Foto: Røros Vidregående skole

Boligplan til komite for Helse og omsorg

På Røros er det nå få ledige tomter i Røros sentrum, og mange bolighus som brukes som fritidseiendommer. Samtidig er det en god del boliger ute for salg i et relativt rolig marked, og det er ledige tomter både i Brekken og på Glåmos. I denne situasjonen skal politikerne utarbeide en planstrategi en boligsosial handlingsplan for Røros kommune.

Planen vil legge en del føringer i mange politiske stridsevner, som bruk av dyrket mark, bygg i høyden, forholdet til status som verdensarv, boplikt og flate tak. Startskuddet for arbeidet gikk i Formannskapet i dag. Utredningsarbeidet skal gjøres av komite for Helse og omsorg. Det ambisiøse målet for planen er at den skal stimulere til tilflytting. Frist for ferdigstilling er våren 2019

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest