Ingen tilfeller av koronasmitte på Røros

I formannskapet i dag informerte kommuneoverlege Anne Lajla Westerfjell Kalstad om statusen for koronasmitten i kommunen.

31 personer er testet og ingen av dem har vært positive så langt. I Holtålen har man et tilfelle med koronasmitte.

En pandemi har i følge Kalstad fem faser og vi er nå i fase to. I forhold til tidsaspektet så forventes det at den siste fasen, fase fem vil vare utover høsten. Det vil si at man planlegger for at situasjonen kan strekke seg over sommeren.

Samhandlingsøvelse ved Røros VGS

Torsdag 17.10.19 vil det i tidsrommet 17:00 – 20:00 foregå en samhandlingsøvelse ved Røros videregående skole. Det vil være uniformert bevæpnet politi, brannvesen samt ambulanse og eventuelle andre aktører tilstede under øvelsen. 

Det vil bli satt opp skilt rundt øvingslokalet og personer som ikke har tilhørighet til selve øvelsen vil bli bedt om å forlate området.

Alarmtest i dag

Onsdag 12. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – lytt på radio» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Sivilforsvaret tester hvert år varslingsanleggene i januar og juni. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 1 250 varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og reparere det som ikke fungerer.

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Daae.

Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Massivt strømbrudd

Ved 19.10-tiden ble det mørkt i alle hus på Røros. Røros E-verk opplyser at det er mørkt i hele Røros, Os og Tolga, og at det jobbes med saken. Det er uklart når strømmen vil komme tilbake.

Rørosnytts servere er forøvrig i vanlig drift. De er av beredskapshensyn tilknyttet et aggregat, som slår inn ved strømbrudd. Rørosnytt er en beredskapskanal for Røros kommune i slike tilfeller som dette.

Strømmen kom tilbake 19.40.