Skal bli strengere med klubba (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

– Ekspropriasjon et nødvendig virkemiddel (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Ny fungerende varaordfører (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Går ut i pappaperm

Ordfører Isak Veierud Busch (Ap) har søkt kommunestyret om pappapermisjon. I februar ble Busch far for andre gang og han vil i den forbindelse ta ut permisjon i høst.

– I februar 2021 ble jeg far for andre gang. I den forbindelse planlegger jeg å ta ut fedrekvoten av foreldrepermisjonen i forlengelsen av planlagt ferie høsten 2021, sier Busch i søknaden som er rettet til kommunestyret. Permisjonssøknaden skal behandles i kommunestyremøtet i neste torsdag. 

Busch søker om ferie og permisjon fra midten av august og ut året. Dette begrunnes med at det vil være mest praktisk for de som skal fylle vervene i fraværsperioden. 

– Etter min vurdering er det mest hensiktsmessig at jeg tar ut ferie og pappapermisjon sammenhengende, slik at det det blir mest mulig forutsigbarhet for både innbyggere og de som skal fylle vervene mine den tiden jeg er fraværende, sier Busch videre.

Ordfører fra SV

I perioden hvor Busch har pappaperm vil varaordfører Christian Elgaaen fra SV rykke opp og ta i bruk ordførerklubba. Kommunestyret må samtidig som de formelt godkjenner Busch sin permisjon utnevne en stedfortreder for varaordfører. Dette vil med sannsynlighet bli Liv Hanne Tønset gruppeleder for Arbeiderpartiet sin kommunestyregruppe. 

Kommunedirektør Kjersti Jensås legger fram saken til kommunestyremøtet med slik innstilling:

  1. Representant Isak V. Busch gis fritak fra sitt verv som ordfører grunnet foreldrepermisjon i perioden 15.09.21-28.12.21. Fritaket gis etter Forskrift om folkevalgtes plikter og rettigheter i Røros kommune § 2-8 og kommuneloven § 8-10.
  1. Som stedfortredende varaordfører for perioden 15.09.21-28.12.21 velges:

Inviterer prinsesse til Røros

Røros kommune og Rørosmeieret inviterer HKH prinsesse Ingrid Alexandra til Røros i forbindelse med Rørosmeieriets 20-års jubileum og bærekraftkonferansen “I takt med naturen i 20 år”, som skjer i august.

– Røros kommune og Rørosmeieriet har lagt merke til Prinsessens bærekraft- og miljøengasjement og vi tror derfor at et besøk på Røros kan være av interesse, sier ordfører Isak Busch og meieribestyrer Trond Vilhelm Lund i invitasjonen som er sendt til til Det kongelige Slott via Statsforvalteren i Trøndelag. 

I invitasjonen blir prinsessen invitert med på besøk til en av melkeprodusentene pluss at hun skal få en omvisning på meieriet og holde et innlegg om bærekraftig matproduksjon.

Prinsesse Ingrid Alexandra, publisert i anledning Prinsessens 16-årsdag 21.01.2020. Foto: Ann Cathrin Buchardt, Det kongelige hoff

Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra ble født på Rikshospitalet i Oslo 21. januar 2004. Prinsessen er nummer to i arverekken, etter sin far Kronprins Haakon.

Rørosmeieriet som nylig vant Røros kommunes miljøpris, er en av bedriftene i kommunen som er lengst frem i det å tenke bærekraft.

– Det hadde vært en stor ære om prinsessen kunne deltatt en av disse dagene. Vi tilpasser programmet etter hvilken av dagene som prinsessen er tilgjengelig, avslutter invitørene brevet.

+ Digital markering av 1. mai

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Lange møter et demokratisk problem

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Ønsker bosetting på småbruk

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Gjøsvika sameie: Anser at vilkårene for ekspropriasjon ikke er oppfylt

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Ut på høring i seks uker

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.