+ Hanna og Gaisa i finalen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Deltakere og sponsorer avstår fra refusjon

Femundløpet

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Kjører Femundløp over hele Norge

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Syv kommuner og FHI sa ja men Helsedirektoratet sa nei

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Jurist stoppet Femundløpet

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Avlyser Femundløpet 2021

Pressemelding fra Femundløpet

Helsedirektoratet sier nei til Femundløpet

Helsedirektoratet har besluttet at årets Femundløp ikke kan avholdes som planlagt. 

Kommunelege i Røros og Holtålen, Anne-Lajla Westerfjell Kalstad sier at de har hatt tett kontakt med Femundløpet, og at det er gjort et svært godt arbeid gjennom hele prosessen som ikke kunne vært gjort annerledes.

– Helsedirektoratet ønsker ikke store arrangementer, eller arrangementer i det hele tatt der folk må reise og flytte seg, og hvor det samles folk fra ulike kommuner, og årets løp anbefales derfor avlyst, opplyser Kalstad. Hun sier Folkehelseinstituttet også var enige i at smittevernarbeidet som er gjort er godt og forenlig med en gjennomføring.

– Vi som er kommuneleger har gjort mange vurderinger i forhold til det smittevernmessige, og mener det skal være mulig å gjennomføre. Det kom nye nasjonale føringer på mandag, og etter det har vi måttet jobbe oss inn i det juridiske i det. Vi sendte en henvendelse til Fylkeslegen om hvordan de nye retningslinjene skal tolkes, hvorpå disse ble sendt videre til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet sier at de ikke ønsker at arrangementer avholdes, da det ses en økende tendens til mutert virus i Norge. Pandemien er i en god utvikling, og tallene synker for hver dag, men det er veldig usikkert med de muterte virusene. Får disse grep, kan pandemien løpe løpsk. Anne-Lajla Westerfjell Kalstad. 

Daglig leder Jon Anders Kokkvoll sier beslutningen er vond, men at styret og organisasjonen tar Helsedirektoratets beslutning til etterretning. 

– Jeg har på vegne av styret og ut i organisasjonen kommunisert at vi forholder oss til helsemyndighetenes råd. Det har vært forbilledlig hvordan vi har jobbet med kommunene, og nå må vi se på mulighetsrommet vi har. Vi jobber med å se alternativer til et tilsvarende eller lignende løp på et senere tidspunkt i vinter, understreker Kokkvoll.

– For oss som organisasjon er dette en stor nedtur, men det er det også for alle deltakerne som har brukt utallige timer på trening og forberedelser. Det er lagt ned enormt mye ressurser for deltakerne gjennom mange år, og særlig det siste året mot det som skulle blir det råeste hundeløpet i Europa på lang tid.

– Vi har hele tiden spilt på et godt lag med de kommunale myndighetene, Statsforvalteren og opp mot Helsedirektoratet, og vi forholder oss til deres avgjørelse. Som en ansvarlig organisasjon så forholder vi oss til det, sier Kokkvoll. 

President Siri Barfod i Norges Hundekjørerforbund er også lei seg for at Femundløpet må avlyses. 

– Dette viser hvilken vanskelig situasjon idretten står i i disse dager, og jeg vil gjerne gi honnør til løpsledelsen og Femund Trekkhundklubb for hvordan dette har vært forberedt. Jeg skjønner at det er en tung avgjørelse, men det jeg blir glad for å høre er positiviteten apparatet rundt viser, og ønsket om å jobbe for å rede grunnen for morgendagens idrettshelter og morgendagens løp. Et slikt løp løftes av utrolig mange hender, understreker Barfod.

Håper på full gjennomføring av Femundløpet 2021

Femundløpet har tidligere varslet at en avgjørelse skulle bli tatt 20. januar. 

Femundløpet planlegger fortsatt for full gjennomføring av årets løp. Vi venter fortsatt på tilbakemeldingen fra Helsedirektoratet som vi påregner kommer før helga. Av den årsak utsetter vi fristen for en endelig avgjørelse, skriver Femundløpet på sin hjemmside.

Det er kjørt en bred intern prosess i Femundløpet og møter med alle involverte kommuner. I møte med kommunene i dag informerte Røros kommune, som hovedarrangementskommune, at de avventer svar fra Helsedirektoratet om det er forenlig med smittevernreglene og forsvarlig å arrangere Femundløpet. De øvrige involverte kommuner ga i dag en samstemt tilslutning til Femundløpets planer. Smittevernplanene som er utarbeidet samt at det er en utendørsaktivitet, er i seg selv isolert sett forenelig med drift av løpet og sjekkpunktene.

Konklusjonen fra møtet er at kommunene legger til grunn Femundløpets plan for gjennomføring og råd og den anbefaling Helsedirektoratet avgir til Røros kommune. Endelig beslutning om Femundløpet 2021 kan gjennomføres vil således avhenge av direktoratets innstilling/anbefaling.

Etter dagens retningslinjer kan NM gjennomføres. Femundløpet er tildelt NM av Norges Hundekjørerforbund (NHF) for klassene F650 og FJunior. NHF vedtok i styremøte 19.01. at alle konkurranser utsettes eller avlyses fram til 31.januar.

Femundløpet forholder seg til de gjeldende retningslinjer og råd myndighetene gir. Arrangementsapparatet er klart og vil være operativt på kort varsel.

Deltakerne og deres team har forberedt seg over lang tid og brukt betydelige ressurser til forberedelser til årets Femundløp. Vi har absolutt tro på og tillit til at deltakerne, handlere og tilreisende frivillige gjør sitt aller beste i tiden fram til løpsstart å følge myndighetenes smittvernregler og egne smitteforebyggende tiltak. Måtte noen oppleve symptomer forenelig med covid-19 forventer vi at de ikke stiller til start og holder seg hjemme. Alle må forholde seg til gjeldende oppfordring om testing og karantene. Her er det respekten for andre som er gjeldende.

Smittevern

I samråd med kommunale myndigheter vil deltakere og deres handlerteam bli oppfordret til å gjennomføre koronatesting 72 timer før ankomst Røros og gå i frivillig karantene. Samtidig oppfordres tilreisende å begrense antall nærkontakter før og under deltakelsen. Sjekkpunktene blir stengt for publikum.

Løpsendringer

Ut fra tilbakemeldinger fra sjekkpunktene Drevsjø og Orkelbogen om at de ikke klarer å innfri Femundløpets krav til smittevern og tilstrekkelig antall frivillige, blir det endringer av løpet.

  • Drevsjø tas ut som sjekkpunkt for F650 og F450 i år.
  • Orkelbogen utgår som sjekkpunkt for F450, men blir sjekkpunkt for F650.
  • Dog-drop på Neby for F450 utgår.

-Drevsjø er vårt største og mest ressurskrevende sjekkpunkt mannskapsmessig. Vi jobber her med å finne en forsvarlig og god løsning til en løpsplan for F650 og F450. Vi har en plan, som Egon sier, som blir behandlet internt i løpet av kvelden, sier Kokkvoll.

For Fjunior og F200 planlegges gjennomført som opprinnelig.

Vi vil komme med en oppdatering av et revidert løpsopplegg, står det på hjemmesiden.

Vedum åpner Femundløpet

Pressemelding fra Femundløpet

Senterpartileder og stortingspolitiker Trygve Slagsvold Vedum har takket ja til å åpne Femundløpet 2021. Vedum takket nylig ja til invitasjonen Femundløpet har sendt i samarbeid med Regionrådet for fjellregionen, og vil være tilstede for å åpne Femundløpet 2021 på starten for både F450 og F650 dersom løpet planlegges som forutsatt. 

Partilederen skal blant annet innlede lunsjmøtet om frivillighet og dugnad i et folkehelseperspektiv, i tillegg til å besøke Sjekkpunkt Tufsingdalen som driftes av Medvandrerne. Her planlegges det også at han kan få muligheten selv til å prøve seg som hundekjører! 
– Det er i seg selv veldig motiverende i disse covid-19 tider når en av landets mest profilerte politikere har takket ja til å komme. Besøket føyer seg inn i rekken av andre politikere som har vært på Femundløpet opp gjennom årene. Femundløpet er regionens største arrangement på tvers av kommune- og fylkesgrenser og har både en nasjonal og internasjonal interesse, sier daglig leder Jon Anders Kokkvoll, og mener at for regionalt reiseliv, bosetting og næring i Femundløpsregionen har Femundløpet har en klar betydning. 
– I 2020 hadde vi over 15 millioner som fulgte Femundløpet digitalt. Via samarbeidet med QrillPaws og Maverix når vi ut bredt internasjonalt med løpet. Jeg skal være så tydelig som jeg kan; Vårt mål er at Femundløpet bør inn på statsbudsjettet og med det være sikret en grunnøkonomi, understreker Kokkvoll. 

Får ikke komme fra utlandet til Femundløpet

Pressemelding fra Femundløpet

Femundløpet tar Covid-19 på alvor og ser at nasjonale myndigheter har en frykt for importsmitte ved kryssing av landegrensen. Myndighetene varslet under pressekonferansen onsdag at de vil styrke fokuset for å redusere importsmitten.

Ut fra dagens dialog og råd fra kommuneoverlegen i Røros har Femundløpet besluttet at utenlandske deltakere som må krysse grensen inn til Norge per 15. januar 2021, ikke kan delta.

Utenlandske deltakere som allerede er bosatt, eller ankommet Norge, kommer inn under samme kategori som norske deltakere. Informasjonen vil også bli kommunisert direkte til de aktuelle kjørerne. Vi er det første til å beklage situasjon og hadde gledet oss til å se våre utenlandske deltakere på startstreken. Håper å se dere under Femundløpet 2022.

Villmarksløp med koronatiltak

Nærmere 150 mushere er påmeldte til vinterens Femundløp. I påvente av myndighetenes varslede pressekonferanse og covid-19 tiltak kommende mandag ser vi på endringene og tiltakene for årets løp.

Daglig leder Jon Anders Kokkvoll og løpets egen Covid 19-koordinator Gro Åsne Lohn har jobbet med en ROS-analyse og tiltaksplan som en konsekvens av kravene til smittevern.

– Den har vi nå har fått en godkjenning av. Frykten er at vi med å arrangere Femundløpet i verste fall får et smitteutbrudd. Det enkleste hadde vært å ikke arrangere Femundløpet 2021. Med den gode veiledningen vi får av helsemyndighetene, og åpning vi har fått for å arrangere løpet som hensyntar smittevernet, er en samlet løpsorganisasjon klare til å gjøre det aller beste, sier daglig leder Jon Anders Kokkvoll.

Blant endringene som gjøres av koronahensyn, er at starten flyttes ut av Røros sentrum, og til start fra egen bil på Moan og Gjettjønna. For F-650 og F-450 går starten fredag 5. februar, mens F-Junior og F-200 starter lørdag 5. februar. 

– At vi tar starten av Femundløpet ut av sentrum smerter oss. Vi, og mange med oss, er glade i de unike kulissene vi har hatt under gatestarten i Røros i mange år, sier Kokkvoll. 

Villmarksløp for alle klasser

Den største endringen for deltakerne og deres team er at vinterens Femundløp blir et løp utelukkende med villmarkssjekkpunkter. Når deltakeren har kjørt ut fra start i Røros og kommer inn til sjekkpunktene, kan de ikke gå ut fra sjekkpunktet for å hvile og spise. Deltakeren må med andre ord hvile og spise sammen med hundene inne på sjekkpunktene slik de trener på ellers på høsten og vinteren. Sjekkpunktene vil organisere tilbud om bespisning, toaletter og trivelige bålplasser. 

– Jeg er rimelig sikker på at det vil bli utvekslet mange historier og skrøner rundt bålplassene, humrer Kokkvoll. 

Start og mål for alle klasser blir Røros

Alle klasser vil i vinter ha start og målgang i Røros. Løypetraseen for F-junior og F-200 endres og vil gå fra Røros via Tufsingdalen til Tolga og retur til Røros.

– Responsen på frivillige som har ønsket å delta de siste årene har bare økt. Til vinterens løp legger vi nå planer der vi prøver å ta ned behovet for antall frivillige. Vi jobber nå med å planlegge et minimums- og maksimumsbehov av frivillige. Det er ulikt behov for hvert enkelt sjekkpunkt. Likedan legger vi plan for begrensede publikumspunkter på arenaene. Men ute langs traseen er det jo fritt fram for lavvocamper og bålplasser, sier Kokkvoll  

En av de største utfordringene, er veterinærene, hvor flertallet kommer fra land som per i dag er røde. 

– Hvordan tjenesten blir til slutt blir må vi se på framover, men det skal opp et forsvarlig nivå på hundevelferd. Løpet blir både tøffere og råere som arrangement, og skal gi gode opplevelser til deltakere, partnere og publikum. Vi må hensynta at vi ikke får smitteutbrudd, men det viktigste er å gjennomføre Femundløpet, understreker han. 

Klarsignal fra politiet

Politiet i Trøndelag- og Innlandet politidistrikter har allrede gitt klarsignal for gjennomføring av Femundløpet 2021. Politikontakt Stein Bjørnli sier at man flytter starten ut fra sentrum er en god løsning. 

– Dette synes som en god løsning med tanke på smittevern, men også ut i fra den totale sikkerheten da man slipper trengsel i trange sentrumsgater, sier Bjørnli.

– Konseptet rundt Femundløpet synes godt ivaretatt og planlagt fra arrangøren. Trafikksikkerhet i forbindelse med kryssing av vei må være ivaretatt med tilstrekkelig vakter, og avfallshåndtering på de ulike sjekkpunkt må følges opp, legger han til.  

Bjørnli understreker også at koronasituasjonen fort kan endre seg, og forutsetter at arrangøren er i tett dialog med smittevernsmyndighetene.

På mandag kommer de nye signalene fra regjeringen som kan få konsekvenser for gjennomføringen av løpet og på onsdag skal Femundløpet i møte med kommuneoverlege Anne-Lajla Westerfjell Kalstad for å få de siste anbefalingene fra kommuneoverlegen. For oss som er interessert i å følge årets løp går vi noen spennende dager i møte.