Brente gress ved Rien

Foto: Tore Østby

Brenning av gress på en setervoll viste seg å være årsaken til røykutvikling ved Rien i dag. Brannvesenet rykket ut, og etter å ha kjørt den lange veien kunne de konstatere at det ikke dreide seg om en skogbrann. Det ble gitt pålegg om avslutte brenningen av gress.