+ Stabilt lavt risikonivå på Røros

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Fornyelse av boligplaner – arbeidet med forslag til nye reguleringsplaner i Røros tettsted

Pressemelding fra Røros kommune

I oktober startet vi arbeidet med å fornye 30 eldre boligplaner i Røros tettsted. Arbeidet omfatter reguleringsplanene for de 9 områdene; Langseth, Vola vest, Vola øst, Bull Akranns vei, Strømmehagaen, Sollihagaen øst, Øra og Øya, Skarpsno og Ulvstugguveien.

Hva jobber vi med nå?

Fram mot jul kunne boligeiere sende oss innspill og synspunkter til planarbeidet. Her har vi fått inn noen få, men relevante, innspill til planen. Disse tar vi med oss i det videre planarbeidet som vi er i gang med nå. Feste NordØst har etter varslingsfristen i oktober arbeidet med kartgrunnlaget for de nye reguleringsplanene. Nå skal vi jobbe videre med kartgrunnlaget og bestemmelser til områdene og utarbeide et ferdig forslag til nye reguleringsplanene.

Hva skjer videre?

I neste faste, når planforslagene er ferdig utarbeidet, legges de ut til offentlig ettersyn og høring. Da kan du som boligeier se hvilken innvirkning den nye planen har for din eiendom, og komme med innspill til høringen. Den enkelte boligeier bli varslet direkte med brev, når forslagene kommer til høring.

Skal bidra til enklere og raskere behandling av byggesaker

Bakgrunnen for å fornye reguleringsplanene er at Røros kommune ønsker å forenkle og effektivisere behandling av byggesaker for dere som eier boliger i disse områdene. Det vil også bidra til at kommunen kan behandle byggesøknader raskere.

Les mer om på arbeidet på prosjektsida

Vi har laget en egen nettside med informasjon om arbeidet. Her kan du følge med underveis i prosjektet. Du finner lenker til kart og beskrivelser, kontaktinfo og tips til hva du som boligeier kan gjøre i de ulike fasene.

Fornyelse av boligplaner 2020–2021

Stor avtale for Ren Røros Digital

Pressemelding fra Ren Røros Digital

Kommunene Røros, Holtålen og Os har valgt Ren Røros Digital som samarbeidspartner om leveranser og drift av kommunenes digitale nettverk. Den femårige avtalen har en verdi på over seks millioner kroner og ble vunnet i hard konkurranse.

IT- leder i Røros kommune, Rune Meli, er fornøyd med at Ren Røros leverte det beste tilbudet i en offentlig anbudskonkurranse som la vekt på kvalitet, stabilitet i driften og pris.

– Det er positivt at en lokal leverandør er konkurransedyktig og gir kommunene i regionen det beste tilbudet. Det er viktig for hele regionen, men jeg understreker at det ikke er noe automatikk i at vi velger lokale leverandører. Det avgjørende er kvaliteten på de tjenestene vi får.

Ren Røros Digital har fra før avtale om driftsplattform og servere med de tre kommunene. Jukka Peramaa, IKT og sikkerhetsleder i Os kommune, legger også vekt på at Ren Røros er konkurransedyktige.

– Det trygt med et selskap som er nært når det gjelder ulike støttefunksjoner. Fint med lokale løsninger som er enklere og mer praktiske, også når vi etter hvert får fysiske møter.

Olav Grønli, It-leder i Holtålen, sier at kommunen er fornøyd med at Ren Røros Digital vant anbudet.

– Ren Røros har over tid har vist seg å levere stabil internett-tilgang, og det er viktig for oss.

Konkurransedyktig

Avtalen mellom kommunene og Ren Røros Digital er på 6,1 millioner kroner over fem år. Den åpner for mulighet til forlengelse i inntil ti år.

Arne Horten, administrerende direktør i Ren Røros Digital, sier dette bekrefter at selskapet er konkurransedyktig som leverandør. Han viser til at de har 25 kompetansearbeidsplasser, hovedsakelig på Røros. Avtalen er viktig for vekst og videreutvikling av selskapet.

– Vi skal være en god utviklingspartner for kommunene, og bidra til effektiv digitalisering. Vi er et selskap med et helhetlig tilbud innen ulike it-tjenester, både i regionen og andre steder i landet. Vi har også god kunnskap om de kommunene vi skal betjene. Vi er sikre på at vil gi dem gode opplevelser med vår kompetanse.

Mange brukere

Samlet er det godt over tusen brukere i de tre kommunene som blir berørt av avtalen. Bare i Røros er det rundt 600 ansatte som bruker nettet på en eller annen måte- enten det er via pc, mobiltelefoner eller nettbrett. De tre kommunene har samlet aktivitet på 25 bygg – bare Røros har aktivitet på rundt 25 steder. I Holtålen er det drøyt 300 brukere og 12 bygg. I Os er det rundt 250 brukere fordelt på 11 steder.

Sikkerhet

Digital skal levere og drifte nettverk med tilhørende utstyr. De skal også være rådgivere og gi teknisk støtte. Avtalen omfatter heldøgns overvåking av tjenestene. Svært mye av dette har med sikkerhet å gjøre. Nettet skal være tilgjengelig hele tiden. Akkurat nå er det ekstra viktig å hindre at uvedkommende får tilgang til kommunenes nett. I det siste har det vært flere slike innbrudd i offentlige nett. Ren Røros Digital skal sørge for at kommunene hele tiden har tilgang til de nødvendige programmer og tilganger- og sikre at informasjonen er lagret. Det er alltid en løsning i reserve hvis noe skulle skje med linjer eller utstyr.

Bildetekst

Nettsikkerhet: Torsdag var det møte på Teams mellom Ren Røros Digital og de tre kommunene for å diskutere sikkerheten etter at Østre Toten kommune ble lammet av innbrudd i datasystemet (hacking). IT- leder i Røros kommune, Rune Meli, snakker digitalt blant annet med sine kolleger Olav Grønli (Holtålen), Jukka Peramaa (Os), Lars Stene og Vidar K. Grind fra Ren Røros Digital. Foto: Ren Røros Frontal

Risikonivå for smitte i Røros per 8. januar 2021

Pressemelding fra Røros kommune

Fra januar skal kommunene ukentlig vurdere risikonivå i sin kommune, og rapportere dette til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen). Risikonivået danner grunnlag for hvordan situasjonen må håndteres videre – både i kommunen og i fylket. Risikovurderingen er et viktig verktøy for kommunen og kommuneoverlegen, for å oppdage, vurdere og slå ned lokale utbrudd av covid-19. Vurdering av kommunens risikonivå gjøres av kommunen med kommuneoverlegen som hovedansvarlig. Her vurderes risikoen ved utbrudd og den generelle smittesituasjonen, eventuelt i samarbeid med nabokommuner og Statsforvalteren. Basert på risikovurderingen skal kommunen vurdere tiltak for å håndtere risikoen.

Vi vil hver uke fremover legge ut en status på risikonivået i kommunen på våre nettsider.

Risikonivå i Røros kommune

Røros befinner seg på nivå 1, per 8. januar 2021.

Situasjonen nå er at det ikke er noen lokale utbrudd. Vi har ett kjent smittetilfelle, som vi har kontroll på.

Om risikovurdering og tiltak

Tabellen under beskriver de fem risikonivåene. For hvert nivå er det også anbefalt hvilke tiltak som er nødvendig for å håndtere situasjonen. De grunnleggende tiltakene for å for å holde epidemien nede er: hygiene, holde avstand, være hjemme ved luftveissymptomer, testing, smitteoppsporing, karantene og isolering.

Tabellen beskriver de fem risikonivåene

+ Søkte om penger, fikk lykke til

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Nå kan du enkelt registrere dine nærkontakter hvis du tester positivt på koronatest

Pressemelding fra Røros kommune

Vi har nå tatt i bruk en tjeneste for selvregistrering av nærkontakter. Det betyr at personer som tester positivt på covid-19, selv kan registrere sine nærkontakter via et elektronisk skjema. Smittesporingsteamet får da automatisk liste over nærkontaktene til den som er smittet.

Slik fungerer tjenesten

Hvis du tester positivt på din koronatest, får du en SMS med lenke til registreringsskjemaet.

  • Du logger inn med din BankID, og fyller inn dine nærkontakter. Dette kan du gjøre via mobil eller PC.
  • Du kan logge deg inn flere ganger hvis du kommer på flere kontakter.

Du kan også gå inn i registreringsskjemaet via våre nettsider:

  • på vår koronaside
  • på Min side, under Helse og omsorg
  • Klikk på knappen Registrer nærkontakter ved positiv koronatest

Du får tilgang til å registrere nærkontaktene dine når du har testet postitivt på covid-19 og smittesporerne har ringt deg.

Rask smittesporing er avgjørende

Smittesporing er meget ressurskrevende for kommunene. God oversikt over de du har vært i nærheten av er avgjørende for å kunne varsle alle berørte raskt. Dette er viktig for å stoppe smitten i å spre seg videre, og for å unngå store utbrudd.

+ Årets første kommunale møte på nett

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Nå heter vi Statsforvalteren i Trøndelag

Pressemelding fra Statsforvalteren i Trøndelag

Frank Jenssen ble den første fylkesmannen i sammenslått Trøndelag, men også den siste. For nå heter vi Statsforvalteren i Trøndelag.

Fylkesmannsembetene har en lang historie. Faktisk helt tilbake til 1662. Da ble den første «amtmannsinstruksen» undertegnet av kongen. Først i 1918 vedtok Stortinget at amtmann skulle fornyes til «fylkesmand». Departementet ville ta i bruk «jarl», men dette fikk ikke tilslutning i Stortinget. Fylkesmand, senere fylkesmann, har vært et slitesterkt navn, da det tok 103 år før navnet nå på nytt ble endret – til Statsforvalteren.

Nytt navn, men oppgavene er de samme

Selv om vi er Statsforvalteren i Trøndelag, betyr ikke det at oppgavene våre er endret.

-Statsforvalter er en benevnelse som tydeliggjør vårt ansvar som statlig myndighet i fylket, sier statsforvalter Frank Jenssen. 

Våre mange oppdrag for innbyggere, kommuner og samfunnsutvikling består, og vi vil fortsatte å bidra til at Trøndelag er et godt sted å bo, vokse og virke for alle, sier Jenssen. 

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvaret for å følga opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Vi har også en viktig samordningsfunksjon av statlig virksomhet på regionalt nivå, i tillegg til å være et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Testplikt for innreisende innføres fra 2. januar

Pressemelding fra Røros kommune

Regjeringen har innført plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. Plikten gjelder også norske statsborgere. Testen skal gjøres så snart som mulig og senest 24 timer etter ankomst. Så langt mulig skal testing skje på flyplassen eller annen grensestasjon, hvis ikke må den reisende ta kontakt med kommunen eller annen teststasjon for å bestille testing.

Bestill test

Hvis du ikke har mulighet til å teste deg på flyplass eller grensestasjon må du bestille test i kommunen.

For å få time samme dag må testen være bestilt innen klokken 10.15.

Mer informasjon

En bekreftet smittet med covid-19 og seks nærkontakter i karantene

Pressemelding fra Røros kommune

En person på Røros er bekreftet smittet med covid-19. Personen har kommet til Norge for å jobbe på byggeprosjektet på Øverhagaen, sammen med seks andre arbeidere. Det er sannsynlig at personen er smittet i sitt hjemland. Personen er satt i isolasjon.

Smittesporing er utført i henhold til rutiner og prosedyrer. Vi har vært i kontakt med alle de seks nærkontaktene som nå er satt i isolasjon. De har alle testet negativt, og skal testes på nytt på lørdag.

De syv personene har vært i karantene siden de kom inn i landet, og har ikke vært i kontakt med andre. Arbeidsgiver er informert.