Begivenhetsrikt år

Kjersti Forbord Jensås. Foto: Tore Østby

2018 ble et meget begivenhetsrikt år for Røros kommune. Kommunen har kommet av ROBEK-listen, to av de største byggeprosjektene i Røros kommune i historien er vedtatt, en barnehage har flyttet inn i moduler, NATO styrte en av forsvarsalliansens største øvelser fra Røros, og veien til Olavsgruva fikk asfalt, for å nevne noe.

I løpet av året har debatten flere ganger holdt høy temperatur, blant annet om barnehage, eiendomsskatt og bomvei. I slutten av august sluttet Bernt Tennstrand som rådmann. Kjersti Forbord Jensås er nå inne i sin andre periode som fungerende rådmann i Røros kommune.