Bestyrtet Lykke på Rehabsenteret

Geirmund Lykke og Mary Anne Bakos. Foto: Tore Østby

Kristelig Folkepartis stortingskandidat, Geirmund Lykke, er bestyrtet over at bare halve kapasiteten utnyttes på Røros Rehabiliteringssenter. Under et besøk på senteret i går varslet han at KrF vil ha store endringer i anbudsprosessen.

Lykke mener at det var en tabbe å overføre styringen av sykehusene til helseforetakene, og at tiden nå er inne for å fjerne helseforetakene. Daglig leder ved Røros Rehabiliteringssenter Mary Anne Bakos kan dermed notere seg for støtte fra ytterligere en stortingskandidat.

En ny viktig anbudsprosess er allerede i gang. Nå skal rehabsenteret kjempe for å beholde behandlingsplasser innen et prosjekt som heter «Raskere tilbake», eller aller helst vinne flere slike plasser.