Ferdigstiller møteplasser før asfaltering

Her er en møteplass klargjort for asfaltering. Foto: Tore Østby

I slutten av neste uke kommer asfalteringen på gamle Kongevei til å starte. Arbeidet skal være ferdig i løpet av uke 26. Nå, før asfalteringen starter, ferdigstilles de 10 møteplassene, og veibredden utvides noe enkelte steder. En kjørefeltbredde beregnes som 3,5 meter. Fem meter er likevel nok til at personbiler kan møtes utenom møteplassene.

Det blir lagt 5 meter bred asfalt i to lag. Først legges 6 cm tykt bærelag i bunn, før det legges 5 cm tykt slitelag på toppen. Asfalten legges i full bredde (5 meter) hele veien, og dermed må veien stenges på de strekningene asfalteringen foregår. Det kommer til å asfalteres omlag 800 til 1000 meter pr. dag. Omkjøring vil være mulig det meste av asfalteringstiden.