Ble veldig glad da telefonen kom

Vanja Tørresdal. Foto: Tove Østby

– Dett er veldig spennende og interessant. Jeg ble veldig glad da jeg fikk telefon om dette, sier sier Vanja Tørresdal til Rørosnytt. Hun er sammen med tre andre utnevnt av Regjeringen til samisk veiviser.

Fra venstre Eli Karianne Vesterheim Hætta, Elle Karen Inga Skum, Anne Karin Olli, Vanja Tørresdal, og Maria Gunilla Påve Wilks. Foto: Ida Johanne Warnes Kjeøy

Samiske veivisere reiser rundt og informerer ungdommer i skoler og andre arenaer om samisk kultur og samfunnsforhold. De samiske veiviserne reiser hovedsaklig rundt på videregående skoler, men besøker også gjerne andre ungdomsfora og  studenter ved lærerutdanningene i landet, og opplever at deres kunnskaper er sterkt etterspurt også på dette nivået. Årlig velges det fire samiske ungdommer mellom 18-25 år for å bli samiske veivisere.

Ordningen går ut på at samiske ungdommer selv forteller om deres hverdag, kultur og tradisjoner. Skolene får et standardopplegg som er ment som supplemang til den ordinære undervisningen. Ungdommene som er samiske veivisere har fått opplæring ved Samisk høgskole i Kautokeino for å kunne gjennomføre oppgaven sin.

Vanja ble presentert som vieviser på Riddu Riđđu–festivalen i Manndalen i Kåfjord. Etter utnevnelsen har hun fått mye oppmerksomhet på festivalen.

– Det er veldig artig. Det er mange som kommer å hilser på og vil ha bilde. Den viktigste oppgaven blir å informere om samer og bekjempe fordommer, sier Vanja Tørresdal til Rørosnytt.

De nye samiske veiviserne for skoleåret 2018 – 2019 er:

  • Eli Karianne Vesterheim Hætta
  • Vanja Tørresdal
  • Maria Gunilla Påve Wilks
  • Elle Karen Inga Skum