Forbereder live TV fra Røros

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

Femundløpet 2020 på TV

I dag lanserer Aker BioMarine Qrill Pet Arctic World Series (QPAWS), verdens første offisielle internasjonale mesterskap for hundekjøring. Femundløpet er eneste norske og europeiske løp på lista.  

På helt nye digitale plattformer og internasjonal TV, vil Femundløpet og regionen nå ut til et større publikum enn noen gang. Målet for satsingen er å bringe spenningen, gleden og prestasjonene fra de mest eksotiske arktiske hundesledeløpene til et verdensomspennende publikum.

– Vi er stolte over å få den unike muligheten til å samarbeide om utvikling og synliggjøring av hundesporten og profilene sammen med Aker Biomarine og tre andre internasjonale anerkjente hundeløp. Iditarod i Alaska er ett av dem, der nordmannen Joar Leifseth Ulsom i 2019 kom i mål 12 minutter bak vinneren. Dette mener vi er rett vei å gå, sier daglig leder Jon Anders Kokkvoll i Femundløpet.

Femundløpet har over en 30-års periode blitt bygd opp til et godt anerkjent internasjonalt arrangement. 

– Det er er ene og alene noe vi kan takke ildsjeler, frivillige og støttespillere for. Vi har i år brukt mye tid og energi for å komme dit vi er nå, men mye gjenstår før vi tar det endelige steget ut til et verdensomspennende publikum, sier Kokkvoll, og understreker at kommende sesongs løp er et steg i en flerårig satsning.

– Dette er også et grep i retning av å bli mer økonomisk bærekraftig, både for oss og sjekkpunktene. Samtidig ønsker vi å få opp premiepotten til våre kjørere. Oppmerksomheten bør generere økt inntekt til sjekkpunktene og den produktutviklingen vi på sikt skal komme med. Sitter vi med hendene i fanget blir det ingen utvikling, mener han, og legger til at den videre utviklingen skal skje i tett samarbeid med utøverne.

– Vi er forberedt på at vi kan bli møtt med skepsis og konfrontert med at dette vil føre til økte påmeldingsavgifter og kommersialisering av Femundløpet. Det korte svaret er nei – for deltakerne får dette ingen praktisk betydning, annet enn økt oppmerksomhet for sporten og deltakerne, sier Kokkvoll. 

– Forhåpentligvis øker dette interessen for hundekjøring på lik linje som det som har skjedd med sjakksporten, mener han. Den første sesongen av QPAWS2020 består av fire legendariske hundeløp; Femundløpet, Iditarod i Alaska, Volga Quest i Russland og John Beargrease i Minnesota. QPAWS2020 gjelder for klassen F650 i Femundløpet. 

Cupen er et resultat av Aker BioMarines engasjement for hundehelse og hundekjøring, og konsernet har de tre siste årene jobbet med utøvere og løpsarrangører for å lære mer om sporten og de mange elementene som representeres. Sammen med internasjonal dekning på TV og nett, betyr QPAWS-satsningen også et helt nytt, GPS-basert trackingsystem som gjør publikumsopplevelsen av løpet enda bedre. Mer informasjon om TV-sendinger og poengsystem blir offentliggjort innen kort tid. 

– Vi tror på sporten og kulturen, og mener den omsider kan få den internasjonale oppmerksomheten og anerkjennelsen den fortjener, sier administrerende direktør, Matts Johansen i Aker BioMarine, og sier de allerede er i kontakt med flere potensielle løp til å utvide mesterskapet i 2021. 

Femundløpet blir internasjonal cup

30-åringen Femundløpet jobber med å ta steget ut i verden som del av en internasjonal cup i hundekjøring – Arctic World Series.

I et partnerskap bestående av løpsarrangører fra Alaska, USA og Russland, er Femundløpet i gang med jobben med å etablere en Arctic World Series i hundekjøring. Arrangørene har hatt sin første workshop i Oslo og blitt enige om veien videre, og målet er at Femundløpet 2020 blir en del av touren, som eneste europeiske løp. Andre løp vil også kunne bli en del av Artic World Series på sikt.

– Vi går en spennende tid i møte. En økt profilering av sporten vil på sikt være med å gi utøverne bedre rammer og forutsetninger. Ikke minst får vi synliggjort sporten, men det vil også kunne åpne for å synliggjøre Røros- og innlandsregionen på en helt annen måte. Vi minnes veldig godt tv-dekningen og responsen Femundløpet 2017 fikk, sier daglig leder Jon Anders Kokkvoll.

– Vi planlegger en cup som kan sammenlignes med Ski Classics eller Grand Slam i tennis. Deltakerne scorer poeng ut fra hvilket løp og plassering vedkommende deltar i. Løpene får ulik vekting i poengsystemet. Femundløpet vil bli vektet høyt, med Iditarod som det store finaleløpet. Vi jobber også med et nytt, satellittbasert GPS-system likt det som blant annet brukes under Tour de France, og muligheter for fortløpende liveoppdatering fra løpene på nett, som vil gi en helt annen publikumsopplevelse av løpet, sier Kokkvoll.

– Vi vet at det er enormt mye folk, både nasjonalt og internasjonalt,  som ønsker å følge Femundløpet på GPS underveis. I 2019 hadde vi registreringer fra 16 ulike nasjoner. Dette bidrar til at vi får økt profilering av sporten, og ikke minst regionen løpet går i. Vi jobber også med planer for hvordan vi skal få synliggjort den unike regionen løpet går i. 

Femundløpet starter i Røros 31. januar 2020.

Mattilsynet gir Femundløpet tommel opp

Mattilsynet gjennomførte inspeksjon av Femundløpet 2019 og konkluderer i sin tilsynsrapport at løpet var godt gjennomført og at det ikke er grunnlag for varslede eller fattede vedtak. De fulgte i stor grad den lengste distansen F650 og var innom de fleste sjekkpunktene. På Røros fulgte de deler av målgangen i klassen F450.    

– Vi har et godt og profesjonelt samarbeid med Mattilsynet både før og under løpet, sier daglig leder Jon Anders Kokkvoll, og legger til at han særlig er fornøyd med rapporten tatt i betraktning at Femundløpet i stor grad drives av frivillige. 

Kronglete

For å sikre et dyrevelferdsmessig forsvarlig løp poengterer Mattilsynet at kommunikasjonen mellom løpets veterinærtjeneste og Norges Hundekjørerforbunds TD (teknisk delegerte, dommere) kan bli bedre. Særlig utfordrende er dette når spann med halt hund kjører ut fra sjekkpunkt og TD ikke er tilgjengelig for veterinærtjenesten. Videre sier Mattilsynet at nedkjøringen inn til sjekkpunkt Trysil var kronglete og medførte et farepotensiale for skade på hundene.

Mattilsynet gjorde observasjon av et spann på sjekkpunkt Tolga som hadde to halte hunder før utkjøring av sjekkpunktet. Deltakeren ble av veterinær varslet om at spannet ikke kunne kjøre ut. Det endte med at deltaker satte ut den ene halte hunden, og den andre ville løpe seg fin. Ved målgang på Røros av observerte spann var det ikke notert avvik på spannet.  

Finner løsninger

– Tilsynsrapporten tar vi til etterretning. Vi er allerede i gang med tiltak for å bedre traseen mellom Drevsjø og Trysil, både med tanke på å finne en slakere trase generelt og ikke minst nedkjøringen inn til sjekkpunkt Trysil. Vi jobber også med å finne en løsning for å unngå den unødvendige stigningen enkelte opplevde inn til sjekkpunkt Orkelbogen til vinterens løp. Hundevelferden har vi over lang tid hatt stort fokus på. Er det noe jeg er helt sikker på så er det at deltakerne ivaretar hundene på en best mulig måte. De lever jo med hundene nesten 24/7 gjennom det meste av året. Vi opplever at det berører deltakerne ekstra sterkt når de får en hund som er skadd eller av andre årsaker må tas ut av spannet. Alle ønsker jo å komme til mål med friskest mulig spann, sier Kokkvoll. 

+ Glimt fra Femundløpet 2019

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ Sterk prestasjon med nytt spann

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ ATV til Robert Sørlie

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ Duell mellom Werner og Sørlie

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ Brennodden sterkest

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ Amund og Niklas med i tetstriden

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.