Tilsvar til Naturvernforbundet om snøskuterkjøring

Som jeg skrev i kronikken Naturvernforbundet referer til, har det ikke være enkelt å bli enig med meg selv om snøskuterkjøring. Likevel er jeg for en prøveordning der det åpnes for å kjøre snøskuter innenfor strenge rammer som i varetar miljøet, friluftslivet og berørte næringslivaktørene (inkludert reindriftsnæringen) på best mulig måte.

Vi ble nettopp gjort kjent med det faktum det vi har fryktet: befolkningstallet går ned, antall arbeidsplasser går ned, dette betyr faktisk at næringslivet har utfordringer med å skape nye, eller beholde eksisterende arbeidsplasser her på Røros. Det er arbeidsplasser som skal til for å få befolkningsvekst og dermed en bedre kommuneøkonomi i form av økt skatteinngang slik at vi kan opprettholde et lovpålagt og godt tilbud av tjenester.

Når en stor del av turistnæringen her lokal på Røros jobber sammen om å få realisert en snøskuterløype, fordi de mener at det vil bidra til flere arbeidsplasser og økt verdiskapning, bør vi som politikere tar dette på alvor på lik linje med annen næring som ønsker å etablerer seg. Særlig når vi vet at Røros Kommune en av de 3 kommuner i Trøndelag som får mest inntekter fra reiselivssysselsettingen fordelt på antall innbyggere i følge NHO sin årsrapport! Selvfølgelig skulle det vært helt fantastisk å få aktører på banen som satser for fult på naturbasert reiseliv, der ser jeg for meg at stimulering via Næringsfondet kan være en mulighet for tilrettelegging fra kommune sin side. Jeg sier JA! takk begge deler!

I kronikken belyste jeg et miljøaspekt som jeg mener er kjempe viktig å få på dagsorden; forurensningene Røros Kobberverk etterlot seg i traktene våre. Dette vil, mener jeg, på sikt få konsekvenser for turistnæringen (miljøbevissthet blant turister øker!) og ikke minst for dyrelivet i blant annet vassdragene. Her ser jeg for meg at en langsiktig plan kan være fornuftig, lurt å være forberedt når det handler om Røros sin eksistens. Jeg håper inderlig at Naturvernforbundet med sin kompetanse vil bidra slik at vi kan stå sammen i å fronte dette temaet på fylkes- og nasjonalnivå!

Rob Veldhuis, ordførerkandidat Røros Høyre.

Debatt på Bergstaden i kveld

I kveld klokka 19.00 møtes partiene som stiller liste til valget i år, til ny debatt på Bergstadens Hotell. I kveld er det tre tema som skal opp til debatt. Det er Fremtiden for grendene, med vekt på skole og barnehage, næringsutvikling og befolkningsutvikling og økonomi med vekt på eiendomsskatt, det grønne skiftet og helsesektoren.

I kveld vil også publikum slippe til med spørsmål, og intervjuer i salen er Iver Waldahl Lillegjære. Debattleder er Tore Østby. Debatten legges ut på Rørosnytt fredag. Velkommen til valgdebatt på Bergstaden Hotel!

Om skylappene for Høyres øyne

Leserinnlegg av Ivar Østby

Høyres fylkesordførerkandidat sendte nylig inn et leserinnlegg til Rørosnytt hvor han hevder at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har kuttet i buss til Røros.

Han lover bedre skoler, bedre veier, mer buss; ja, gull og grønne skoger.

Likevel så er realiteten den at skattepengene vi betaler til regjeringen ikke kommer tilbake til Trøndelag i stor nok grad til at vi kan drifte tjenestene vi ønsker. Høyre har aktivt prioritert et mindretall av befolkningen, og det mindretallet bor definitivt ikke på Bergstaden. 

Konsekvensen er da at når man skulle sette opp det første fylkesbudsjettet ble det ikke penger nok til å drifte buss i like stor grad, og samtidig berge alle videregåendeskolene i Trøndelag. De reduserte overføringene fra staten til fylket har den tvilsomme «æren» for det.  Arbeiderpartiet vet, og Senterpartiet er i ferd med å forstå, at det vil være dramatisk for plasser som Røros å miste videregående skoer. Så, Arbeiderpartiet lover å ikke kutte en krone fra noen videregående skole. Det lover ikke dere i Høyre. Uansett hvor hardt Høyre lokalt jobber og hvor dyktige de er, hjelper det rett og slett ikke når partiet deres sentralt aktivt undergraver hele fundamentet til distriktet.

Du skriver at du vil kjempe for bedre fylkesveier, og du skriver varmt om Røros Videregående som partiet ditt ikke engang gidder å «frede». Når du skriver at politikere skal ha ambisjoner, så må jeg som faktisk bor på Røros spørre: Hvor er ambisjonen til Høyre? Dere har statsministeren!

Om det er noen som har muligheten til å leve ut ambisjonene så er det dere. Det er langt mellom flertallsregjeringene i dette landet, så mulighetene deres har aldri vært bedre! Likevel forblir Trøndelag svekket, og vi i Arbeiderpartiet gjør det vi kan for å skåne våre kommuner og bygder. Dere satser ikke på mat til skolebarn, selger jernbanen vår til Sverige og tar ikke engang ansvar for at egen regjering svekker Trøndelags evne til å samarbeide på kryss av de enorme distansene. 

Hvis det er slik at Trøndelag Høyre vil kjempe for Røros, så kunne dere ha gjort det; dere kunne ha gitt Trøndelag penger til både buss og skole! Det hadde ikke oppgjort en brøkdel av deres skattekutt; skattekutt vi kjempet imot. Dere gjorde derimot ikke dette, og konsekvensen er enkel: Trøndelag Arbeiderparti tar grep for å verne videregående skolene mot distriktforakten til Høyre og klarer likevel gi Røros et busstilbud.

Ivar Østby, 13. plass Arbeiderpartiets liste til kommunevalget/Leder Røros AUF og styremedlem Trøndelag AUF.

Om splinten i Senterpartiets øye

Det er noe paradoksalt når Senterpartiets Stein Petter Haugen går til angrep på Røros Høyres ordførerkandidat Rob Veldhuis for en dyrere og «dårligere jernbane». Faktum er at staten vil spare minst fem milliarder på billigere jernbane i Trøndelag samtidig som det blir flere avganger på blant annet Rørosbanen.

Dette skjer samtidig som Senterpartiet i tospann med Arbeiderpartiet kutter i bussanbudet slik at busstilbudet på Røros blir dårligere. Dette er politikkk som vi styrer over i Trøndelag. Og det er det dette valget bør dreie seg om. Jeg mistenker at det er samarbeidet med Arbeiderpartiet som har ført Trøndelag Senterparti ut «i uløkka» og at et samarbeid med Høyre vil føre til mere distriktsvennlige beslutninger.

Det er også litt underlig å kritisere Høyre for dårlig kommuneøkonomi, når faktum er at kommunenes økonomi aldri har vært så bra som nå. Aldri har så få kommuner vært på den såkalte Robeklista for kommuner som ikke har kontroll på økonomien sin. Regnskapene viser at også Røros kommune har god driftsøkonomi.

Og man kan godt mene at fagfolkene i helseforetakene ikke burde legge ned fødeavdelinger (riktignok færre enn da Senterpartiet styrte), men vi skal også ha respekt for faglige vurderinger. Regjeringen har på sin side økt antall jordmorstillinger og satser sterkt på at helseforetakene og kommunene skal innføre følgeordninger som sikrer de fødende under transport.

Senterpartiet mener kanskje også at politiet blir bedre av ikke å gjøre noe. At enkelte lensmannskontorer med en åpningsdag i uka er bedre enn politi ute på veiene og en styrking av politiets innsats mot kriminalitet på nett og overgrep mot barn. Men noe måtte gjøres. Det viste 22/7. Så tar det tid å gjennomføre denne nødvendige reformen. Men ting blir ikke bedre av å gjøre alt som før.

Men viktigst i denne valgkampen er de sakene vi selv styrer over i kommunestyre og fylkesting. For egen del kan jeg love at jeg vil kjempe for bedre fylkesveier, å stoppe kuttene i busstilbudet og å styrke de videregående skolene. Røros vgs har fantastiske muligheter ved å satse særskilt på fag hvor de lokale behovene er store og kompetansen høy. Da er vi avhengige av lokale politikere med ambisjoner for kommunen sin. Høyres ordførerkandidat på Røros Rob Veldhuis er en slik politiker.

Pål Sæther Eiden

Trøndelag Høyres fylkesordførerkandidat

Debatt med alle ordførerkandidatene

Foran årets valg er det sju partilister og sju personer som stiller til valg som ordførerkandidater. Her kan du se den første debatten her på Rørosnytt foran kommunevalget 2019. God fornøyelse!

Kamera Iver Waldahl Lillegjære, Kamera og lyd: Eirik Dalseg
Debattleder og regi: Tore Østby

Valgdebatt i kveld kl 19.00

I kveld klokka 19.00 møtes toppkandidatene i årets kommunevalg på Røros til debatt på Bergstadens hotel. Rob Veldhuis (H), Isak V. Busch (Ap), Christian Elgaaen (SV), Sophie Gjesdahl Noach (V) Guri Heggem (Sp), Reidun Roland (Rl) og Hanne Feragen (MDG) presenterer seg selv og sitt parti. Deretter blir det åpen debatt om partienes programmer. Debatten ledes av Tore Østby.

Håpet er at det skal komme mye folk å høre på, og det vil bli plass for spørsmål fra salen etter hvert. Det er ventet at flere av partiene lanserer nye saker og forslag som kommer til å være omstridt. Debatten publiseres på Rørosnytt.no lørdag kveld. Debatten legges ut åpent, og er ikke bak betalingsmur.

I kveld presenterer den neste ordføreren i Røros seg og sitt parti. Stemmene avgjør hvem av de sju det blir. Velkommen til valgdebatt!

Valgdebatt på fredag

Med litt over en måned til kommunevalget dras valgkampen i gang for alvor her på Rørosnytt. Fredag 19.00 går startskuddet for den første debatten, på Bergstadens Hotell.

Deretter blir det nye debatter 21. august og 4. september. Alle debattene foregår på Bergstadens Hotel med oppstart klokken 19.00. Debattene foregår med publikum til stede, og publiseres på Rørosnytt.no dagen etter. Debattene legges ut åpent, og er ikke bak betalingsmur.

Frem mot valget blir alle saker og intervjuer knyttet til valgkampen kategorisert under Valg 2019. Hvert parti som stiller til valg har også sin egen kategori.

Rørosnytt vil komme med TV-intervjuer med listetoppene i alle partier. Valgnatta følger vi opptelling og rapporterer direkte fra valgnatta.

Snakk om egen politikk, Sandvik!

Fylkesordføreren har de siste månedene hatt diverse innlegg i avisene i Trøndelag hvor han har kranglet med Senterpartiet om hvem de skal samarbeide med etter valget.

Det skal han få gjøre i fred for Høyre, men når han i samme slengen sprer usannheter om Høyre og de andre regjeringspartiene vil jeg som Høyres fylkesordførerkandidat si fra.

Skulle vi tro Sandvik er alt elendighet for Trøndelag under dagens regjering. Slik er det naturligvis ikke:

  • Arbeidsledigheten i Trøndelag er rekordlav
  • Sysselsettingsveksten er stor, 3000 flere sysselsatte i 2018
  • Sykehuskøene har gått ned mens de gikk opp under AP
  • Kommuneøkonomien er god. Ingen kommuner på Robeklista
  • Mindre dyrket jord bygges ned, mer jord nydyrkes
  • I 8 av 10 klagesaker får kommunene medhold mens bare halvparten så mange fikk det under AP
  • Konkurranseutsetting av jernbanen vil gi oss et mye bedre togtilbud på Trønderbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen, Rørosbanen og Dovrebanen.
  • E6 blir bygges ut for mange milliarder
  • Klarsignal er gitt for ny NTNU-campus

I Fylkestinget har Høyre sagt nei til Arbeiderpartiets kutt i busstilbudet. Vi har ambisjoner for hele fylket. Og vi vil investere mer og tenke nytt når det gjelder fylkesveiene slik at vi kan stoppe det økende forfallet.

Vi vil styrke de videregående skolene i distriktene ved å satse på profilskoler, skoler hvor man satser særskilt på fag hvor man står sterkt og hvor det lokale arbeidslivet etterspør arbeidskraft.

Også for næringslivet og arbeidsplassene er dette det viktigste. Vi i Høyre har de siste månedene besøkt bedrifter i de fleste kommunene i fylket, og det er nettopp gode skoler og gode veier de etterspør. I tillegg til myndigheter som spiller på lag.

Trøndelag Høyre har «Muligheter for hele Trøndelag» som overskrift på programmet vårt. Det går vi til valg på.

Pål Sæther Eiden

Fylkesordførerkandidat (H)

– Det bakstreverske og lite løsningsorienterte Senterpartiet

Guri Heggem, ordførerkandidat Røros Senterparti. Foto: Tom Gustavsen

Leder i DN lørdag 6/7 slår fast:

– Senterpartiet er en bremsekloss i norsk politikk. Partiet er nær instinktivt mot enhver forandring som tvinges frem av teknologiske og demografiske endringer, enten det gjelder politi, helsevesen, undervisning eller kommunesammenslutninger for å sikre kvalitet på tjenester.

Senterpartiet har i dag svært mange ordførere, og blir ofte kalt ordførerpartiet. Så hvordan står det faktisk til da, i de kommunene der det er Sp-ordførere?

Jeg har lyst til å nevne to eksempler: Fellesnemnda for en av Norges største frivillige kommunesammenslåinger er godt i gang med arbeidet og fra 1/1-2020 er deler av Snillfjord, Meldal, Orkdal og Agdenes blitt til Orkland kommune. Kommunen er vert for en fremgangsrik og offensiv industriklynge. Thams Industrial Cluster er en styrke for det regionale næringslivet ved å distribuere og dele kunnskap, akkurat der næringslivet er. Ordfører i nåværende Orkdal kommune er – fra Senterpartiet.

Den nye kommunen strever nå med Regjeringas rigide tolkning av et av de viktigste virkemidlene vi har i distriktene når det gjelder tilrettelegging for næringslivet, nemlig differensiert arbeidsgiveravgift. I den nye kommunen vil, hvis Mæland får det som hun vil, næringslivet få en ekstraregning på 24 millioner kroner. Bare på grunn av at kommunegrenser er endret.

Det andre eksemplet jeg vil trekke fram er Steinkjer. Fra 1/1-2020 har Verran blitt en del av nye Steinkjer kommune. Et resultat av en frivillig sammenslåing. Senterpartiordfører (ja, du leste riktig) Bjørn Arild Gram med kommunestyret i ryggen tenker offensivt og legger nesten en halv milliard kroner på bordet i et felles spleiselag for å bygge InnoCamp, en innovasjonscampus med rom for å huse Nord Universitet, nesten førti bedrifter og ulike offentlige institusjoner. Et utrolig bra tiltak for å koble sammen næringsliv, forskning og utvikling samt offentlig forvaltning, og en utrolig stor investering for en kommune.

Etter siste styremøte i Nord Universitet ser det ut for at Steinkjer får beholde en stor del av studietilbudet, men samtidig er en god del av forutsetningene for byggingen av campuset er nå endret på grunn av usikkerhet om framtidig struktur hos Nord Universitet.

Poenget mitt med disse to eksemplene er at det faktisk finnes offensive og nytenkende kommuner som er ledet av Senterpartiet. Og dette er bare to av svært mange gode eksempler.

Næringslivet, og kommunene, i fylket vårt er svært variert og mangfoldig. Noen kommuner velger å slå seg sammen, frivillig, for å levere de tjenestene de skal gjøre til innbyggere og næringsliv. Andre kommuner velger å gjøre det uten å slå seg sammen. Det er vi som bor her vi bor, som kan se mulighetene i det vi har rundt oss. Og det er vi, som bor her vi bor, som best vet hvordan vi kan bruke og utnytte de ressursene vi ser muligheter i. Derfor er det så viktig at det er vi, som bor overalt i fylket, og som møter næringslivet omtrent daglig, også kan styre virkemidlene som gir muligheter for videre utvikling.

Senterpartiet i Trøndelag går til valg på å ha en offensiv, praktisk og løsningsorientert innrettet næringspolitikk. Senterpartiet er ingen bremsekloss, Senterpartiet er nyskapende og offensive – der folk bor!

Guri Heggem,

Ordførerkandidat Røros Senterparti

Fylkestingskandidat Trøndelag Senterparti

Redd en singel banan

Single bananer. Foto: Hanne Johansen

Visste du at det kastes 60 000 bananer i norske butikker – hver dag?

En tredjedel av maten som produseres i verden ender opp som matsvinn, og her i Norge kaster vi minst 385 000 tonn mat hvert år. Matproduksjon er ressurskrevende, og derfor er det et stort miljøproblem at vi produserer så mye mat som aldri kommer til nytte. Heldigvis er det mye vi kan gjøre for å bidra i kampen mot matsvinn!

Frukt og grønt er noe av det vi kaster mest av. Bananer er ekstra utsatte – så fort de blir flekkete nærmer matsvinnskjebnen seg med stormskritt. Og denne meningsløse skjebnen møter rundt 60 000 bananer i norske butikker, hver eneste dag.

Mange butikker har allerede tatt grep ved å prise ned bananer som har blitt godt modne og ved å skrive morsomme skilt hvor de oppfordrer kundene sine til å velge single bananer. Det er nemlig de enslige bananene, som har blitt skilt fra klasen sin, som ofte blir liggende lenge og til slutt kastet. Vi heier på viktige tiltak som dette, og oppfordrer alle butikker til å gjøre det samme. Så er det opp til oss forbrukere å velge disse bananene, så de ikke ender opp i søpla.

Vil du bli en bananredder denne sommeren? Godt modne bananer er ekstra søte, og perfekte å bruke i bakst og desserter. Hva med å starte dagen med deilige bananpannekaker til frokost? Bananis laget av fryste bananer og bær mikset sammen i en blender er helt nydelig i sommervarmen, og banankake eller bananmuffins er perfekt å ha med seg på stranda, båtturer og andre utflukter. Grill-middag? Gå for klassikeren grillet banan med sjokolade til dessert!

Ved å ta bedre vare på maten og sørge for at den havner i magen og ikke i søpla, kan vi gjøre en solid miljøinnsats. FNs bærekraftsmål har et eget delmål om å halvere matsvinnet innen 2030. Her må vi alle bidra – en singel banan av gangen!

Hanne Johansen
Matredder og kommunikasjonsmedarbeider i Too Good To Go