Ber kommunen avlyse anbudskonkurranse

Johan Kjellmark AS Foto: Tore Østby

Rørosnytt har nå fått innsyn i brevet fra Johan Kjellmark AS, til Røros kommune om anbudskonkurransen som er lyst ut om hovedentreprise på bygging av Øverhagaen bo helse og velferdssenter. I brevet ber daglig leder i Johan Kjellmark AS, Trond Ole Schølberg om at den tillyste konkurransen avlyses, og at nye vilkår utarbeides.

I brevet skrive Schølberg at Johan Kjellmark AS har meldt seg som interessent i å delta i anbudskonkurransen. Utvelgelseskriteriene gjør at Johan Kjellmark, i likhet med alle andre lokale og regionale firma ikke er kvalifisert til å delta. Schølberg mener, slik anbuds-teksten nå er formulert, vil det kun være en håndfull riksentreprenører som oppfyller kriteriene.

Schølberg mener kriteriene som settes, er langt over behovet kommunen har for å oppnå tilfredstillende utførelse på bygget. Han viser også til historien. Alle store helsebygg som er bygd på Røros er oppført av lokale firma.

Det eneste helsebygget som er satt opp av ekstern entreprenør, er LHL-bygget. Det oppsto det skader på svømmehallen som skyldtes byggefeil. Dette ble oppdaget to måneder etter at garantien hadde gått ut, og huseier fikk en millionregning i fanget.

Johan Kjellmark AS mener ABAKUS, ved å stille urelevante referansekrav, undergraver hele byggenæringen i regionen, påfører Røros kommune som byggherre store unødige kostnader, svekker verdien av garantiansvaret og underkjenner seriøsiteten til arbeidstakere i regionen.

Rørosnytt har så langt ikke fått innsyn i svaret fra kommunen. Anbudskonkurransen ligger fortsatt ute på Doffin.