Til kamp mot det kommunale løsarbeidersystemet!

Leserinnlegg av Hege Bae Nyholt, Johnny Johansen og Rainer Svartrapmo

Det må bli et viktig krav overfor en rødgrønn regjeringsallianse å arbeide for å bli kvitt det kommunale løsarbeidersystemet.

Norske kommuners rykte som en av verstingene når det kommer til deltidsansettelser er etterhvert godt kjent. Trøndelagskommunene utgjør i denne sammenheng intet unntak; i Røros kommune var i følge KS per 1.12.2019 andelen deltidsansatte blant turnusansatte innafor helse, pleie og omsorg på hele 78,2%!

En forskergruppe ved Senter for omsorgsforskning leverte nylig en rapport som viser at små stillinger og mange deltidsansatte gjør at mange må ha flere arbeidsplasser, og utgjør dermed en smitterisiko for både ansatte og beboere ved sykehjem. Fagforbundet etterlyser tiltak fra regjeringa, og peker på stram kommuneøkonomi som et hinder for å oppnå reell heltidskultur.

Andelen kvinner i helse- og sosialsektoren er i følge SSB på over 80%. Vi kan derfor si at deltidsproblematikken i kommunene også utgjør et likestillingsproblem. Det finnes ingen åpenbar og enkel løsning på denne stadige utfordringa, og den må løses i fellesskap av  kommunene som arbeidsgivere, arbeidstakerorganisasjonene og den politiske ledelsen som sådan.

Om deltidsarbeid i seg selv er problematisk, blir det ikke bedre av måten vaktplaner utarbeides, og hvordan ledige vakter dekkes opp. Røros kommune har, i likhet med mange andre kommuner, innført datasystemer der ansatte kan «shoppe» vakter. Det fungerer slik at ledige vakter legges ut i systemet, og at ansatte kan melde interesse.

Selv om Røros kommune ga ut en arbeidsgiverstrategi-melding i 2017 hvor det fremgår at kommunen skal prioritere heltidsstillinger i framtida, så er det ennå i stor grad deltidsstillinger som utlyses i helsesektoren i kommunen. Det at kommunen ansetter i lave stillingsprosenter gjør den ansatte helt avhengig av å få ekstravakter for å få en levelig økonomi. Siden det er leder som har siste ord i tildeling av ledige vakter, er det stor fare for at ansatte som stiller kritiske spørsmål eller er syke ikke får vakter.

Dette er løsarbeid satt i system; lydige ansatte må stå med lua i hånda og ikke stille kritiske spørsmål. Løsarbeid svekker ytringsfriheten og styrker arbeidsgivers makt over den ansatte. Dette kan verken fagforeninger eller politiske partier som hevder de står på arbeidernes side akseptere.

Løsarbeid svekker fagforeningene, svekker den ansattes forhold til arbeidsplassen, og dermed også fagligheten. Det svekker den ansattes lønn og andre opparbeidede rettigheter nedfelt i tariffavtalen, blant annet når det gjelder rettigheter i forbindelse med sykefravær og pensjon. Det skaper også lite forutsigbarhet for den enkelte arbeidstaker, som vil ha problemer med å få lån til kjøp av bolig, og de vil også ha en usikker framtid økonomisk. Det må derfor bli et viktig krav overfor en rødgrønn allianse å arbeide for å bli kvitt det kommunale løsarbeidersystemet.

Hege Bae Nyholt, førstekandidat for Rødt i Sør-Trøndelag

Johnny Johansen, Rødt Røros

Rainer Svartrapmo, distriktsleder Rødt Trøndelag

+ Skal drøfte rekkefølgen av store investeringer

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Ingen smitte i Kvitsanden barnehage

Pressemelding fra Røros kommune

Ansatt i barnehage har ikke fått påvist covid-19. Resultatet fra PCR-test for den ansatte, som i går testet positivt på hurtigtest, er negativ.
Alle nærkontakter og hustandsmedlemmer som i går ble satt i karantene/ventekarantene, er derfor ute av karantenen. Det vil dermed ikke være noen endring i barnehagetilbudet ved Kvitsanden barnehage mandag morgen. Nærkontakter, ansatte og foreldre/foresatte er varslet.

Hurtigtester kan noen ganger være falsk positive, det vil si at den viser smitte uten at det er det. Ifølge retningslinjer skal alle slike tilfeller behandles som positive, inntil PCR-test viser noe annet, slik som i dette tilfellet.

Våre anbefalinger nå

Det pågår nå et større smitteutbrudd i Midtre Gauldal kommune. Smitten er også økende vest i Härjedalen, nær vår region.

Vi anbefaler fremdeles å:
• Begrense unødvendige reiser til Midtre Gauldal og nærliggende områder
• Begrense sosial omgang og ha få nærkontakter
• Bruke munnbind der du ikke kan holde en meter avstand

Vi innfører ingen andre tiltak – næringsliv, handel- og spisesteder og aktiviteter kan drive som normalt, men i tråd med smittevernråd og -regler.

Oppfordrer alle om å begrense reiser til Midtre Gauldal

Pressemelding fra Røros kommune

Det pågår nå et større smitteutbrudd i Midtre Gauldal kommune. Det er også økende vest i Härjedalen, nær vår region. Vi har ingen nærkontakter i Røros, til utbruddet i Midtre Gauldal.

For å redusere faren for at smitten sprer seg til vår kommune, oppfordrer vi nå våre innbyggere om å begrense unødvendige reiser til Midtre Gauldal og nærliggende områder.

En grensependler inn til Røros har testet positivt for covid-19, og er nå i karantene. To nærkontakter på Røros knyttet til denne har testet negativt.

Våre anbefalinger nå

  • Begrens unødvendige reiser til Midtre Gauldal og nærliggende områder
  • Begrens sosial omgang og ha få nærkontakter
  • Bruk munnbind der du ikke kan holde en meter avstand

Vi innfører ingen andre tiltak – næringsliv, handel- og spisesteder og aktiviteter kan drive som normalt, men i tråd med smittevernråd og -regler.

Har du symptomer?

Da er det viktig at du holder deg hjemme, og at du bestiller en koronatest. Symptomene på covid-19-sykdom er feber, hoste, tung pust eller at du mister smaks- eller luktesansen. Du skal bestille test straks du merker ett eller flere av disse symptomene – ikke vent. Det gjelder også hvis du har lette symptomer.

Bestill time for koronatest

Her finner du lokale tiltak og informasjon om koronasituasjonen i Røros

+ Nesten 1000 personer berørt av planendringer

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Positive til leilighetsbygg i Kølkjørarveien

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Etterspør utredning av undervisningsstrukturen ved skolene i Brekken og Glåmos

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Ønsker bosetting på småbruk

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Drøftet innsigelser rundt vern av natur

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Skjerpede testrutiner førte til at man oppdaget smitte

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.