Brev legges fram som bevis

Foto: Tore Østby

Statsskog legger fram et brev fra 2004 som nytt bevis på at hytteierene i Langegga ikke har veirett vinterstid. Statsskog trekker også fram den nylig vedtatte reuleringplanen For Langegga i saken.

En oppfatter da at ankende part ønsker fastsettelsesdom mot Statskog SF for rett til å brøyte lysløypetraseen kommunen har avgjort de uansett ikke kan brøyte, heter det i Statsskogs sluttinnlegg til Lagmannsretten.

Ankesaken skal opp i Frostating Lagmannsrett, som settes i Storstuggu 12. juni. Jordskifteretten konkluderte med at ingen av hytteeierne har rett til å brøyte veien om vinteren.

Brevet som legges fram, er fra april 2004. Det omhandler blant annet regulering av festeavgift og innløsning av festetomt. I brevet skriver hytteeieren at han bare har sommerveg langs Langegga.

I detaljreguleringsplanen for Langegga vedtatt 14 desember 2017, heter det at arealformål privat veg gjelder fra 21. april, eller første virkedag etter påske når den kommer etter 20. april og frem til 15. november.

Ankesaken i Lagmannsretten er begrenset til om hytteeiere har rett til å brøyte, samt saksomkostninger.