke. Kommunestyret har siste ord i slike saker.
Vi skal også ta stilling til tre klagesaker som omhandler områdeplan for Røros Sentrum.
Kommunestyret skal også vedta et planprogram for arbeidet med revidering av kommunedelplan Røros sentrum.
Det vil også bli gitt en orientering om status forvaltningsrevisjon Ren Røros.

Fjell-TV

Fjell-TV jobber med en løsning for direktestreaming av møtet, og vi håper det går i orden allerede til torsdag. Da kan man følge et litt annerledes kommunestyremøte, og kanskje få et glimt av de mange hjemmekontorløsningene kommunestyrets representanter har!

Tid

Møtet foregår til vanlig tid, klokken 19.00 torsdag 26. mars.

Mvh. Isak V Busch
Ordfører, Røros kommune