-3 C
Roros
onsdag, januar 22, 2020

Ber om kompensasjon som ufrivillig liten

Hans Vintervold. Foto: Tore Østby

Både Os og Holtålen har sagt nei til å slå seg sammen med Røros i en storkommune. En konsekvens av det, er at overføringene fra staten er redusert. Ordfører Hans Vintervold mener at Røros kommune, som ufrivillig liten, bør få en kompensasjon for det.

I prosessen ble det sagt fra regjeringstld, at kommuner som ville slå seg sammen med andre, men som ikke får noen med seg, skulle kompenseres. Nå har Vintervold skrevet brev til Kommunal og Moderniseringsdepartementet og bedt om et møte om saken.

30. juni sendte Kommunal og moderniseringsdepartementet ut en pressemelding om at de som ufrivillig ble stående alene etter kommunereformen skulle få en kompensasjon for det.Her kan du lese pressemeldingen i sin helhet:

Kommuner som står ufrivillig alene etter kommunereformen, får kompensasjon.

Noen kommuner prøvde å redusere sine smådriftsulemper gjennom å slå seg sammen med andre i kommunereformen, men uten at nabokommunene ønsket det samme. – Dette er kommuner som reelt har forsøkt å bygge nye velferdskommuner, men fikk nei fra naboene. Disse får derfor en kompensasjon for endringer i inntektssystemet, sier kommunalminister Jan Tore Sanner.

I kommunereformen er det fattet vedtak om sammenslåing av 121 kommuner til 47 nye kommuner. I tillegg har flere kommuner ønsket å slå seg sammen med andre, men uten at det er fattet gjensidige vedtak i nabokommunene. Flere av disse kommunene tapte på endringene i basistilskuddet og småkommunetillegget fra 2016 til 2017.

– Dette kan oppleves som en uheldig konsekvens av endringene i inntektssystemet. Etter stortingets vedtak i kommunereformen, vil vi derfor nå fordele om lag 36 millioner kroner til 23 kommuner som står ufrivillig alene etter kommunereformen, sier Sanner.